Hava Harp Okulu

Kısaca: Hava Harp Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na muvazzaf subay yetiştiren, üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim veren askeri eğitim kurumu. ...devamı ☟

Hava Harp Okulu Haritası

{{Harpokulu| | askeriokulad=Hava Harp Okulu | Bröve= | kuruluşyılı=1951 | yeri=Yeşilyurt / İSTANBUL | okulkomutanı=Hv.Plt.Tümg.Abidin ÜNAL | öğrencisayısı=1024 }}

Hava Harp Okulu, 1912 kurulan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı`na subay yetiştiren, üniversite düzeyinde eğtim ve öğretim veren askeri eğitim kurumu.

Tarihçe

İlk motorlu uçağın havalanmasından sonra havacılık alanında gerçekleşen gelişmeler, Türk Ordusu tarafından çok yakından izlenmiştir. Havacılığın önemi ve etkinliği derhal değerlendirilmiş ve 1912 yılında Hava Harp Okulu`nun bugünkü bulunduğu bölgede, Hava Okulu adıyla ilk havacılık eğitim kurumu açılmıştır.

Uzun bir süre, bir dizi aşamalar geçiren ve yer değiştiren okulda çoğunlukla Kara Harp Okulu mezunu subaylar uçucu olmak üzere eğitilmişler ve daha sonra bu subaylar, Türk Hava Kuvvetleri`nin çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Türk Hava Kuvvetleri`nin kendi personelini yetiştirebileceği bir okula kavuşması daha sonra gerçekleşmiş ve bugünkü adıyla Hava Harp Okulu 1951 yılında Eskişehir`de açılmıştır. 30 Ağustos 1953`te ilk mezunlarını veren Hava Harp Okulu, 1954 yılında İzmir`e taşınmıştır. 14 Şubat 1967`de, Hava Harp Okulu`nun bir kültür ve tarih hazinesi olan İstanbul`a taşınmasına karar verilmiştir.

Havacılık ve Uzay teknolojisinin hızla gelişmesi Hava Harp Okulu eğitim-öğretiminde köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla mezuniyet sonrası görev alanları incelenip eğitim gereksinimleri saptanarak, sorunların ancak 4 yıllık lisans düzeyinde bir eğitim-öğretimle karşılanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, 1967 yılında, Hava Harp Okulu, Türk havacılığının doğduğu Yeşilyurt, İstanbul`da bugün içinde bulunduğu tesislerine taşınmış ve önceleri 2 yıl olan eğitim-öğretim süresi 1969 yılında 3, 1974 yılında ise 4 yıla çıkarılmıştır. Türkiye`nin en köklü üniversiteleriyle yakın ilişkide olması ve Türkiye`nin en büyük hava alanı yakınında konuşlanmış bulunması nedeniyle, Hava Harp Okulu ideal yerini bulmuştur.Hava Harp Okulu, Yeşilyurt, İstanbul`daki kapalı ve açık tesislerine ek olarak Yalova`daki uçuş ve kamp eğitim tesisleri ile yaklaşık 4,5 milyon m² lik bir alana yerleşmiş olup, bugünkü eğitim gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeydedir. Bu alan, mevcut havacılık programlarının sağlanması için yeterli olup, gereksinim duyulduğunda gelişmeyi temin edebilecek ilaveler yapılmasına uygundur.

4 yıllık eğitim dönemlerinde uygulanan değişik akademik programlardan sonra 1991 yılında mühendislik lisans programının da uygulanmasına başlanmıştır. 1960 yılına kadar kız öğrencilerin de alındığı okula 32 yıl aradan sonra 1992 yılında yeniden kız öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yine 1992 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere de Hava Harp Okulu`nda eğitim verilmeye başlanmıştır.Askeri Eğitim

Askeri eğitimin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılmasını sağlamak,öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırmak,askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneği kazandırmak, mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fiziki yetenekler ile mesleki değerler bilincini kazandırmak, ferdi ve toplumsal disiplin anlayışını yerleştirmek, sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askeri ve genel kültüre sahip, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip, pilot adayı havacı subay yetiştirmektir.

