Hitit Dili

Kısaca: Hitit Dili, Hititlerin dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu`nun alt grubuna dâhildir. Muhtemelen bir Hint-Avrupa öncesi eski Anadolu dili konuşan Hattilerden Hatti ifâdesini ülkeleri için kullanmışlardır. Buna karşın dillerine Kaniş (Neşa) kentinden alınma Nesili (Nesçe) derlerdi. ...devamı ☟

Hitit Dili
Hitit Dili

Hitit Dili, Hititlerin dili, Hint-Avrupa Dillerinin Anadolu`nun alt grubuna dahildir. Muhtemelen bir Hint-Avrupa öncesi eski Anadolu dili konuşan Hattilerden Hatti ifadesini ülkeleri için kullanmışlardır. Buna karşın dillerine Kaniş (Neşa) kentinden alınma Nesili (Nesçe) derlerdi.

Hititçe, bugüne kadar bilinen en eski Hint-Avrupa dilidir. Hitit İmparatorluğu`nda bunun dışında Luvi ve Pala dillerinde olduğu gibi Hititçe`yle az veya çok akraba olan başka diller de kullanılmaktaydı. Luvca`nın dinsel konularda önemi vardı. Hitit hiyeroglif yazısı ve Luvi dili Bu dillerle beraber Hititçe, diğer Hint-Avrupa dillerinden kelime hazinesi açısından kısmen farklı olan Hint-Avrupa dillerinin Anadolu kolunu oluşturmaktaydı.

Bunun yanında farklı yazılar da kullanımdaydı. Resmi diplomatik yazışmaları ve saray arşivleri í‚sur (Akad) çivi yazısıyla yazılırken kayalardaki kabartmalar ve yazıtlar için Hiyeroglif denilen yazı kullanılırdı. Bugün, bu harflerle yazılan dilin bir Luvca lehçesi olduğu bilinmektedir. Hurrice de önemli bir diplomatik yazışma diliydi ve bilhassa Mittani İmparatorluğu`yla yapılan yazışmalarda kullanılırdı.Hitit çivi yazısının dili Friedrich Hrozny tarafından 1915`te çözülmüş, Hitit hiyeroglif yazısının 1940`lı yıllarda başlayan çözülmesinde ise Helmuth Theodor Bossert`in büyük katkısı olmuştur.

dil-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hititçe
6 yıl önce

Hititçe veya Hitit dili (Hititçe: ???; nešili veya nešaumnili), Tunç Çağı'nda Anadolu'da yaşamış Hititlerin veya dillerinde kendilerine verdikleri...

Hitit Dili, Dil, Hint-Avrupa Dilleri, Hititler, Luvca, Taslak, Mittani İmparatorluğu, Hurrice, Hiyeroglifler, Palaca
Hititler
3 yıl önce

Hititler ya da Etiler, Tunç Çağı'nda Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halk. MÖ 1600 civarında İç Anadolu'daki Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş...

Hitit Uygarlığı, Anadolu, Asur, Asurlular, Babil, Boğazköy, Boğazköy (Çorum), Eski Ahit, Fırat, Güneydoğu Anadolu, Halep, Anadolu Uygarlıkları, Tarih, Anadolu Tarihi, Hattuşa, Mısır, Hitit Devleti
Hitit mitolojisi
3 yıl önce

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş olmakla beraber; Hatti ve Hurri etkisinde de kalmıştır. Hititler, ele geçirdikleri bölgelerde tapınılan...

Hitit mitolojisi, Arinna, Hatti, Hititler, Hurri, Kybele, Mezopotamya, Tanrıça, Telipinu, Toprak, II. Muwatalli
Hitit kralları listesi
3 yıl önce

Hitit devletinin kurucusu kimi kaynaklarda I. Hattuşili olarak belirtiliyor olsa da Telipinu fermanında aktarıldığı üzere, bir önceki kral Labarna'nın...

Luvice
6 yıl önce

Luvi dili (Luvice) Anadolu’nun yerli halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in dili olup, Anadolu’nun en eski dillerinden biridir. Bu aynı zamanda...

Hitit Üniversitesi
6 yıl önce

getirildi. Hitit Üniversitesinde 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 21 araştırma merkezi bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan...

Anadolu dilleri
3 yıl önce

çözülenememiştir. Milyan dili, Likyaca B denir, Likya dili'nin lehçesidir, tek bir kitabeden bilinir. Pisidya dili ve Side dili (Pamfilyaca), eksik. Bu dil grubunda muhtemelen...

Likçe
6 yıl önce

geçmiş Anadolu dili. Likya dili, MÖ 2. binyıldan itibaren kayda geçmiş selefleri Hitit dili ve Luvi dili gibi Hint Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna...