Halkevleri

Kısaca: 1931 yılında kapatılan Türk Ocaklarının yerine kuruldu. Halkevlerinde çalışmaları için eski Türk Ocağı mensuplarından dokuz kişi eğitilmek üzere Rusya’ya gönderildi. Kuruluş gâyesi, CHP’nin altı okunda gösterilen Cumhûriyetçilik, Milliyetçilik Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve İnkılapçılık prensibine uygun nesiller yetiştirmekti. ...devamı ☟

halkevleri
HalkevleriHalkevleri'nin amblemi
Halkevleri'nin amblemi
Halkevleri, CHP’nin yan kuruluşlarından. 1931 yılında kapatılan Türk Ocaklarının yerine kuruldu. Halkevlerinde çalışmaları için eski Türk Ocağı mensuplarından dokuz kişi eğitilmek üzere Rusya’ya gönderildi. Kuruluş gayesi, CHP’nin altı okunda gösterilen Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık prensibine uygun nesiller yetiştirmekti.

19 Şubat 1932’de resmen faaliyete geçen Halkevleri, çalışmalarına Türk Ocaklarından kalan binalarda devam edecek, bu ocakların mal varlığını alacaktı. Böylece ilk kurulan Ankara Halkevi, Ankara Türk Ocağı Merkezine yerleşti.

Çalışmaları dil-edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, sosyal yardım, halk dershaneleri ve kurslar, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze şubeleri olmak üzere dokuz bölümde toplanan halkevleri özellikle kalabalık nüfuslu şehir ve kasabalarda kuruluyordu.

Herhangi bir yerde halkevi açılabilmesi için, teklifin CHP il yönetim kurulunca parti genel sekreterliğine gönderilmesi, genel yönetimin de teklifi kabul etmesi gerekiyordu. Halkevine üye olmak herkese serbestti. Fakat buralarda yalnız CHP üyeleri ve devlet memurları yönetici olabiliyordu. Halkevi başkanları, bağlı bulundukları CHP yönetim kurullarınca tayin edilirdi. Önemli merkezlerdeki başkanlar da CHP il başkanlığınca tayin edilirdi.

CHP’nin bir yan kuruluşu olmasına rağmen, masrafları, özel idareler ve köy bütçelerinden, bazı bankalar ve mahalli parti teşkilatlarından karşılanan halkevleri kısa zamanda bütün ülke sathına yayıldı. 1950’de 63 ilde toplam 478 halkevi, 4322 halkodası vardı. Bütün bunlar CHP düşüncesi doğrultusunda halkın örf ve adetlerini yıkmak, onların manevi değerlerle olan bağlarını koparmak için faaliyet gösteriyorlardı.

Şehirli-köylü, genç-ihtiyar, kadın-erkek herkesin gelebileceği yer olarak ilan edilen halkevleri, varlığını halktan toplanan vergilere borçlu olmasına rağmen, CHP’nin siyasal ve politik gayeleri doğrultusunda çalışmalar yaptığı, bunun da kanunlarla düzenlenen siyasi partilerin eşit şartlarda mücadele etmesi ilkesini bozması sebebiyle DP tarafından tenkid edildi. CHP’nin kabul etmemesi sebebiyle, muhalefetteyken bu haksızlığı önleyemeyen DP, 14 Mayıs 1950 genel seçimlerini kazanıp tek başına iktidara gelince, 5830 sayılı kanun hükümlerince 1952’de halkevlerinin faaliyetlerine son verdi. Mal varlığını hazineye devretti.

27 Mayıs 1960 İhtilalinden sonra UNESCO’nun tavsiyesiyle halkevlerinin yerini tutmak üzere Türk Kültür Dernekleri kuruldu. Bu derneğin ismi 1963’te halkevi olarak değiştirildi. Ancak tüzüğünde siyasetle uğraşması yasaklanmasına rağmen halkevleri gittikçe siyasetin içine girip, tekrar CHP’nin yan kuruluşu gibi çalışmaya başladı. 12 Eylül 1980 Harekatında, bir takım siyasi olaylar çıkarıp, gençliği anarşiye sürüklemesi sebep gösterilerek çalışmaları durduruldu. Yöneticileri tutuklandı. 1987’de yeniden açılmasına müsaade edildi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halkevleri
2 yıl önce

Halkevleri veya Halkevleri Derneği, Türkiye genelinde barınma, sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulması ve genişletilmesi için faaliyet...

Halkevleri, Eflani
6 yıl önce

Halkevleri, Eflani ilçesine bağlı bir köy. Karabük iline 52 km, Eflani ilçesine 7 km uzaklıktadır. ^ "Eflani köyleri". Eflanim.com. 8 Mayıs 2015 tarihinde...

Halkevleri, Eflani, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abakolu, Eflani, Acıağaç, Eflani
Mersin Kültür Merkezi
6 yıl önce

olarak yürütülmüştür. 1951 yılında halkevleri kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren de faaliyetlerini sürdüren halkevi binası , içinde kütüphanenin yanı...

Ahmet Yıldız (siyasetçi)
6 yıl önce

(Ötekisi: Mehmet Özgüneş) Daha sonra Halkevleri Genel Başkanlığı'na seçildi. 12 Eylül darbesinden sonra ise Halkevleri davası nedeniyle tutuklandı ve yargılandı...

Hakkı Karayiğitoğlu
6 yıl önce

olarak çalışmaya başladı. 1942 yılı başında Ankara'da Halkevleri Sergisi'nde Tekirdağ Halkevi adına sergilenen resmi ile üçüncülük ödülü aldı. Aynı yıl...

Hakkı Karayiğitoğlu, 1926, 1933, 1941, 1942, 1947, 1950, 1959, 1961, 1962, 1963
Turgut Atalay
2 yıl önce

Ölüdoğa Haliç ve Süleymaniye Yörükler Portreler 1940 Halkevleri Türkiye Birincilik Ödülü 1941 Halkevleri Takdir Ödülü 1955 Etibank Ödülü 1964 Akademi Ödülü...

Turgut Atalay, 1918, 1938, 1945, Konya, Muhsin Ertuğrul, Opera, Operet, Ressam, Tiyatro, Türk
Rıza Ilıman
6 yıl önce

İnsan Hakları Derneği, Halkevleri, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Çorum Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Halkevleri Vakfı’nı kurdu ve başkanlıklarında...

Nurhan Karadağ
2 yıl önce

Halkoyu Dergisi, Sayı 10, Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi, Mart 1977, s. 7-12. “Ticaret Oyunu” Oyun metni, Halkoyu Dergisi, Halkevleri Kültür Vakfı Basımevi...