Celvetilik

Kısaca: Celvetîlik ya da Celvet’îyye — Halvetiyye'nin bir alt sınıfına ait olan ve Halvetiyye İslâm Tarikâtı ile karıştırılmaması gereken bu Sufi tarikât, Bayramiyye'nin yan kollarından birisi olarak Hacı Bayram-ı Veli'nin müridlerinden ''"Akbıyık Sultan"'' tarafından Bursa'da ''Celvetîyye-î Bayramîyye Tarikâtı'' adı altında kurulmuştur. Bu sûfi tarikât, daha sonraları ise Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Celvetîyye Tarikâtı adı altında yeniden yapılandırılan Halvetiye sufi tarikâtnın temellerini oluşturmu ...devamı ☟

Celvetilik
Celvetilik

Celvetilik ya da Celvet’iyyeHalvetiyye'nin bir alt sınıfına ait olan ve Halvetiyye İslam Tarikatı ile karıştırılmaması gereken bu Sufi tarikat, Bayramiyye'nin yan kollarından birisi olarak Hacı Bayram-ı Veli'nin müridlerinden "Akbıyık Sultan" tarafından Bursa'da Celvetiyye-i Bayramiyye Tarikatı adı altında kurulmuştur. Bu sufi tarikat, daha sonraları ise Aziz Mahmud Hüdayi tarafından Celvetiyye Tarikatı adı altında yeniden yapılandırılan Halvetiye sufi tarikatnın temellerini oluşturmuştur. Tarihçesi Celveti şeyhlerinden biri olan İsmail Hakkı Bursevi’nin Silsile-i Celvetiye isimli kitabında tarikatın ilk kez Tac'ed-Din İbrahim Zahid Geylani zamanında ortaya çıktığını, lakin tarikat olarak Aziz Mahmud Hüdayi döneminde kurulduğunu söylüyor. "Celvet’iyye" aynı zamanda Halvetiyye’nin de bir yan koludur. Felsefesi Celvet kelime olarak halka karışmak, halkla birlikte olmak anlamına gelmektedir. Celvetiler halkla beraber olmanın hayırlı olduğunu düşünürler. Celvet ruhun olgunluğuna kanıttır. Halvet iste celvetin bütünleyicisidir. "Celvet" "beka" mertebesinin bir ifadesi olurken "Halvet" de "fena" mertebesinin bir ifadesidir. Celvetiye tarikatında zikir Tarikatların çoğunda olduğu gibi Celvetiye’de de Allah’a kavuşmak için bir Kamil Mürşid’e bağlanmak gerekmektedir. Kamil Mürşid’e bağlanan müridin, mürşidinin öğretilerine uyması gerekmektedir. Mürid mürşidinin sözü üzerine zikir çeker. Celvetiye’de ilk ve en mühim zikir Kelime-i Tevhid’tir. Yani; “La ilah-e il-l-allah” Celvetiye’de ikinci zikir Esma-i Seb’a’dır Allah’ın yedi ismini sırayla söylemektir. Sıra da şöyledir; Lailaheilaallah, Allah, Hu, Hakk, Hayy, Kayyum, Kahhar. Bu yedi isim de nefsin yedi mertebesine karşılıktır. Celveti Âyini Celvetilerin zikirleri diğer tarikat zikirlerinden farklı olarak dizlerinin üzerinde durarak yapılır ve buna “Nıfs-ı Kıyam” veya da “Hızır Kıyamı” denilir. Celveti’yyede Müzik Bursa’daki Celvetiler de müziğe önem vermişlerdi. İsmail Hakkı Bursevi, Aziz Mahmud Hüdayi’nin şiirlerini bestelemişti. Aziz Mahmud Hüdayi devrinde Celveti tekkesinde kendisinin halifelerinden olan Hafız Kumral ve Şaban Dede gibi ünlü musıkişinaslardandır. Tarikat şeyhlerinin çoğunun müzikle uğraşmasından da tarikatin müziğe verdiği önemi anlayabiliyoruz. Ayrıca bakınız * İbn Arabi * Ekberilik * Halvetiyye * Niyazi-i Mısri * Aziz Mahmud Hüdayi * İsmail Hakkı Bursevi * Safranbolulu Mehmed Emin Halveti

Dış bağlantılar

http://www.ismailhakki.org/celveti.html http://arsiv.sabah.com.tr/2005/10/30/gun105.html http://www.tasavvufalemi.com/sayfa.php?yaziNo=435

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.