Herodot

Kısaca: Yunan târihçisi. M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas)da dünyâya geldi. Âilesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a göç etmek zorunda kalmıştı. Herodot bundan sonra uzun yolculuklara çıktı. Doğu Anadolu’yu dolaşıp Mısır’a, İran’a gitti. Bütün Yunanistan’ı, Libya’yı ve Güney İtalya’nın Yunan şehirlerini gezdi. Fikrî bakımdan ikinci vatan olarak kabul ettiği Atina’ya (M.Ö. 445’e doğru) yerleşti. Burada Perikles’in çevresiyle ve bilhassa Sofokles’le dost oldu. M.Ö. ...devamı ☟

Herodot
Herodot

Yunan tarihçisi. M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas)da dünyaya geldi. Âilesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a göç etmek zorunda kalmıştı. Herodot bundan sonra uzun yolculuklara çıktı. Doğu Anadolu’yu dolaşıp Mısır’a, İran’a gitti. Bütün Yunanistan’ı, Libya’yı ve Güney İtalya’nın Yunan şehirlerini gezdi. Fikri bakımdan ikinci vatan olarak kabul ettiği Atina’ya (M.Ö. 445’e doğru) yerleşti. Burada Perikles’in çevresiyle ve bilhassa Sofokles’le dost oldu. M.Ö. 443’te Thurioi’ye göç edip, M.Ö. 439’dan sonra tekrar Atina’ya döndü.

Herodot’un en önemli eseri, İon lehçesinde yazdığı dokuz bölümden müteşekkil Tarih’idir. Kitapta mitolojik bir önsözden sonra, Lidya Devleti ile ilgili olayları, Pers İmparatorluğunun kuruluşu ile fetih savaşlarını ve ünlü Yunan-İran savaşlarını anlatır. Eserlerini yazmakta kullandığı malzemenin başlıca kaynağını seyahatleri teşkil eder. Ekonomik, politik meselelerde olduğu gibi, stratejik ve taktik meselelerin izahında da pek başarılı görülmeyen Herodot’un tarihinde, birleştirici bir dünya görüşü de yoktur. Eserin asıl konusu, 476 yılındaki Mykale Meydan Savaşına kadar Yunanlılarla Asyalılar arasındaki mücadeleler teşkil eder. Eserin en ilgi çekici kısmı ise Pers Savaşlarının tasviridir. Ayrıca eserde, o zamanın ülke ve milletlerinin özelliklerini bulmak da mümkündür.

Batı tarih yazarlığının kurucusu kabul edilen Herodot’un en önemli özelliği, kitabına düzyazı halinde bir destan havası vermesidir. Hemen hemen bütün dillere çevrilen Herodot’un Tarih’i, Türkçeye de tercüme edilmiştir.

Arione ile Yunus, Polıkrates’in Yüzüğü ve Amozonlar gibi ünlü hikayeleri bulunan Herodot, M.Ö. 425’e doğru öldü.

Herodot

Almanca Herodot kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
Herodotus

Mike Rooney - 3 gün önce
I found this post very exciting. I am also sending it to my friends to enjoy this blog. Thomas shelby suits

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Herodot Tarihi
3 yıl önce

Herodot Kliodan alıntı. Persler ve Yunanlar arasındaki gerginliklerden de söz etmiştir. Herodot Herodot (Tr.çev.:Perihan Kuturman) (1973) Herodot Tarihi...

Herodot Tarihi, Herodot, Tarih, Taslak
Termopylae Muharebesi
3 yıl önce

gibi bazı arkeolojik buluntular da Herodot'un anlatımlarını desteklemektedir. Muharebeyle ilgili olarak Herodot'un anlatıları rengarenk süslemeler ve...

Lade Deniz Muharebesi
3 yıl önce

Dergisi – sayı 49, Sh.: 22 ^ a b Herodot, 6.9.1 ^ Herodot, 6.9.3 - 4 ^ Herodot, 6.10 ^ Herodot, 6.11.1 - 3 ^ Herodot, 6.12.1 - 4 ^ J. A. S. Evans, Herodotos...

Nakşa Kuşatması (MÖ 499)
6 yıl önce

çıkmışlardır. Sefer kısa sürede bir fiyaskoya dönüştü. Karyalı tarihçi Herodot'un anlatımına göre, Arsitagoras'la Pers generali Megabates Nakşa yaklaşımında...

Eretria Kuşatması
6 yıl önce

Savaşları konusunda birincil kaynak Grek tarihçi Herodot'tur. "Tarihin babası" olarak bilinen Herodot, Önasya'daki o zaman için Pers hakimiyetinde olan...

Platea Muharebesi
3 yıl önce

"Herodot, 9.10.1". 2 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2012.  ^ Herodot, 9.11.3 ^ Herodot, 9.25.2 - 3 ^ Herodot, 9...

Artemision Deniz Muharebesi
3 yıl önce

Savaşları konusunda birincil kaynak Grek tarihçi Herodot'tur. "Tarihin babası" olarak bilinen Herodot, Önasya'daki o zaman için Pers hakimiyetinde olan...

Mykale Muharebesi
3 yıl önce

Savaşları konusunda birincil kaynak Grek tarihçi Herodot'tur. "Tarihin babası" olarak bilinen Herodot, Önasya'daki o zaman için Pers hakimiyetinde olan...