harp

Harp Alm. Krieg (m), Fr. Guerre (f), İng. War, battle. Barış yolu ile çözümlenemeyen hususların halledilmesi için devlet veya devletler topluluğunun diğer devlet veya devletler topluluğu ile topyekün çarpışması hali.Cemiyet halinde yaşıyan insanlar, tarih boyunca durumlarına göre birbiriyle harp yapmışlardır. Tarih boyunca harplerin çoğu bulundukları çağdaki silahların niteliklerine ve ordularının miktarına göre korkunç neticeler meydana getirmiştir. Bir...

HARP (inglizce) türkçe anlamı
1. f. harp çalmak
2. ısrarla belirtmek
3. durmaki. arp
4. harp
HARP (türkçe) anlamı
5. savaş
6.
7. >müzik dik tutularak parmakla çalınan
8. üç köşeli ve telli büyük çalgı
9. arp
1. n. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingersv. play on a harp
2. dwell tediously on a subjectn. harp
large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers,
HARP (türkçe) ingilizcesi
3. n. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingersv. play on a harp
4. dwell tediously on a subjectn. harp
5. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers,
HARP (türkçe) fransızcası
1. guerre [la]
2. harpe [la]
HARP (türkçe) almancası
1. n. Harfe
harp (ingilizce) italyancası
1. s. (Mus) arpav. (Mus) suonare l'arpa
2. arpeggiare
3. (fig) battere
4. insistere
5. ripetere
6. (fam) ricantare
harp (ingilizce) ispanyolcası
1. s. arpav. tocar el arpa
harp (ingilizce) portekizcesi
1. s. harpav. tocar harpa
2. fixar-se num mesma assunto
3. bater na mesma tecla
harp (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. harpww. harp
2. een harp bespelen

Harp hakkında detaylı bilgi

Harp Alm. Krieg (m), Fr. Guerre (f), İng. War, battle. Barış yolu ile çözümlenemeyen hususların halledilmesi için devlet veya devletler topluluğunun diğer devlet veya devletler topluluğu ile topyekün çarpışması hali.Cemiyet halinde yaşıyan insanlar, tarih boyunca durumlarına göre birbiriyle harp yapmışlardır. Tarih boyunca harplerin çoğu bulundukları çağdaki silahların niteliklerine ve ordularının miktarına göre korkunç neticeler meydana getirmiştir. Bir kısmı ise tarihin akışını değiştirmesine sebep olmuştu.

Harplerin, incelendiğinde genel olarak şu sebeplerden çıktığı söylenebilir: Toprak, ganimet, şan, şöhret kazanmak; batıl ve hakiki dinleri yaymak ve sömürge halinde veya istila edilen devletlerin istiklallerini kazanmak.

Yirminci yüzyılda arka arkaya devam eden harpler ise bütün dünyayı içine aldığından bunlara “Cihan” (Dünya) Harbi isimleri verilmiştir.Önceleri cephelerde olan harpler günümüzde harp araçlarının son derece gelişmesiyle bütün topraklarda olmaktadır. Bu bakımdan bir ülkenin sahib olduğu bütün kaynak ve vasıtalar harbe iştirak ettiğinden böyle harplere, topyekün harp denilmektedir. Devletler veya bloklar arasında silahsız, siyasi, ekonomik ve psikolojik güçler arasında yapılan harplere “soğuk harb” adı verilir.Silahlı bir çatışma halinde olmayan rakib devlet ve blokların bugün uyguladıkları soğuk harp usulleri o devleti içten yıkma veyıpratma esasına dayanmaktadır.

