Hamza Bey

Kısaca: Hamza Bey, (ö. 1460), Osmanlı denizcisi. ...devamı ☟

Hamza Bey, (ö. 1460), Osmanlı denizcisi. I. Mehmet ve II. Murat dönemi vezirlerinden olan Amasyalı Beyazıd Paşa'nın kardeşidir. Mayıs 1421'de Düzmece Mustafa isyanını bastırmakla görevli olan Amasyalı Beyazid Paşa Sazlıdere'de yapılan bir çarpışmada yenilmiş ve Düzmece Mustafa'ya destek veren İzmiroğlu Cüneyt Bey'in ısrarı ile idam edilmiştir. Hamza Bey 1425'de İzmiroğlu Cüneyt Bey'in öldürülmesini sağlayarak ağabeyi Bayezit Paşa'nın intikamını almışdır. Hamza Bey, Saruca Paşa tarafından kurulmuş olan Çavlı Bey tarafından komuta edilmekte iken 1417'de Venedikliler tarafından Çanakale Boğazı yakınlarında hezimete uğrayıp yakılan Osmanlı donanmasını Gelibolu tersanesinde yenileyerek 40 kadar gemiden oluşan bir filo ile 1428 yılında Ege Denizi'ne açılarak Venedik'in elindeki bazı adaları yağmalamıştır. Sultan II. Murat ile birlikte Selanik ablukasına, 1429 yılında filo komutanı olarak katılmış ve Selanik'in alınmasına katkısı olmuştur. İstanbul kuşatması sırasında 18 Nisan 1453'de Bizans'a yardıma gelen Ceneviz gemilerini durduramayan kaptan-ı derya Baltaoğlu Süleyman Bey'i görevinden azleden Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı donanması komutanlığına ve Gelibolu sancakbeyliği'ne atandı. İstanbul'un Fethi sırasında Osmanlı donanmasına komuta etti. Özellikle Osmanlı donanmasının Haliç’i ele geçirmesi gereğine anlayan II. Mehmed'in bugünkü Dolmabahçe’den Kasımpaşa’ya uzanan güzergaha kalaşlar döşetip, 70 kadar gemiyi ağaçtan silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç’e indirip Haliç’in kontrolü Osmanlıların eline geçirmesine destek sağladı. Fetihten sonra Ege Adalarını almakla görevlendirildi. İmroz, Limni ve Taşoz adalarının Osmanlı egemenliğine geçmesini sağladı. Fakat Ege Denizi'nde korsanlık yaparak Osmanlı kıyı ticaretine büyük zararlar veren Rodos Şövalyelerinin ellerinde bulunan Ege Adalarını ele geçirmek için yaptığı deniz seferinde tek bir adanın bile ele geçirilmemesi başarısızlığına uğradı. Bunun üzerine Ocak 1456'da kaptan-ı deryalık görevinden azledildi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı yenip Koyunluhisar'ı kurtararak Anadolu Beylerbeyi rütbesiyle Karamanoğlu İshak Bey'in üzerine gönderildi. Onu da yendikten sonra Rumeli Beylerbeyi oldu. Eflak’a elçi olarak gönderilme görevi verildi. Bu görevi yapmakta iken elçi imtiyazları geleneklerini hiçe sayan Kazıklı Voyvoda tarafından öldürüldü, Şehit edilen Hamza Bey’in cesedini, oğulları Bursa’ya getirmiştir. Türbesi Bursa Hamzabey semtinde, Muradiye’nin batısında, Hamza Bey Camisi’nin güneybatısında avlu içerisindedir. Gelibolu yakınlarındaki Hamzakoy koyu adını ondan almıştır. 1430'da fethine katıldığı Selanik şehrinde de adını taşıyan bir cami vardır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

* Yayın Kurulu "Hamza Bey", (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.527 İŞBN:975-08-0072-9

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Binnaz (film, 1919)
6 yıl önce

Binnaz'la, onu elde etmek için birbirleriyle yarışan yeniçeri Efe Ahmet ve Hamza Bey'in aşk öyküsü anlatılmaktadır. Bir gün Binnaz'ın kapısını bir delikanlı...

Silahdar Mahir Hamza Paşa
6 yıl önce

Mahir Hamza Paşa (1727, Develi - 30 Nisan 1771, Gelibolu) III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768-20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay on dört gün...

Kütahya Meydan Camii
2 yıl önce

Büyük babaları Anadolu Selçuklu Devleti ümerâsındandır. Arslan Bey'in kardeşi Hamza Bey'in Tokat'ta yaptırdığı bir cami vardır ve kendisi de orada medfundur...

Beyler, Elmalı
6 yıl önce

Kalıntılar 3000yıl öncesine dayandığı söylenmektedir.Köy sınırları içinde Hamza Dede adında bir mezar vardır. Antalya iline 124 km, Elmalı ilçesine 14 km...

Beyler, Elmalı, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Afşar, Elmalı, Ahatlı, Elmalı
Albulena Muharebesi
2 yıl önce

Muharebesi, 2 Eylül 1457 tarihinde İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle İshak Bey ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu...

Direktör Ali Bey
2 yıl önce

Direktör Ali Bey (Âli Bey, 1844 - 3 Şubat 1899), Tanzimat dönemi tiyatro yazarı. 1844'te İstanbul'da doğdu. Kapu Kethüdalarından Yusuf Cemil Efendi'nin...

Hamzalı, Yumurtalık
6 yıl önce

mahalledir. Mahallenin adı; zamanında mahallenin kurulduğu yerde var olan Hamza Bey Çiftliğinden esinlenerek koyulmuştur. Mahallenin eski adlarından biri...

Hamzalı, Yumurtalık, 1926, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana
Karahamzalı, Kozan
6 yıl önce

katkıları çok fazla olan ve milli mücadelede aktif görev almış kara lakaplı Hamza Bey’den almıştır. Adana il merkezine 96 km, Kozan ilçesine 26 km uzaklıktadır...

Karahamzalı, Kozan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Acarmantaş, Kozan, Adana