cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. ...

CEM (türkçe) anlamı
1. Hükümdar
2. melik
3. şah
4. Hz.Süleyman'ın (A.S.) nâmı.
5. İskender'in bir ismi.
CEM (türkçe) anlamı
6. (Arapça) Erkek ismi 1. Toplama
7. biraraya getirme
8. yığma. 2. Hükümdar
9. şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).
CEM (türkçe) almancası
1. n. Sammeln
2. Zusammenfügen
3. Zusammenschließen
4. Addition
5. Summierung
6. Plural
7. Mehrzahl
8. Überfluss
9. Fülle
10. Ergiebigkeit
11. Reichtum
12. Masse
13. Menge

Cem hakkında detaylı bilgi

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. Cem, Arapça toplama anlamına gelir. Cem, cami ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerdir. == Şeyh Üftade'ye göre cem == "cem ve cem'ul cem ıstılahları, klasik tasavvuf anlayışındaki ıstılahlardan farklıdır; O'nun "ma'ıyyet" dediği cem', cem' dediği cem'ul cem', cem'ul cem' dediği de celvettir. Kur'an-ı Kerim bu makama şu ayetle işaret eder: "O, ilktir, sondur, zahirdir, batındır" (Hadid, 57/3)" "Cem'ul cem' makamının ehli, insan-ı kamil vasfını da kazanmış olur, ne halk ne de Hak ile "mahcub" (perdelenmiş, örtülü) olmaz, eşyanın (madde ve enerjinin, varlıkların) vücudunu batıni yönden "ayn-i Hakk" olarak görür, bir taraftan eşya ile kayıtlı (bağlı, bağıntılı) olduğu halde marifetullah tarafından bakıldığında eşyanın üstündedir, eşya ile kayıtsızdır. " == Namaz'da Cem == Namazların birleştirlmesinde de aynı kelime kullanılmaktadır.Öğlen ile ikindi namazının birleştirilmesi, akşam ile de yatsının birlikte kılınmasına da cem denilmektedir. == Alevilikte Cem == Cem'in kaynağı Kırklar Cem'idir. Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem'de bulunanların aynı zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem'de bulunalar bir birlerinden "razı olmak" zorundadırlar. Cem'de bulunan bir kişi başka bir diğerine dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem'e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede´nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir. Cem ibadetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez. === Cem'de 12 Hizmet === # Mürşid (Dede): Görev itibarıyla Muhammed, Ali ve Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cem Erkanı Başkanlığını yapar, ikrar alir nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar) # Rehber : Görev itibarıyla İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır. # Gözcü : Görev itibarıyla Ebuzer Gaffari'yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem'in bekçisidir. # Çerağcı (Delilci) : Görev itibarıyla Cabir El Ensari'yi temsil eder.Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanliklari ve Mumlari (Cerağları) hazırlar. # Zakir (Aşık) : Görev itibarıyla Bilal Habeş'i temsil eder. Cem'de Tevhid, duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi ye söyler. # Süpürgeci (Ferras) : Görev itibarıyla Selman'i Piri pak'ı temsil eder. Cem evinin sürekli temizligi ile meskul olur. # Meydancı : Görev itibarıyla Hüzeyme tül Yemeni'yi temsil eder.Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer. # Niyazcı : Görev itibarıyla Mahmut el Ensari'yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar. # İbrikçi : Görev itibarıyla Kamber'i temsil eder. Cem'de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. # Kapıcı : Görev itibarıyla Gülam Keysani'yi temsil eder. Cem'e gelen erenlerin evlerini gözetler. # Peyikçi : Görev itibarıyla Amri Ayyari'yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur. # Sakacı : Görev itibarıyla Ammari Yaseri'yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt v.b. dağılımını sağlar. == Kaynaklar == *Muhammed Seyfeddin Ibn Zulfikari Derviş Ali; Bektaşi İkrar Ayini, Kalan Yayınları, Osmanlıca El Yazmasından Çeviren, Mahir Ünsal Eriş, Ankara, 2007 * Aleví Haber Sitesi, http://www.erenlermeydani.com

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki cem maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cem Ersever

Ahmet Cem Ersever,1950 yılında Erzurum'da doğdu.Emekli Jandarma Binbaşı. Ankara'da Basın Yayın Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1969 yılında girdiği Harb Okulu'ndan 1972 yılında mezun oldu. 11 Aralık 1979'da Jandarma Genel Komuranlığı tarafından İçel, Hatay, Gaziantep, ...

