Cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. Cem, Arapça toplama anlamına gelir. Cem, cami ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerdir. Şeyh Üftade'ye göre cem "cem ve cem'ul cem ıstılahları, klasik tasavvuf anlayışındaki ıstılahlardan farklıdır; O'nun "ma'ıyyet" dediği cem', cem' dediği cem'ul cem', cem'ul cem' dediği de celvettir. Kur'an-ı Kerim bu makama şu ayetle işaret eder: "O, ilktir, sondur, zahirdir, batındır"(Hadid, 57/3)" "Cem'ul cem' makamının ehli, insan-ı kamil vasfını da kazanmış olur, ne halk ne de Hak ile "mahcub" (perdelenmiş,örtülü) olmaz, eşyanın (madde ve enerjinin, varlıkların) vücudunu batıni yönden "ayn-i Hakk" olarak görür, bir taraftan eşya ile kayıtlı (bağlı,bağıntılı) olduğu halde marifetullah tarafından bakıldığında eşyanın üstündedir, eşya ile kayıtsızdır. " Namaz'da Cem Namazların birleştirlmesinde de aynı kelime kullanılmaktadır.Öğlen ile ikindi namazının birleştirilmesi, akşam ile de yatsının birlikte kılınmasına da cem denilmektedir. Alevilikte Cem Cem'in kaynağı Kırklar Cem'idir. Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem'de bulunanların aynı zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem'de bulunalar bir birlerinden "razı olmak" zorundadırlar. Cem'de bulunan bir kişi başka bir diğerine dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem'e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede´nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir. Cem ibadetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez.

Cem'de 12 Hizmet

# Mürşid (Dede): Görev itibarıyla Muhammed, Ali ve Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cem Erkanı Başkanlığını yapar, ikrar alir nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar) # Rehber : Görev itibarıyla İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır. # Gözcü : Görev itibarıyla Ebuzer Gaffari'yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem'in bekçisidir. # Çerağcı (Delilci) : Görev itibarıyla Cabir El Ensari'yi temsil eder.Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanliklari ve Mumlari (Cerağları) hazırlar. # Zakir (Aşık) : Görev itibarıyla Bilal Habeş'i temsil eder. Cem'de Tevhid, duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi ye söyler. # Süpürgeci(Ferras) : Görev itibarıyla Selman'i Piri pak'ı temsil eder. Cem evinin sürekli temizligi ile meskul olur. # Meydancı : Görev itibarıyla Hüzeyme tül Yemeni'yi temsil eder.Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer. # Niyazcı : Görev itibarıyla Mahmut el Ensari'yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar. # İbrikçi : Görev itibarıyla Kamber'i temsil eder. Cem'de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. # Kapıcı : Görev itibarıyla Gülam Keysani'yi temsil eder. Cem'e gelen erenlerin evlerini gözetler. # Peyikçi : Görev itibarıyla Amri Ayyari'yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur. # Sakacı : Görev itibarıyla Ammari Yaseri'yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt v.b. dağılımını sağlar. Kaynaklar *Muhammed Seyfeddin Ibn Zulfikari Derviş Ali; Bektaşi İkrar Ayini, Kalan Yayınları, Osmanlıca El Yazmasından Çeviren, Mahir Ünsal Eriş, Ankara, 2007 * Aleví Haber Sitesi, http://www.erenlermeydani.com

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

cem

Osmanlıca cem kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hükümdar, melik, şah. * Hz.Süleyman'ın (A.S.) nâmı. * İskender'in bir ismi.

cem

Portekizce cem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hundred

cem

İspanyolca cem kelimesinin İngilizce karşılığı.
[CEM (Centro de Estudios para la Mujer)] n. hundred

cem

Portekizce cem kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (numeral cardinal) cent 2. (numeral cardinal) cent (m)

cem

Türkçe cem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sammeln, Zusammenfügen, Zusammenschließen, Addition, Summierung, Plural, Mehrzahl, Überfluss, Fülle, Ergiebigkeit, Reichtum, Masse, Menge

cem

(Arapça) Erkek ismi 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cem
cem