Hf

Kısaca: HF, Hf ya da hf aşağıdaki anlamlara gelebilir: ...devamı ☟

HF ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: HF

HF

Hafniyum elementinin simgesi.

HF

İngilizce HF kelimesinin Fransızca karşılığı.
[Hf (hafnium) ] n. Hf, symbole du hafnium, métal rare analogue au zirconium (Chimie)

HF

İngilizce HF kelimesinin Almanca karşılığı.
hafnium) ] n. Hf, Hafnium, chemisches Element (Chemie)

HF

İngilizce HF kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[Hf (hafnium) ] s. afnio, elemento chimico metallico (chimica)

HF

İngilizce HF kelimesinin Portekizce karşılığı.
[Hf (hafnium) ] s. háfnio, elemento químico metálico (Química)

HF

Fransızca HF kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. (also: Hf) hafnium, transition metal element, element that is ductile

HF

Türkçe HF kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Hf (hafnium) ] n. metallic chemical element (Chemistry) n. (also: Hf) hafnium, transition metal element, element that is ductile

HF

[Hf (hafnium) ] n. metallic chemical element (Chemistry) n. (also: Hf) hafnium, transition metal element, element that is ductile

HF

hafniyum'un simgesi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yüksek frekans
3 yıl önce

HF, (High Frequency, Yüksek frekans) 2 MHz - 29.99 MHz frekans aralığında, uzun mesafe ses haberleşmelerini sağlayan haberleşme sistemidir Bu sistem uçaklar...

Hafniyum
3 yıl önce

numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf. Hafniyum elementi 1923 yılında Dirk Coster ve Georg von Hevest tarafından...

Hafniyum, Element, Kimya, Taslak
Florosülfürik asit
3 yıl önce

asit, HF ve kükürt trioksitin tepkimesi ile hazırlanır: SO3 + HF → HSO3F Alternatif olarak, KHF2 veya CaF2, 250 °C'de oleum ile işlenebilir. HF'den atıl...

Floroantimonik asit
3 yıl önce

oluşturabilmektedir. Hidrojen florür (HF) ve SbF5 arasında gerçekleşen tepkime ekzotermiktir. Çok iyi bir oksitleyici olan HF, SbF5 moleküllerine saldırarak...

Ab initio kuantum kimyasal yöntemler
3 yıl önce

HF << MP2 < CISD ≈ MP4 ≈ CCSD < CCSD(T) < CCSDT < Tam CI En yaygın ab initio hesabı, temel yaklaşımın merkezi alan yaklaşımı olduğu Hartree-Fock (HF)...

Hidroflorik asit
3 yıl önce

Hidroflorik asit (HF), hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi...

Flor
3 yıl önce

denilen CaF2 dir. Florun saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir. Flor en reaktif element olup argon...

Flor, Ansiklopedi, ,
Runge-Kutta Yöntemleri
3 yıl önce

, y n ) {\displaystyle k_{1}=hf\left(t_{n},y_{n}\right)} k 2 = h f ( t n + h 2 , y n + k 1 2 ) {\displaystyle k_{2}=hf\left(t_{n}+{\frac {h}{2}},y_{n}+{\frac...

Runge-Kutta Yöntemleri, Adi diferansiyel denklemler, Matematik, Taslak, Euler Yöntemi, M.W. Kutta, C. Runge, Sayısal analiz