Kuran

Kısaca: KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. M ...devamı ☟

Kuran
Kuran

KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. Muhammed de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. Ayrıca bu ayetler birçok sahabi (Hz. Muhammed’in yakın çevresinde bulunanlar) tarafından da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap haline getirilmesi düşünülmemiştir. Ama Hz. Muhammed’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.

Detaylı bilgi için bakınız: Kuran-ı Kerim

Kuran

Türkçe Kuran kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Qur'an] n. Koran, Alcoran, Quran, sacred book of the Muslims which serves as the foundation for the Islamic religion
n. draw
n. builder, constructor, one who builds

Kuran

islam dininin temel ilkelerini, hz. muhammet'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren, müslümanlığın temel kitabı, kelamıkadim, mushaf.

Kuran

Türkçe Kuran kelimesinin Fransızca karşılığı.
le Coran

Kuran

Türkçe Kuran kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Koran

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kur'an
3 yıl önce

(tecvid) yazılı olarak belirlenmiştir. Farklı yazım şekillerine sahip farklı kuran nüshalarında, surelerin anlamları da değişebilmektedir. Başlangıçta Kureyş...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Aptullah Kuran
6 yıl önce

https://econ.duke.edu/people/timur-kuran Boğaziçi Üniversiesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Aptullah Kuran Koleksiyonu Aptulah Kuran Dijital Sergisi 14 Şubat 2018...

Aptullah Kuran, 1927, 1964, 1969, 1980, 1986, 1987, 1 Nisan, 2002, 4 Aralık, Ankara Üniversitesi
Aptullah Kuran Kütüphanesi
6 yıl önce

Aptullah Kuran Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi içinde yer alan bir kütüphanedir. Robert Kolej 1863 yılında Dr.Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda...

Aptullah Kuran Kütüphanesi, 1840, 1863, 1879, 1915, 1931, 1932, 1952, 1960, 1971, 1984
Timur Kuran
3 yıl önce

Timur Kuran | Duke Today". News.duke.edu. 11 Şubat 2008. 14 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2011.  ^ "Timur Kuran, Professor...

Kur'an kursu
6 yıl önce

“İhtiyaç Odaklı Kuran Kursları öğretim” programı da geliştirilmiştir. 1997’de 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasının yürürlüğe girmesi ile Kuran kurslarına sadece...

Kuramdan Sonra
6 yıl önce

Kuramdan Sonra, Terry Eagleton'ı özel olarak kültür kuramının tarihsel izini sürdüğü ve bu bağlam üzerinden kuramın niteliğini ve konumunu değerlendirdiği...

Kuramdan Sonra, Claude Lİ©vi-Strauss, Fredric Jameson, Jacques Lacan, Kuram, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Terry Eagleton, Raymond Williams, Helen Cixous
Kümeler teorisi
3 yıl önce

kuramı Büyük kardinaller Sayılabilirlik İç model kuramı Kardinal fonksiyon Kombinatoryal küme kuramı Küme kuramsal topoloji Tanımlayıcı küme kuramı Zorlama...

Kümeler Kuramı, Belit, Bulanık mantık, Kuram, Küme, Mantık, Zermelo-Freankel küme kuramı, Bulanık küme, Müziksel kümeler kuramı, Basit kümeler kuramı, Russel paradoksu
Teorİ
3 yıl önce

Teori veya kuram, bilimde bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Teori, herhangi bir olayı...

Kuram, Bilim, Bilim felsefesi, Deney, Evrim kuramı, Görelilik kuramı, Hipotez, Kanun, Kuantum kuramı, Yapısalcılık, İlke