Histon

Kısaca: Kromatin yapısında DNA, DNA`nın iki katı kadar protein vardır. Nükleustaki bu proteinler, asidik özellikte histon olmayan ve bazik özelikte histon tipi proteinlerdir. Bir farenin karaciğer hücresinde yapılan araştırmaya göre nükleustaki proteinlerin %11`i histon %19`u histon olmayan proteinlerden oluşuyor. Spermde histonlar protamin adını alır. Histonlar molekül ağırlığı küçük moleküllerdir. Ökaryotların tüm soma ve germ hücrelerinde bulunan histonlar, genelde Histin(H1), H2A, H2B, H3 VE ...devamı ☟

Histon
Histon

Kromatin yapısında DNA, DNA`nın iki katı kadar protein vardır. Nükleustaki bu proteinler, asidik özellikte histon olmayan ve bazik özelikte histon tipi proteinlerdir. Bir farenin karaciğer hücresinde yapılan araştırmaya göre nükleustaki proteinlerin %11`i histon %19`u histon olmayan proteinlerden oluşuyor. Spermde histonlar protamin adını alır. Histonlar molekül ağırlığı küçük moleküllerdir. Ökaryotların tüm soma ve germ hücrelerinde bulunan histonlar, genelde Histin(H1), H2A, H2B, H3 VE H4 olmak üzere 5 tiptir. Bunlar türler arasında benzer tiptedir. Histon protein tipleri elektroferaz yöntemleriyle kolayca ayrılabilir.

Kaynak

  • Tıbbi Bioloji kitabı (Prof. Dr. Ayşe Başaran)
}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

dna hücre biyolojisi kromatin

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Histon Resimleri

Histon asetiltransferaz
6 yıl önce

Histon asetiltransferazlar (HAT) histon proteinlerinin yapısındaki korunmuş lizin aminoasitlerine Asetil-KoA'dan aldığı asetil grubunu ekleyerek ε-N-asetil...

Histon metilasyonu
3 yıl önce

Histon metilasyonu, histon proteinlerinde bulunan amino asitlere histon metiltransferaz enzimleri tarafından 1, 2 veya 3 tane metil grubu eklenmesi. Bir...

Histon metiltransferaz
6 yıl önce

Histon metiltransferazlar (HMT), histon proteinlerinin yapısındaki lizin veya arjinin aminoasitlerine kofaktör S-adenozil metiyonin'den aldığı metil grubunu...

Histon olmayan proteinler
3 yıl önce

Ökaryotik hücrelerde bulunan ve histon olmayan proteinler şunlardır: RNA polimeraz DNA polimeraz Regülatör proteinler Bunlar genellikle asidik yapıda olan...

Histon olmayan proteinler, Genetik, Histon, Protein, RNA polimeraz, í–karyot, Regülatör proteinler, DNA polimeraz
Nükleozom
3 yıl önce

ipliğinin histonlar üzerine sarılmasıyla oluşan yaklaşık 100 A0 aralıklarla yerleşmiş 4'lü formda bulunan nükleoproteinleridir. Nükleozomlar, histon proteinlerinden...

Nükleozom, DNA, Histon, Hücre biyolojisi, Kromatin, Protein, Linker DNA, Spacer DNA
Gen ifadesinin düzenlenmesi
3 yıl önce

olduğu düşünülmektedir. Histon asetilasyonu da transkripsiyondaki önemli başka bir süreçtir. CREB bağlayan protein gibi histon asetiltransferaz enzimleri...

Kromozom
3 yıl önce

Kromozom, (Yunanca, chromos (renk), soma (vücut)); DNA'nın "histon" proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan...

Kromozom, DNA, Fare, Gen, Genetik, Histon, Hücre, Kurbağa, Köpek, Mikron, Otozom
Asetilasyon
6 yıl önce

ilişkilidir. Tipik olarak bunu "histon asetiltransferaz" ve "histon deasetilaz" etkinliği olan enzimler yapar, ama bu enzimler histon olmayan proteinleri de modifiye...