Hidrokarbon

Kısaca: Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. ...devamı ☟

hidrokarbon
HidrokarbonHidrokarbonların en bilinen örneklerinden metanın atom modeli. (CH4)
Hidrokarbonların en bilinen örneklerinden metanın atom modeli. (CH4)
Sadece karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır.

Hidrokarbon Tipleri

Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır. Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu düz veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir.

Doymuş alifatik hidrokarbonlar

Bunlara alkanlar veya parafinler de denir. Genel formülü CnH2n+2'dir (n: karbon sayısı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride birbirini takip eden bileşikler arasında (CH2) kadar fark vardır.Bu fark nedenıyle homolog(aynı)seri olustururlar. Karbon sayısının Latincesinin sonuna (AN) eki getirilerek adlandırılır.Bileşikler birbirine yakın benzerler gösterir

Karbon sayısı birden ona kadar olan alkanlar metan, etan, propan, bütan, pentan, hekzan, heptan, oktan, nonan ve dekan şeklinde adlandırılır. Dört karbonlu hidrokarbonlardan itibaren izomeri (kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olma) olayı başlar.

Alkanlar doymuş olduklarından sadece yer değiştirmesi tepkimesi verirler.Yanarlar.Genel yanma tepkimeleri; CnH2n+2+3n+1/2 O2>nCO2+(n+1)H2O dur.Bu olay aynı zamanda alkanların yükseltgenmesi manasınada gelir.

Doymamış hidrokarbonlar

Alkenler

Bu sınıfa olefinler sınıfı da denir. Bu sınıfta hiç olmazsa iki karbon arasında çift bağ vardır. Karbon sayısının latincesinin sonuna EN ve İLEN eki getirilerek adlandırılır. Çift bağın hangi karbonlar arasında olduğunu belirtmek için rakam kullanılır. Bu rakam çift bağın bağlı olduğu karbonlardan ilkine aittir.SP2 hibritleşmesi yaparlar.birbirini takip eden iki alkan molekülü arasında CH2kadar fark vardır.Homolog seri oluştururlar.

Alkenler oldukça aktiftir. Doymamış karbonlara hidrojen, halojen ve diğer bazı bileşikler katılır.Genel formülleri CnH2n'dir.

Alkinler

Doymamış diğer hidrokarbon grubudur. Karbonlardan bir çiftinin arasında üç bağ vardır. Karbon sayısının Latincesinin sonuna İN eki getirilerek adlandırılır:

Alkinler kimyasal olarak alkenlere göre çok daha aktiftir. Genel formülü CnH2n-2'dir.

Aromatik hidrokarbonlar

Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler. Benzen halkasının yapısı çok çeşitli şekilde gösterilmiştir.

Birinci formül açık formül olup bağlanma şekillerini, karbon ve hidrojen sayılarını göstermektedir. 2 ve 3 numaralı formüller ise basitleştirilmiş benzen formülüdür.

Benzen halkasına çeşitli grupların girdirilmesi ile çeşitli bileşikler elde edilir. Toluen, ksilen, naftalin gibi misaller vermek mümkündür.

Alisiklik hidrokarbonlar

Alisiklik hidrokarbonlar üç veya daha fazla karbon bulunduran halkalı bileşiklerdir. Bu halkalar benzen halkalarından farklıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

hidrokarbon Resimleri

Hidrokarbon
2 yıl önce

hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. Sadece karbon ve hidrojen atomları ihtiva eden organik bileşikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince
Toluen
2 yıl önce

grafik göstermektedir. Tolueni elde edebilmek için bu ayrılmış likit hidrokarbonlar stabil olamamaları sebebiyle, aromatiklerin çekip ayrılmasından mutlaka...

Toluen, Boya, Kimya, Organik, Parfüm, Sentez, TNT, Taslak, Çözücü
Benzin
2 yıl önce

petrolün özelliğine bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4’den 12’ye kadar karbon ihtiva...

Benzin, Alman, Buji, Distilasyon, Dizel, Hidrojen, Hidrokarbon, Karbonmonoksit, Karbüratör, Oktan sayısı, Otomobil
Petrol
2 yıl önce

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yer altından çıkarılmış...

Petrol sanayii, Petrolün cağrafyası, Asfalt, Benzin, Dizel, Ekonomi, Finans, Gazyağı, Hidrokarbonlar, Kimya, Latince, Motor yağı
LASTİK
2 yıl önce

bir kolloidal sübsiyon şeklinde bulunan veya sentezlenebilen bir hidrokarbon polimer Otomobil lastiği Kara lastik - bir tür ayakkabı Her türlü esnek...

Merhem
2 yıl önce

kullanım için onaylanmış kullanım bazları şunlardır: lipofil - hidrokarbon (vazelin, hidrokarbon alaşımları), yağ (doğal, hidrojene yağlar ve bunların bitkisel...

Asfalt
2 yıl önce

kahverengi ve gri tonlara sahip organik bir maddedir. Ana olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi oldukça karışık ve değişken olup, petrolün...

Asfalt, Hidrokarbon, Oksidasyon, Petrol, Viskoz, İzolasyon, Bermudez, Trinidad, Zift, Maden kömürü, Destilasyon
Noyabrsk
2 yıl önce

28 Nisan 1982 tarihinde şehir statüsü almıştır. Noyabrsk ekonomisi hidrokarbon üretimine dayalıdır. Noyabrsk, Tümen-Novıy Urengoy demiryolunun üzerinde...