Anadolu Dilleri

Kısaca: Anadolu dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'ne ait soyu tükenmiş bir diller grubudur. Anadolu dilleri, M.Ö. 2. ve 1. binyıllarda ...devamı ☟

Anadolu dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'ne ait soyu tükenmiş bir diller grubudur. Anadolu dilleri, M.Ö. 2. ve 1. binyıllarda, Hellenistik çağın başlangıcına kadar Anadolu’da yaşamış yerli halklar tarafından konuşulmuştur.

Erken antik çağda, Luwice'den türemiş olduğu tahmin edilen Likya dili, Lysia dili, Karya dili, Pisidya dili, Side dili ve kökenleri yeterince bilinmeyen Paflagonya dili ile Kapadokya dili kullanılmıştır. Bu diller arasındaki akrabalık ilişkileri, Hint-Avrupa dil ailesinin özgün bir branşına konu oluşturmaktadır ve bilinen en eski Hint-Avrupa kökenli dillerin temel örneklerini teşkil etmektedir. Bu dillerin tümü M.Ö. 1. yüzyıla doğru Yunanca'nın egemen dil olması üzerine tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Bugün Türkçe’de kullandığımız ve neredeyse tüm eski Anadolu dillerinde de kullanılmış olan “anne ve ata” kelimeleri ve Side ve Adana gibi yer isimleri de bize bu dillerden geçmiştir.

Diller

  * Hitit dili (nesili), M.Ö. 1600 ve M.Ö. 1100 arası, Hitit İmparatorluğu'nun resmi dili.
  * Luwice (luwili), Hititçe'nin yakın akrabası, Hitit kontrolü altındaki bölgelere yakın yerlerde konuşulmuştur. Çivi yazısı ve Resim yazısı olarak iki farklı alfabeyle yazılmıştır.
  * Likya dili (Likyaca A; standart Likyaca), Demir çağında Likya'da konuşulmuştur, Luwice'nin soyundan gelir, M.Ö. 1. binyılda soyu tükenmiştir, eksiktir ve tam çözülememiştir.
     o Milyan dili, Likyaca B denir, Likya dili'nin lehçesidir, tek bir yazıttan bilinir.
  * Karya dili, Karya'da konuşulmuştur, Karyalı askerlerin M.Ö. 7. yüzyılda Mısır'da bıraktığı bölük pörçük duvar yazılarından bilinir, M.Ö. 3. yüzyılda yokolmuştur.
  * Pisidya dili ve Side dili (Pamfilyaca), eksik.
  * Palaca, Kuzeybatı Anadolu (Kastamonu yöresi)'nde konuşulmuştur. Kökleri M.Ö. 18. yüzyıla dayanır. M.Ö. 13. yüzyılda yokolmuştur, Hitit metinlerindeki bölük börçük dualardan bilinir.
  * Lidya dili, Lydia'da konuşulmuş, M.Ö. 1. yüzyılda yokolmuş, eksik.


Bu dil grubunda muhtemelen hiç yazılı iz bırakmamış diller de vardır, bunlar Mysia, Kapadokya ve Paflagonya dilleridir.

İlgili

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anadolu
2 yıl önce

Anadolu (Yunanca: Ἀνατολή, romanize: Anatolḗ), Anadolu Yarımadası (Yunanca: Χερσόνησος της Ανατολίας, Chersónisos tis Anatolías) veya coğrafi olarak Asya...

Anadolu, 1071, Akdeniz, Alp Arslan, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Asur, Asya, Azerbaycan, Bizans, Bizans İmparatorluğu, Türkiye
Hint-Avrupa dil ailesi
2 yıl önce

Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir. Ethnologue'a...

Dil Aileleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Afrikaans, Almanca, Arnavutça, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça
Anadolu halkları
3 yıl önce

Anadolu halkları veya tarih öncesi Antik Anadolulular) Hint Avrupa dil ailesinin, Anadolu dilleri grubunu konuşmuş, aynı zamanda, genel Hint-Avrupa halklarının...

Anadolu Üniversitesi
2 yıl önce

almaktadır. Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine...

Anadolu İœniversitesi, 1958, 1978, Eskişehir, Fevzi Sürmeli, Taslak, Türkiye, Türkçe, Yüksek öğretim kurumu, İœniversite, Devlet üniversitesi
Anadolu Selçuklu Devleti
2 yıl önce

tahtına oturmuş ve Anadolu üzerine yapılan akınları hızlandırmıştır. Bu dönemde Bizans imparatoru olan Romen Diyojen ise; Anadolu toprakları için oluşan...

Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah, 1078, Kilikya, 1082, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlular, Avarlar, Babür İmparatorluğu, Batı Göktürk İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu
Oğuz dil grubu
2 yıl önce

Salçukça ile beraber Batı grubu yerine "Orta Oğuz dilleri" adlı farklı bir kola yerleştirilir. Türk dilleri Türk halkları ^ Zeynep,KORKMAZ,"OĞUZ TÜRKÇESİNİN...

Oğuz grubu, Afganistan, Afşarca, Almanya, Argu grubu, Avrupa, Aynallu, Azerbaycan Türkçesi, Azerbeycan, Azeri Türkçesi, Balkan
Anadolu Lisesi
2 yıl önce

belirlenmiştir. Anadolu liselerinin bazıları 4 yıl, bazıları da hazırlık+4 yıl sistemiyle öğrenci yetiştirmektedirler. Eskiden Anadolu liselerinin hepsinde...

Anadolu lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (AAAL), Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kuruluş, Kurum
Türk dilleri
2 yıl önce

sürecinden Türk dilleri de önemli oranda etkilenmiş, benzer şekilde de diğer dilleri etkilemişlerdir. Bu yüzden Türk dilleri kümesi ve içindeki dillerin tarihi...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya