Halvetiye

Kısaca: Halvetiyye, İslam tasavvuf geleneği içerisinde yer alan tarikat lerden biridir. Özellikle Osmanlı döneminde Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika'da geniş bir yayılma alanı bulmuştur. ...devamı ☟

Halvetiye
Halvetiye

düzenle|Haziran 2007

Halvetiye İslam Tarikatlarının en büyüklerinden biridir. 12 Ana tarikattan bir tanesi olarak kabul edilir. Halveti`ye yolu Pir Ömer Halveti ile birlikte yaygınlık kazanmaya başlamışsa da sonrasında pek çok kollara bölünmüş ve bu nedenle "tarikatların anası" olarak anılmıştır. Halvet gönlünden Allah`tan gayrısını uzaklaştırmak ya da Allah`tan gayrısından uzaklaşarak ona yaklaşmak üzer yanlız kalmak anlamlarına kullanılır. Halveti yolunda bulunulan yere göre bir üçüncü anlam daha vardır ki O da her varlıkta Allah`ın nişanını görecek kadar benliğinden arınmış hatta önce yok sonra Allah`ta var olmuş olmaktır. Halvetilik yolunda 40`ın üzerinde yeni tarikat yani yenİ yol ortaya çıkmıştır. Çünkü halvetiye yolunda esas olan kişinin kendi istidadı yani doğuştan gelen kabiliyeti üzerine yetişmesidir. Diğer yollarda yolda yok olmak düsturu etken iken Halvetiye yolu kişinin Allah`a doğru giden ve kendisine en uygun yolda yürümesini hedef alır. Bu da her yolcunun yola ayrı bir güzellik katması sonucunu doğurur. halvetiye tarikatı Anadolu`da en yaygın tarikat olagelmiştir. Halvetiye`nin en yaygın kolu ise Şabaniye koludur. Kastamonu taşköprü doğumlu Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli`nin Piri olduğu Halveti-Şabani yolu anadolu`nun değerleri ile yoğrulmuş bu toprağın insanlarının gönül tellerini en ince noktalarından yakalayabilmiş bir yol olmuştur. Şabani yolu dervişleri her tür toplumsal ihtiyaç halinde en ön saflarda yer almış, savaş`ta da barışta`da bayrağı taşıyan el olagelmişlerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halvetilik
3 yıl önce

Kıbrıs'ta Gazimagosa'ya Kutub Osman Efendi gitmiştir. Kurucusu Türk olan Halveti tarikatı, Azerbaycan'ın Şah İsmail trafından Şiileştirilmeden önce Şirvanşahlar...

Bayramilik
3 yıl önce

Günümüzde devam etmemekle birlikte, etkileri Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu Halvetiye yolunda, ve mutasavvıf yazar İsmail Hakkı Bursevî'nin eserlerinde görülmektedir...

Kocamustafapaşa
3 yıl önce

Paşa'dan almıştır. Bizans döneminin de önemli bir dini merkeze olan bölge, Halvetiye tarikatının önemli şeyhlerinden olan Sümbül Sinan Efendi'nin tekkesinin...

Kocamustafapaşa, Koca Mustafa Paşa, Osmanlı, Taslak, Yerleşim yerleri, İstanbul
Niyâzî-i Mısrî
3 yıl önce

Niyâzî-i Mısrî (9 Mart 1618 - 16 Mart 1694), 17. yüzyılda yaşamış Halvetiye tarikatının Mısriyye kolunun kurucusu olan mutasavvıf ve şair. Niyâzî-i Mısrî'nin...

Niyâzí®-i Mısrí®, Din, Malatya, Mazhar Alanson, Osmanlı, Tarikat, Tasavvuf, Taslak, Emine Işınsu í–ksüz, Niyâzí®-i Mısrí® Divanı, Halveti
Merkez Efendi
3 yıl önce

Müderrislik için Bursa, Karaman ve Amasya’ya gitmiştir ve bu dönemde “Halvetiye Tarikati” icazetini almıştır. Sonrasında İstanbul’a döndüğünde Etyemez...

Celvetilik
6 yıl önce

Hüdayi tarafından Celvetîyye Tarikâtı adı altında yeniden yapılandırılan Halvetiye sufi tarikâtnın temellerini oluşturmuştur. Celvetî şeyhlerinden biri olan...

Cemal Halvetî
6 yıl önce

Halife' olarak anılan alim Şeyh Cemaleddin Aksarayî’nin soyundan olup Halvetiye tarikatının İstanbul'daki ilk temsilcisi ve Cemaliye kolunun kurucusudur...

Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî
6 yıl önce

Terazi), Haz. Mustafa Tatçı-Musa Yıldız, Alperen Yay. Ankara 2003. İbn Arabi Ekberilik Halvetiye Niyâzî-i Mısrî Aziz Mahmud Hüdayi İsmail Hakkı Bursevî...