Hareke

Kısaca: Hareke (Arapça: حركات, okunuşu: Ḥarakāt), arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek işaretlere denir. ...devamı ☟

Hareke (Arapça: حركات, okunuşu: Ḥarakāt), arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek işaretlere denir. Arap alfabesinde sadece ünsüz harfler ve uzun okunan ünlü harfler (a, u, i) içerdiği için, kısa ünlü sesleri için değişik harekeler geliştirilmiştir. Harekelerin kullanımı neredeyse sadece Kuran ve Arapça öğretim kitaplarına sınırlıdır. Bunlar gazete ve kitaplarda genellikle kullanılmaz. Bu tür metinlerde kısa ünlülerin belirlenmesi için dile hakim olup kelimeleri ve dilin gramer yapısını bilmek gereklidir. Ayrıca bakınız * Arapça ses işaretleri

Harici bağlantılar

*http://islamlexikon.de/begriffe/v/vokalisation.htm *http://www.acon.baykal.be

hareke

Osmanlıca hareke kelimesinin Türkçe karşılığı.
Arapça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. (Zamme "ötre" fetha "üstün" kesre "esre" (gibi) * Hareket lafzının Arapça terkibde aldığı şekil.

hareke

Türkçe hareke kelimesinin İngilizce karşılığı.
vowel point, vowel mark (in Arabic script).

hareke

arap yazısında kısa ünlü yerine kullanılan imler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hareke
1 yıl önce

Hareke (Arapça: حركات, okunuşu: Ḥarakāt), Arap alfabesindeki ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırmak için kullanılan ek işaretlere denir. Arap alfabesinde...

Féthi Harek
5 yıl önce

Fethi Harek (Arapça فتحي حارك‎ d. 21 Ekim 1982, Oullins), Cezayirli eski millî futbolcudur. İyi defansı ve etkili ortaları ile bilinmekteydi. Futbola...

Arapça Ses Işaretleri
1 yıl önce

Farahidi) tarafından oluşturulmuştur. Hareke (Arapça:حركة) Arap harflerine ses veren veya harfleri birleştiren sistemdir. Hareke sisteminde 8 temel işaret vardır...

Açık Hece
1 yıl önce

a-şı-la-ma gibi. Arapça ve Farsçada ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isimdir. Örneğin ka-de-me, ha-se-ne...

Açık hece, Açık hece
Arapça
1 yıl önce

istisnası vardır ve hareke sistemi yan cümleciklerde ve dilin çeşitli yapılarında değişikliğe uğrayabilir. Günlük konuşmada ve yazıda bu hareke sistemi çoğunlukla...

Arapça, Afrika, Arap, Arap Yarımadası, Arap alfabesi, Dil, Hamza, He (harf), Kuran-ı Kerim, Sami, Türkiye
Aristoksenos
5 yıl önce

düzeni nedeniyle vücuttan, şarkılardaki makamlara (tonlara) benzer bir hareki gam yayınlanmaktadır. Eserlerinden günümüze yalnızca "Armoni'nin Öğeleri"...

Tecvid
1 yıl önce

durulacak ise, bir önceki harekesi bulunan harfin harekesine bakılır. Eğer üstün veya ötre ise bu hareke, kalındır. Esre ise incedir. Örneğin, Asr suresinin...

Tecvid, Hatim, Kur'an, Kıraat, Namaz, Taslak, İslam, Hadr, Karabaş Tecvidi, Tedvir, Aşir
SÜLÜS
1 yıl önce

birçok mezar taşlarında sülüs yazı görülür. Sülüs'ün en önemli yazı türü hareke tarzıdır. En büyük katkıları Sülüs el yazısı evrimine, Osmanlı İmparatorluğu...

Sülüs, Cami, Hat, Kitabe, Taslak şablonları, Şeyh Hamdullah, Hamit Aytaç, Hafız Osman, Taslak madde