Harabati Baba Tekkesi

Kısaca: Harabati Baba Tekkesi veya Sersem Ali Baba Dergâhı, (Makedonca: Арабати Баба Теќе) MS 1538 yılında Makedonya'da bulunan Osmanlı-Türk dinî eserlerinden biridir. ...devamı ☟

Harabati Baba Tekkesi
Harabati Baba Tekkesi

Harabati Baba Tekkesi veya Sersem Ali Baba Dergahı, (Makedonca: Арабати Баба Теќе) MS 1538 yılında Makedonya'da bulunan Osmanlı-Türk dini eserlerinden biridir. Özellikler Harabati Baba Tekkesi, Makedonya'nın kuzeybatısında bulunan Kalkandelen şehrinde yer alır. Şehrin bir kenarında konumlanan bu dini külliyenin içinde birçok yapı, bahçe bulunur. Duvarlarla çevrili tekke külliyesinin büyük ve gösterişli bir giriş kapısı vardır. Kapısı üzerinde kule bulunur. Tarih Tekke, 1538 yılında Sersem Ali Baba veya Server Ali Baba adlarıyla anılan Bektaşi babası tarafından kurulmuştur. 1799 yılında Kosova Valisi Recep Paşa'nın kuruculuğunda bir vakıf, tekkenin içinde oluşturulmuştur. Tekkenin kurucusu olan Server Ali Baba, Kalkandelen'e gelmeden önce Bektaşilik'te “dedebabalık” makamını kuran ve 1520'de ilk dedebaba olarak Hacıbektaş'taki dergahta bu posta oturan kişidir.Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşi olan Mahidevran Sultan'ın ağabeyi olması nedeniyle Osmanlı sarayı ile yakın ilişki içinde bulunmuş, Hacı Bektaş Dergahına yerleşmeden önce devlet kademesinde mir-i miran (beylerbeyi) rütbesine kadar yüksemiş bir devlet adamıdır. “Sersem” lakabını alışı ile ilgili rivayet şöyledir: Yüzyıllar boyu dergahın geniş bahçesinde tarım ve hayvancılık yapılmıştır. Recep Paşa, dergaha 50 hektarlık arazi vakfedip yeniden yaptıran kişidir. Mezarı, dergahın bahçesindedir. 1945 yılında kapatılan dergah, 1948 yılında eşkıyalar tarafından yakıldı. Ayrıca, Yugoslavya döneminde, yapılar turistik bir tesise dönüştürüldü; içinde otel, lokanta, disko işletilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalkandelen
1 yıl önce

taşımıştır. Balkanlar’daki Bektaşi dergâhlarının en önemlilerinden olan Harabati Baba Tekkesi 1538 yılında kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu dönemi sonrasında...

Kalkandelen, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Makedonca, Kalkandelen Devlet Üniversitesi, Güney Doğu Avrupa Üniversitesi, Pena Nehri, Sahr Dağı, Tetova
Baba İshak
1 yıl önce

Baba İshâk Kefersudî, Vefâîyye tarikâtına bağlı Horasan önderlerinden Dede Karkğın’ın müridi olan Şücâ’ed-Dîn Ebû'l-Bekâ Baba İlyâs bin Ali el-Horasânî'nin...

Babailik
1 yıl önce

Babâ’îyye ya da Babâîlik, Horasan doğumlu olan Ebu'l-Baka Baba İlyas bin Ali el-Horasânî ve müridi Baba İshâk Kefersudî'nin ayaklanması ile tanınan Vefâî Tarikatı...

Babailik, Anadolu, Din, Mezhep, Selçuklu Devleti, Taslak, Türk, Şamaniz, Baba İshak, Babailik
Bektaşîlik
5 yıl önce

Ahi Evren Baba İlyas Baba İshak Barak Baba Sarı Saltuk Kaygusuz Abdal Balım Sultan Hacım Sultan Karaca Ahmet Gül Baba Demir Baba Harabati Baba Yeniçeri...

Türkistan Aleviliği
1 yıl önce

Çehariyâr’ın diğer üçü, Saltık Baba, Lokman Baba ve Behlül Baba’dır.) ^ Bedr’ed-Dîn Mahmud Aynî, İkd’ûl-Cûmman. (Burak Baba’nın Baba İylâs Horasanî’nin “Çehariyâr”...

Kalenderilik
1 yıl önce

Kefersud’lu bir Kalenderî şeyhi olan ve Baba İlyas’ın baş halifesi sıfatıyla ayaklanmayı fiilen yöneten Baba İshak olmak üzere Kalenderîler’in önemli...

Kalenderilik, Hurufilik, Melamilik, Tarikat, Tasavvuf, Vahdet-i Vücud, Baba Tâhir-i Uryan
Kul Himmet
1 yıl önce

ilçesinin Görümlü (Varzıl) köyündedir. Alevi-Bektaşi mezhebinin Erdebil Tekkesi'ne bağlı Safeviye kolundan olduğu öne sürülür. Yaşadığı dönemde, Pir Sultan...

Kul Himmet, ,
Cem
1 yıl önce

Yapılış amaçlarına göre beş grupta incelenirler: İkrar ayini Dervişlik ayini Baba ayini Halife ayini Mücerred ayini Bilâl-i Hâbeşî Ebû Zerr el-Gaffârî Selmân-ı...