Öğrencilere; askeri disiplin, askerlik ve birlik ruhunu aşılamak amacıyla Katsayılı Dersler ve değerlendirmeler kapsamında; Yıl İçi Askeri Eğitim, Komutanlık ve Liderlik Eğitimi, Tatbiki Eğitim ve Beden Eğitimi uygulamaları yaptırılarak bilişsel, duyuşsal ve devinsel alanlardaki gelişimleri sağlanmakta ve küçük birlik komutanı görevini yapabilecek yeterliğe eriştirilmektedir. Ayrıca her yarıyılda komutan kanaati notu ve her Eğitim-Öğretim Yılı sonunda disiplin notu ile öğrenciler değerlendirilmektedir.

Fotoğraflar

   

Linkler

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1912 1951 1953 1954 1960 1967 1969 1974 1991

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Harp Okulu
3 yıl önce

yetiştiren okuldur. Deniz Harp Okulu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan denizci subayları yetiştiren okuldur. Hava Harp Okulu: Hava Kuvvetleri...

Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu
Kara Harp Okulu
3 yıl önce

Kara Harp Okulu (KHO), geleneksel adıyla Harbiye, Ankara'da bulunan, Türk Kara Kuvvetlerinin muvazzaf subay kaynağı olan lisans seviyesinde eğitim veren...

Kara Harp Okulu, 11 Mayıs, 1795, 17 Mayıs, 1826, 1834, 1841, 1845, 19. Yüzyıl, 1905, 1908
Harp akademileri
3 yıl önce

yerleşkeye geri dönüldü. 2 yıl sonra, bugünkü Deniz Harp Okulu, Osmanlı İmparatorluğu Donanması'nın kurmay okulu olarak kuruldu. Osmanlı Ordusu'nun yeniden yapılanma...

Harp Akademileri, Askeriye, Milli Güvenlik Akademisi, Taslak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Kurmay subay
Faruk Cömert
6 yıl önce

yılında Hava Lisesi'nde başladı. 1965 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra uçuş eğitimini tamamlayarak Jet Pilotu olarak Türk Hava Kuvvetleri'ne...

Faruk Cömert, 1946, 1960, 1965, 1985, 1988, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999
Aydoğan Babaoğlu
3 yıl önce

asker. 1959 yılında başladığı Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrenimini takiben, 1962 yılında Hava Harp Okulu'na girdi. 1964 yılında Asteğmen olarak mezun oldu...

Aydoğan Babaoğlu, 2007, 25 Ağustos, Asteğmen, Faruk Cömert, Hava Harp Okulu, Orgeneral, NATO AIRSOUTH, Kurmay, Av pilotu, Askeri Hava Lisesi
Ahmet Çörekçi
6 yıl önce

(1932, Osmancık, Çorum) Türk asker. Eski Türk Hava Kuvvetleri komutanı. 1955 yılında Hava Harp Okulu'ndan Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. 1955-1957 yılları...

Ahmet Çörekçi, 18 Ağustos, 1932, 1995, 1997, 28 Ağustos, 28 Şubat süreci, Asker, Biyografi, Osmancık, Çorum, Taslak
Kürşat Atılgan
6 yıl önce

Kurulu Akademisini bitirdi.  Hava Harp Okulu Alay Komutanlığı, Malatya ile Eskişehir’de Filo ve Üs Komutanlığı yaptı. Hava Kuvvetleri Karargâhında Personel...

Tekin Arıburun
3 yıl önce

Atatürk'ün isteği üzerine almıştır. 1925'te Harp Okulunu 1927'de Hava Harp Okulunu bitirerek pilot subay oldu. 1935'te Harp Akademisini bitirerek kurmaylığa yükseldi...

Tekin Arıburun, Tekin Arıburun