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz (d.

Cem Sultan

Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed�in küçük oğlu. 1459 yılında doğdu. Annesinin adı Çiçek Hâtun�dur. İlk terbiyesini saraya hocalarından aldı. Beş yaşına gelince, bir hocaya verilerek Kastamonu sancakbeyliğine gönderildi. Eğitim ve öğrenimine burada da devâm etti. ...

İsmail Cem

1940'da İstanbul'da doğan İsmail Cem, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olduktan sonra Institut d'Etudes Politique de Paris'de master yaptı. Siyaset sosyolojisti, gazeteci, yazar kimliğinin yanı sıra TGS İstanbul Şube Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, EBU Yönetim ...

Cem Karaca

Muhtar Cem Karaca 5 Nisan 1945'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir ailenin tek çocuğuydu ve sanatçı bir ailenin çocuğu olmak onun sanatla içiçe büyümesini sağladı. Ortaöğretimini Robert Koleji'nde yapan Cem Karaca'nın müzikle tanışması oldukça ilginçtir.

Cem Behar

Prof. Dr. Cem Behar 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

Cem Uzan

Cem Uzan (1960 - ), Forbes dergisinin 18 Mart 2002 tarihinde yayınlanan "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesine göre dünyadaki en zengin 31. kişi olan Kemal Uzan'ın büyük oğludur.Uzan ailesi Türkiye'ye Sarayevo'dan göç etmiştir.

Süleyman Cem Duna

Süleyman Cem Duna 25 Ocak 1947'de Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.31 Mart 1969'da Dışişleri Bakanlığı'na giren Duna, 7 Mart ile 25 Haziran 1975 tarihleri arasında Şube ...

Eflatun Cem Güney

Kendinin çoğu kez sohbetlerinde açıkça ifade ettiği gibi 1896 doğumlu olan merhum Eflatun Cem soyca Sivas’lıdır. Çocuk yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, büyük

Cem Atabeyoğlu

1924 yılında doğdu. Öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Gazeteciliğe 1942 yılında Son Posta Gazetesi'nde spor yazarı olarak başladı.

Cem Özdemir

1965'te Bad Urach'ta doğan Cem Özdemir, üniversitede pedagoji okudu ve parlamentoya girinceye kadar eğitmen, serbest gazeteci olarak çalıştı. 1981'de Yeşiller Partisi'ne üye oldu. Özdemir, 1994'te Federal Meclis'e giren, anne ve babası Türk ilk milletvekili oldu.

Şehriyar Cem

2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu.Metal ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra, taş ve kil üzerine de çalışmalar yaptı. 2001 yılında İstanbul’dan ayrılıp New York’a yerleşen sanatçı, halen güzel sanatlar ...

Cem Fındıkoğlu

Cem Fındıkoğlu, 1968’de İstanbul'da doğdu. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden üçüncülükle mezun olan Fındıkoğlu, 1991 yılındaİstanbul Üniversitesi Uluslararası İş İdaresi MBA sertifika programını birincilikle bitirdi. İş hayatına ...

Cem Ecevit

1956 yılında zonguldak ilçesi devrek te doğdum. İlk , orta ve lise tahsilini Ankara Kurtuluş'ta okuduktan sonra Ekonomi Fakültesini bitirdim.Bu ülkenin ekonomisini yönetenlerin ve ekonomi uygulamalarının, ekonomi fakültesinde okutulanlar ile bağdaşır olduğunu zannederek ekonomi ...

Cem Kozlu

Cem M. Kozlu Coca-Cola Şirketi'nde Orta Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cem, 1978-1981 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Pazarlama ve İhracat İdaresi dersleri verdi.