Lipit

Kısaca: Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler. ...devamı ☟

lipit
Lipit

Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

Yağlarda birer lipittir. Yağlar katı veya sıvı olabilir. Yağın her molekülü, bir molekül gliserol ve üç molekül yağ asitinden meydana gelir. Böyle nötral yağlara trigliserit'ler denir. Yağlar biyolojik açıdan, hem hücre yakıtı olarak, hem de hücrelerin özellikle hücre zarlarını yapısal bileşkeni olarak önemlidirler. Yağlar glikojende olduğu gibi hızlı bir biçimde glikoza yıkılarak enerji sağlar.

Yağlar, vücudun önemli yapısal elemanıdır. Her hücrenin çevresindeki plazma zarıyla çekirdek zarının yapısında bulunduğu gibi, sinir hücrelerini uzantılarındaki miyelin kılıfını önemli bir kısmı lipittir. Deri altındaki yağ dokusundan oluşan tabaka vücudu ısı kaybına karşı korur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lipit
2 yıl önce

bulunan lipitler; doymuş yağlar ise yine oda sıcaklığında katı hâlde bulunan lipitlerdir. Biyolojik önemi olan lipitler için yağ asitleri, nötr lipitler (trigliserit)...

Lipit, Ansiklopedi, Fosfolipitler, Karbonhidrat, Steroitler, Kalp hastalıkları, ,
Lipit düşürücü ilaç
2 yıl önce

Lipit düşürücü ilaçlar kanda yüksek lipit seviyelerinin tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır. Hipolipidemik ilaçlar veya antihiperlipidemik...

Lipit düşürücü ilaç, Böbrek, Farmakoloji, Fibrat, Fitosterol, HDL, Kan, Karaciğer, Kolesterol, LDL, Lipit
Çift katlı lipit katmanı
6 yıl önce

çift katlı lipit veya çift katmanlı lipit katmanı lipit moleküllerinden (genellikle fosfolipitlerden) meydana gelmiş bir zardır. Çift katlı lipit, hücre zarını...

Hücre zarı
2 yıl önce

(1902) hücre zarının ince bir lipit tabakasından yaptığını ileri sürmüştür. Gorter ve Grendel (1902), hücre zarının iki lipit molekülü kalınlığında bir tabaka...

Hücre, Hücrenin yapısı, hücrenin görevleri
Lipoproteinler
2 yıl önce

Lipoproteinler, hem protein hem lipitlerden oluşan biyokimyasal bileşimlerdir. Bu proteinler bir bütünün parçası olmalarından dolayı apolipoprotein diye...

Lipoproteinler, Düşük yoğunluklu lipoprotein, Elektroforez, Enzim, Fosfolipit, Hidrofilik, Hidrofobik, Kolesterol, Lipit, Orta yoğunluklu lipoprotein, Plazma
Yağ
2 yıl önce

doğru olan sözcük lipit sözcüğüdür. Yağ, mum, kolesterol, steroid, yakıt gibi birçok madde bilimsel açıdan lipit sayılırlar. Lipitleri diğer maddelerden...

Yağ, Yağ
Vezikül
2 yıl önce

Vezikülü sitozolden ayıran en az bir çift katlı lipit katmanı ile ayrılır. Eğer tek bir adet çift katlı lipit katmanı varsa unilamel vezikül bir taneden fazla...

Arkea
2 yıl önce

zarları gliserol-lipit esterlerinden oluşur, oysa arkelerin zarları gliserol-lipit eterlerinden oluşur. Bakterilerde eter bağlantılı lipitler olsa dahi bunlardaki...

Arkea, Taksokutu, Adenozin trifosfat, Alem, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Ekstremofil, Ester, Eter, Euryarchaeota, Flagella