Harp oyunları: Nazari olarak dost ve düşman kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri ortaya dökülerek harp başlatılarak sevk ve idare edilir.Hakiki savaşta olabilecek bütün ihtimaller ortaya atılarak durum muhakemeleri yapılır ve kararlar alınır. Harekat müdürlüğünün sevk ve idaresinde yapılan harp oyunlarında karşılıklı fikir tartışması açılır ve sonunda en iyi neticeye varılır. Belli günler içinde oynanan harp oyunları sonunda genel bir tenkit yapılarak eksiklikler belirtilir. Bu aksaklıkların kaldırılması için tedbirler tesbit edilir. Böylece çok faydalı bir askeri eğitim sağlanmış olur. Harp oyunlarının yapıldığı birliklerin büyüklüğüne göre uygun rütbedeki subaylar ve birlik komutanları katılırlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Harp Okulu

Harp Okulu askeri lise öğrencilerinin eğitimi bittiğinde gittikleri, sivil öğrencilerin özel sınavlarla az sayıda alındıkları, mezun olunduğunda teğmen rütbesi ile subay olunan üniversite seviyesinde olan okuldur.

Harp Akademisi

Harp akademisi veya subay akademisi, Bir ülkenin kara, deniz, hava kuvvetleri ve sahil güvenliği için kurmay subay yetiştiren üniversite düzeyindeki eğitim kurumudur.

Harp Akademileri

Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla "Erkan-ı Harbiye Mektebi", Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu'ndan gelen 5 başarılı

Hava Harp Okulu Komutanlığı

İlk motorlu uçağın havalanmasından sonra havacılık alanında gerçekleşen gelişmeler, Türk Ordusu tarafından çok yakından izlenmiştir. Havacılığın önemi ve etkinliği derhal değerlendirilmiş ve 1912 yılında Hava Harp Okulu'nun bugünkü bulunduğu bölgede, "Hava Okulu" ...

Harp Okulları

Harp Okulları Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştiren okullar.Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları olmak üzere üç harp okulu vardır. Kara Harp Okulu: Kara Kuvvetlerinin bütün sınıfları dahil,Jandarma ile Hava ve Deniz Kuvvetlerinde İstihkam, Deniz Piyadesinde de ...

Kara Harp Okulu

19. Yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide sağlanan gelişmeler, askerî alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı Devleti de bu gelişmelere ayak uydurarak, 1826 yılında geleneksel askerî yapının temeli sayılan Yeniçeri Ocağı’nı ...

Kara Harp Okulu Marşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı, Harbiye olarak da bilinen Kara Harp Okulu'nun marşıdır. Harbiye Marşı olarak da bilinir. Sözleri Hüsnü Öncü'ye, bestesi Cevdet Şakir Çetiner'e aittir.

ABD Harp Okulu

Birleşik Devletler Askerî Akademisi, (İngilizce: United States Military Academy) ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, dünyanın en eski askeri akademilerinden biridir. 16 Mart 1802'de kurulan akademi New York'a bağlı Orange ilinde yer alan ...

Gayrinizami Harp

Gayrinizami harp; düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve işlevsel birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan savaş şeklidir. Psikolojik harp, istikrar harekatı ve gayrınizami harp olarak üçe ayrılan ``özel harbin`` son parçasıdır. ...

Harp Akademileri Komutanlığı

Harp Akademileri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde eğitim ve öğretim veren, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren bir askeri akademidir. 1848 yılında kurulmuş olan Harp Akademileri ilk mezunlarını 1849 yılında ...

Hava Harp Okulu

Hava Harp Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na muvazzaf subay yetiştiren, üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim veren askeri eğitim kurumu.

Kara Harp Okulu Brövesi

Şu an kullanılan Kara Harp Okulu brövesi 2001 yılında kabul edilmiştir.

Taktik Psikolojik Harp

Taktik vazifeyi desteklemekte ayrılmaz bir unsuru olan psikolojik harp. Taktik askeri kara hava ve deniz harekatında ve bu harekatların planladığı ve yapıldığı bölgelerde, düşman askeri kuvvetlerine ve sivillerine karşı destek mahiyetinde psikolojik baskı için tasarlanmış ...

Özel Harp Dairesi

Özel Harp Dairesi, Soğuk savaş dönemi Türkiye`sinde, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ABD`nin gizli sevisi CIA ve NATO işbirliği ile kurukan gizli örgüt.