Hesiodos

Kısaca: Yunan didaktik şiiririnin babası diye anılan ünlü Yunan ozanı. M.Ö. 8. yüzyılda (700 yılı) dolaylarında yaşadığı düşünülmektedir. Yunan ilk çağının Homeros'dan sonraki en büyük epik ozanıdır. Eserlerinden 2 büyük epiki bugüne ulaşabilmiştir, bunlar: ...devamı ☟

Hesiodos
Hesiodos

Hesiodos da eski Yunan dinini ve geleneklerini tanıtan şairlerin başında gelir. Yunanistan'ın orta kesimindeki Boiotia bölgesinde çobanlık yaparak hayatını kazanan Hesiodos, Tanrıların Doğuşu adlı eserinde Tanrı soylarını saymış, tanrıların yetki ve şeref alanlarını belirlemiş ve kişiliklerini betimlemiştir. Yunan çiftçilerinin ve çobanlarının günlük hayatı hakkında bilgiler verdiği İşler ve Günler adlı eserinde ise, ailesinden kalan mirasın büyük bölümüne el koyan açgözlü ağabeyini çevirdiği dolaplardan dolayı kınayarak geçimini sağlaması için çalışmasını öğütledikten sonra, yılın çeşitli dönemlerinde ne gibi işlerin yapılması gerektiği ve bunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda ayrıntılı bilgiler vermiştir. Çağdaşı Homeros'un şiirlerinde kahramanlık erdemi vurgulanmışken, Hesiodos'unkilerde çalışkanlık erdeminin diğer erdemlerin önüne yerleştirilmiş olduğu görülmektedir.

Yunan uygarlığı, M.Ö. 8. yüzyılda İyonya'da canlanmışsa da, bilimsel gelişmelerin başlaması için iki yüz yıl daha beklemek gerekmiştir.

Anadolu'nun batı kıyısı, Yunanistan yarımadası ve İtalya'nın güney bölgelerinde, birbirlerine karşıt görüşlerin sergilendiği okullardan ilki Milet Okulu'dur.

Milet Okulu

Yunanlılardaki bilimsel çalışmalar, İzmir'in güneyinde, Söke-Milas yolunun batısında, bugünkü Balat koyunun yakınlarındaki Milet kentinde başlamıştır. Gezginler ve tacirler aracılığıyla Dünya'nın uygar ülkelerinden taşınan bilgiler ve beceriler burada yeniden işlenip değerlendirilmiş ve yeni bir kimliğe kavuşturulmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Theogonia
2 yıl önce

telaffuz: [tʰeoɡoníaː], diğer bir deyişle "tanrıların şeceresi ya da doğuşu"), Hesiodos tarafından yazılan ve Yunan tanrılarının kökenleriyle şecerelerini tanımladığı...

Azra Erhat
2 yıl önce

birlikte çevirdiği Hesiodos’un Theogonia ve "İşler ve Günler" adlı yapıtlarıyla Hesiodos üzerine araştırmaları, 1977’de "Hesiodos, Eserleri ve Kaynakları"...

Azra Erhat, 1915, 1939, 1946, 1948, 1949, 1950, 1959, 1960, 1961, 1962
Ehidna
2 yıl önce

benek amansız bir yılan." [1] Hesiodos , Theogonia Nemea Aslanı Kerberos Himera Sfinks Lernealı Hidra Ladon Ethon 1. Hesiodos, Theogonia 295-332 Echidna...

Ehidna, Akhilleus, Altın post, Apollo, Avustralya, Dionysos, Etna Yanardağı, Gaia, Gorgon, Herakles, Herakles`in oniki görevi
Kimera
2 yıl önce

resmedilmiştir (MÖ 5. yüzyıl). Günümüzde bir Chimera'dan bahsedildiğinde, bununla hayal ürünü bir yaratık anlatılmak istenir. ^ Hesiodos, Theogonia 319-325...

Yanartaş, Antalya, Kemer, Olympos, Pegasus, Çıralı, Olimpiyat Ateşi
Kronos
2 yıl önce

titan ve altı kız titanın doğuşundan sonra Kronos'un dünyaya gelişini Hesiodos şu şekilde anlatır: Bunlardan sonra Kronos geldi dünyaya, o art düşünceli...

Kronos, Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Gaia, Gorgon, Herakles, Herakles'in oniki görevi, Ilk Yunan tanrıları, Kaos
Niks
2 yıl önce

mitolojisindeki ilk tanrılardan gece tanrıçası, gecenin şekil almış hâlidir. Hesiodos'un Theogony'sinde Niks, Khaos'tan doğmuştur. Erkek kardeşi Erebus ile birlikte...

Niks, Aether, Afrodit, Akhilleus, Altın post, Apate, Apollo, Aristofanes, Artemis, Charon, Dionysos
Bakırçay
2 yıl önce

pamuğu olarak bilinir. İlk çağlardaki adı Kaikos'tur. Tarihte ilk kez Hesiodos tarafından anılır. Plutarkhos'a göre nehrin adı önceleri Astraeus'tur (Astra)...

Bakırçay, Kırkağaç, Manisa, Soma, Taslak, Gelenbe, Memleketini tanıt!
Afrodit
2 yıl önce

Homeros tanrıçanın Zeus ile Okeanos kızı Dione'den doğduğunu söylerken, Hesiodos Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söyler...

Afrodit, Adonis, Anadolu, Ares, Athena, Aşk, Efsane, Eros, Hephaistos, Hera, Heykel