Hidroflorik Asit

Kısaca: Alm. Fluoritwasserstoffsäure (f), Fr. Acide (m) fluorhydrique, İng. Hydrofluoric acid. Hidrojen florür (HF) bileşiğinin sudaki çözeltisi. Susuz hidrojen florür, akışkan ve renksiz bir sıvıdır. Havada tüterek duman yapar. Erime noktası -83°C ve kaynama noktası da 19,8°C'dir. ...devamı ☟

Alm. Fluoritwasserstoffsäure (f), Fr. Acide (m) fluorhydrique, İng. Hydrofluoric acid. Hidrojen florür (HF) bileşiğinin sudaki çözeltisi. Susuz hidrojen florür, akışkan ve renksiz bir sıvıdır. Havada tüterek duman yapar. Erime noktası -83°C ve kaynama noktası da 19,8°C'dir.

Hidrojen florür suda çok kolay çözünür. Sudaki çözeltisi florür asidi (veya hidroflorik asit) adını alır. Florür asidi kuvvetli bir asit olmadığı halde cam ve metalleri aşındırır. Bu sebeple platin, parafin, polietilen kaplarda saklanır. Teknik florür asidi % 40'lıktır. Yoğunluğu da 1,13 g/cm3tür. Saf sıvı hidrojen florür, elektriği iletmez ancak suda çözündüğü zaman iyonize olur ve elektriği geçirir.

Hidrojen florür yüksek sıcaklıkta kararlı bir moleküldür. Düşük sıcaklıkta moleküller asosiye (birbirine bağlanma) olur ve (HF)6, (HF)7, (HF)8 gibi molekül grupları meydana gelir. Bu asosyasyon moleküller arasında hidrojen köprülerin teşekkül etmesiyle olur. Bunun sonucu olarak da hidrojen florür diğer hidro halojenürlerden daha geç kaynar. Hidrojen florür endüstride, büyük miktarda ve kalsiyum florürün sülfürik asitle muamelesiyle elde edilir.

CaF2 + H2SO4 ® CaSO4 + 2HF

Hidrojen florür, büyük ölçüde organik florürlerin elde edilmesinde ayrıca camın aşındırılması işinde çok kullanılır. Camın ana bileşimi olan silisyumdioksit (SiO2) florür asidiyle uçucu silisyum tetraflorür meydana getirir.

Cam eşyanın üstü parafin veya mum ile kaplanır. Aşındırılmak istenen yerlerdeki parafin temizlenir ve florür asidi buharlarına (CaF2+H2SO4 reaksiyonuyla elde edilen) tutulursa parlak cam yüzeyi, o bölgelerin aşınmasıyla mat hale gelir. Sulu florür asidiyle bu iş yapılırsa aşınma sonucu saydamlık bozulmaz. NH4F katılarak saydamlık arttırılabilir.

Seyreltik florür asidi bakteri, hekzafluorosilikat ise ahşap malzemeyi emprenye etmek için kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asit
3 yıl önce

Konsantre inorganik asitler çok aşındırıcıdır. Cilde zarar verebilir ve diğer metallerin içinde hızla eriyebilirler. Hidroflorik asit (HF), camın yapısını...

Asit, Baz, Turnusol, Turunçgiller, Tuz, Çözelti, İyon, Nötrleşme
Niyobyum
3 yıl önce

ayrışması zordur. Niobyum mineralinden önce alkali çözelti ile sonra da hidroflorik asit yardımı ile ekstrakte edilir. Çözeltideki tantal, sıvı-sıvı ekstraksiyonu...

Niobyum, 1801, Ansiklopedi, Charles Hatchett, ,
Florit
3 yıl önce

içinde kalması sağlanır. Diğer bir kullanım alanı ise hidroflorik asit (HF) üretimidir. Bu asit özellikle kimya sektöründe büyük önem taşımaktadır. Yüksek...

Zirkonyum
3 yıl önce

vermez. Asit ile Reaksiyonu: Zirkonyum metalinin yüzeyini kaplayan oksit tabakası asitlere karşı inaktif olmasına neden olur. Sadece hidroflorik asit içerisinde...

Zirkonyum, Atom numarası, Kimya, Taslak
Cam
3 yıl önce

denir. Asit işleminde ise cama etki eden tek asit olan HF (hidroflorik asit) kullanılır. Bunda da yukarıda anlatıldığı gibi açıkta kalan bölgeye asit dökerek...

<b>Cam</b> silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. Genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bâzan borat ve alüminatlar da ihtiva eder.
HF
3 yıl önce

frekansına verilen ad Hidrojen florür, su iyonları ile birleşerek Hidroflorik asiti oluşturan kimyasal bileşik Yüksek Hazırlık Sınavı ("Higher Preparatory...

Testere VI
6 yıl önce

karşıyadır. John'un video kaseti, Tara'yı hücresindeki her bir kafesteki hidroflorik asit tanklarına bağlanan kolu kullanarak William'ın kaderine karar vermesi...

Kazatomprom
6 yıl önce

katkı yapmaktadır. Şirket aynı zamanda reaktörlerin boşaltılması, hidroflorik asit üretimi ve araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer almaktadır. ^...