Has

Osmanlı Devleti toprak rejiminde, yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlikler için kullanılan tâbir. Bu tâbire, Harezmşahlar, Memlûkler ve Anadolu Selçuklu devletlerinde de rastlanır.

Osmanlı Devleti toprak rejiminde, yıllık geliri 100.000 akçeden fazla olan dirlikler için kullanılan tabir. Bu tabire, Harezmşahlar, Memlukler ve Anadolu Selçuklu devletlerinde de rastlanır.

Osmanlılarda yeni fethedilen yerlerin tahriri yapılırken arazi; timar, zeamet ve has olarak üç kısma ayrılırdı. Fatih Kanunnamesi’ne göre yıllık vergi geliri 100.000 akçeyi geçen miri topraklar has statüsündeydi. Bu arazilerden padişaha ayrılanlar için “Hass-ı Hümayun” tabiri kullanılırdı. Hass-ı Hümayun gelirinin bir kısmı devlet hazinesine girerken bir kısmı ise padişaha ait olurdu. Valide ve hanım sultanlar ile padişahların kızlarına ve kızkardeşlerine ait olan haslara “paşmaklık” denilirdi. Beylerbeyi, sancakbeyleri ve vezirlere tahsis olunan haslara ise “havass-ı vüzera” adı verilirdi. Bu hasların yıllık gelirleri bir milyonla bir buçuk milyon akçe arasında değişirdi. Has sahiplerinin vergilerini toplamak üzere “voyvoda” denilen görevliler tayin edilir, bunlar haraççılar ve cizyedarlarla birlikte has gelirlerini tahsil ederlerdi. Has sahibi, arazisini kullanan köylü iyi işleyemezse elinden alıp başkasına verebilirdi.

Sefer vukuunda bütün has sahibi paşalar ve sancak beyleri, hassının miktarına göre, Anadolu’da her 3000 akçesi için, Rumeli’nde 5000 akçesi için tam teçhizatlı ve savaşmaya kadir bir atlı askeri savaşa götürmeye mecburdular. Sulh zamanında bu paşaların ve sancak beylerinin maiyetinde “daire halkı” denilen bir kısım kuvvet bulunurdu. Bunlar çevrelerinde asayişi temin ederlerdi. Kısaca jandarma ve polis görevini yerine getirirlerdi.

Has, zeamet ve timar arasındaki tek fark; has memuriyetin bitmesiyle sahibinin elinden alınır, fakat zeamet ve timar evlada intikal edebilirdi. Diğer hukuki menfaatler bakımından haslarla; zeamet ve timarın bir farklılığı yoktur. (Bkz. Timar)

Diğer anlamları

Has

İngilizce Has kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[have] v. tener, contar con, disponer de, gozar de, poseer, quedar; sufrir de, estar con, estar enfermo de, haber, contener, comprender

Has

İngilizce Has kelimesinin Fransızca karşılığı.
[have] v. avoir; être possesseur de; recevoir, prendre; être obligé, forcé de; causer, occasionner, faire faire quelque chose à quelqu'un

Has

İngilizce Has kelimesinin Almanca karşılığı.
[have] v. haben; müssen; bekommen; nehmen; besitzen; beinhalten; brauchen; gebären; aushalten

Has

İngilizce Has kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[have] v. avere, possedere; sentire, provare; ricevere; prendere; dovere, avere da; fare; mangiare; farsi; dare alla luce, partorire; mostrare

Has

İngilizce Has kelimesinin Portekizce karşılığı.
[have] v. ter; possuir; receber; pegar; necessitar; causar

Has

[have] f. sahip olmak, olmak, elde etmek, almak, yapmak, etmek, kabul etmek, göz yummak, aldatmak, dolandırmak, zorunda olmak, bulunmak

Has

İspanyolca Has kelimesinin İngilizce karşılığı.
[haber] v. have, possess; get; live

Has

Türkçe Has kelimesinin İngilizce karşılığı.
[have] v. possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
n. shark, large predatory fish
v. have, possess; get; live

Has

İngilizce Has kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[have] ww. hebben; bezitten; verkrijgen; nodig hebben; veroorzaken

Has

[have] v. possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
n. shark, large predatory fish
v. have, possess; get; live

Has

özgü, mahsus; hükümdara özgü olan.
katışıksız, en iyi cinsten; saf; iyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kişi).
osmanlı devletinde yüz bin akçayı aşan dirlik.

Has

Türkçe Has kelimesinin Fransızca karşılığı.
propre, particulier/ière

Has

Türkçe Has kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. eigentümlich

Has

1. anlamı Özgü, mahsus:"Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi."- R. N. Güntekin. Katışıksız, en iyi cinsten, saf. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kişi). Osmanlı Devletinde yüz bin akçeyi aşan dirlik. Hükümdara özgü olan.
2. anlamı (bak.) have . ,have ol,.
3. anlamı bkz. have.
4. have.

Has

Has İngilizce anlamı ve tanımı

Has anlamları

  1. () 3d pers. sing. pres. of Have.
  2. () of Have

Has tanım:

Kelime: has
present third singular of HAVE


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.