Kuran

KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. M...

KURAN (türkçe) anlamı
1. islam dininin temel ilkelerini
2. hz. muhammet'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren
3. müslümanlığın temel kitabı
4. kelamıkadim
5. mushaf
KURAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Qur'an]n. Koran
2. Alcoran
3. Quran
4. sacred book of the Muslims which serves as the foundation for the Islamic religion
5. n. draw
6. n. builder
7. constructor
8. one who builds,
KURAN (türkçe) fransızcası
1. le Coran
KURAN (türkçe) almancası
1. n. Koran

Kuran hakkında detaylı bilgi

KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. Muhammed de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. Ayrıca bu ayetler birçok sahabi (Hz. Muhammed’in yakın çevresinde bulunanlar) tarafından da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap haline getirilmesi düşünülmemiştir. Ama Hz. Muhammed’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.

Detaylı bilgi için bakınız: Kuran-ı Kerim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Timur Kuran

Timur Kuran 1954 yılında New York'ta doğdu. 1973 yılında Robert Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Kuran, 1977'de Princeton Üniversitesi'nden ekonomi lisans derecesini, 1982'de de Stanford Üniversitesi'nden ekonomi ...

Abdullah Kuran Kütüphanesi

Aptullah Kuran Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi içinde yer alan bir kütüphanedir.

Aptullah Kuran Kütüphanesi

Aptullah Kuran Kütüphanesi Boğaziçi Üniversitesi içinde yer alan bir kütüphanedir.

Aptullah Kuran

Aptullah Kuran (4 Aralık 1927-1 Nisan 2002), Mimar Sinan konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan mimarlık tarihçisi.

Ahmet Bedevi Kuran

Ahmet Bedevi Kuran, (d. 1884) - (ö. 1966), Türk yazar ve siyaset adamı.

Kuran Kursları

Kur’an kursları, katılımcılara Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı (Arap alfabesindeki harfleri telaffuz edebilmeyi ve böylece anlamı bilinmese dahi Arapça metni okuyabilmeyi) öğretmek, İslam dini ibadetleri için gerekli sûre, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak, ...

Kuran Kursu

Kur’an kursları, katılımcılara Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı (Arap alfabesindeki harfleri telaffuz edebilmeyi ve böylece anlamı bilinmese dahi Arapça metni okuyabilmeyi) öğretmek, İslam dini ibadetleri için gerekli sûre, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak, ...

Mösyö İbrahim Ve Kuran'ın Çiçekleri (roman)

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran) adlı romanının 2004'te Bilge Kültür Sanat Yayınevi'nden çıkan Türkçe baskısının kapağı.