Hidrosfer

hidrosfer

Su yuvarı.

hidrosfer

Türkçe hidrosfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydrosphere

hidrosfer

suyuvarı.

hidrosfer

Türkçe hidrosfer kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hydrosphäre

İlgili konular

hidrosfer

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jeokimya
2 yıl önce

bileşenlerine ilişkin maddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve hidrosfer ile etkileşimlerini yer ve zaman bakımından konu alan bir yerbilim dalıdır...

Jeokimya, Atmosfer, Biyosfer, Litosfer, Hidrosfer, Pedosfer
Biyosfer
2 yıl önce

gezegenin dış kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su (atmosfer, Kriyosfer, hidrosfer ve litosfer) içeren, içinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve çevirimler...

Biyosfer, Arizona, Atmosfer, Bakteri, Bilim, Biyosfer 2, Dünya, Ekosistem, Fransız, Japonya, Lamarck
Gıda döngüsü
6 yıl önce

yeryüzünün hem biyotik biyosfer hem de abiyotik (Yerkabuğu, Atmosfer ve Hidrosfer) bölümlerinde hareket eder. Süreç açısından, bazı döngülerde elementin...

Fiziki coğrafya
2 yıl önce

coğrafya; insan coğrafyasının alanı olan kültürel çevre aksine, atmosfer, hidrosfer, biosfer ve jeosfer gibi doğal çevrelerin süreç ve değişimlerini inceleyen...

Coğrafya, Fizik, Bilim, Bilimin dalları, Topoğrafya, Biyoloji, Dünya, Dağlar, Ovalar, Göller, Nehir, Tektonik, Deprem
Pedosfer
2 yıl önce

oluşmuştur. Pedeosfer ile birlikte litosfer (taşküre), atmosfer (havaküre), hidrosfer (suküre) ve Biyosfer doğal çevreyi oluşturur. Pedosferi oluşturan topraklar...

Yerbenzeri gezegen
6 yıl önce

barındırır. Bunlar: Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Ceres'tir. Etkin bir hidrosfer taşıdığı bilinen tek gezegen, bir yerbenzeri gezegen olan Dünya'dır. 10...

Yerbenzeri gezegen, 10 Ağustos, 2005, Akrep (takımyıldız), Asteroit kuşağı, Ay (uydu), Ceres (cüce gezegen), Cüce gezegen, Dağ, Demir, Dünya
BİYOCOĞRAFYA
2 yıl önce

Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü Biyosfer (canlıküre); Atmosfer, Litosfer ve Hidrosferin canlı yaşayan kesimlerinden oluşur. Ekosistemde yaşayan canlı ve cansız...

Biyocoğrafya, Biyocoğrafya
Kriyosfer
2 yıl önce

(permafrostu da içerir) bölümlerinin hepsine birden verilen isimdir. Hidrosfer ile geniş bir örtüşme içindedir. Kriyosfer bulutlar, yağış, hidroloji...