Hurri dili

Hurrice, MÖ 2300 ile MÖ 1000 yılları arasında Önasya ve Mezopotamyanın kuzeyinde Hurriler ve Mitanniler tarafından konuşulmuş izole bir bitişken dil.

Hurri dili

} Hurrice, M.Ö. 2300 ile M.Ö. 1000 yılları arasında Önasya ve Mezopotamyanın kuzeyinde Hurriler ve Mitanniler tarafından konuşulmuş dil.

Lehçe

Çeçence diline yakın bir dildir.

Kaynaklar

}

Yanıtlar