Hurufi

Kısaca: Hurûfilik ya da Hurûf’îyye (Arapça: حُرُوفِيَّة‎, hurûfiyye), Adını Arapça: حُرُوفْ‎, hurûf, Türkçe:“harfler” kelimesinden alan, kutsal metinlerde harf ve kelimelerin sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığı iddiasıyla bunlardan ve kelime, cümle veya cümlecikleri oluşturan harflerin ebced değerlerinden metnin düz anlamı ile ilgili olmayan, telmih, ima, işaret gibi ikincil anlamlar çıkartan ve bu anlamlar üzerinden yeni anlayış ve kavrayışlara yol açan yaklaşımlara verilen addı ...devamı ☟

Hurufi
Hurufi

Hurufi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hurufilik

Hurufi

Hurufiliğe mensup olan kimse.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hurûfilik
3 yıl önce

Vech’ûl-Lâh’ (Allah'ın yüzü) tır. “Kâb-ı Kavseyn” ise insanın iki kaşıdır. Hurufilere göre Kur'anda ne kadar “Fadl’ûl-Lâh” ve “Fazıl” kelimesi varsa hepsi de...

Fahreddin-i Acemi
6 yıl önce

gösterilerek Hurufiler'in canlarının alınması yolunda bir fetva çıkarılması üzerine Fatih Sultan Mehmet'in de fetvaya karşı gelmemesiyle Hurufiler Edirne'de...

Yemini
6 yıl önce

rastlanmıştır. Bu şiirlerin bir bölümünde ise tıpkı Nesimi'nin işlediği gibi hurufi temaları da işlemiştir. Yemini'nin şiirleri genellikle hece ölçüsünü ile...

Tefsir
3 yıl önce

bulunduğu inancına dayanan tefsir anlayışıdır. Batıni tefsirler ayrıca hurufi, cifr (şifrecilik) ve Ebced gibi yöntemleri de kullanabilirler. Tefsirlerin...

Tefsir, Arapça, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hadis, Kur'an, Peygamber, Sahabe, Seyyid Kutub, Tabiin, Taslak, İslam
Hilmi Yavuz
3 yıl önce

(Varlık, 1996) Akşam Şiirleri (Varlık, 1998) Yolculuk şiirleri (Can, 2001) Hurufi şiirler (YKY, 2004) Büyü'sün Yaz - Toplu Şiirler (YKY, 2006) Kayboluş Şiirleri(YKY...

Hilmi Yavuz, 14 Nisan, 1936, Behçet Necatigil, Boğaziçi İœniversitesi, Kabataş Erkek Lisesi, Zaman (Gazete), İstanbul Teknik İœniversitesi, İstanbul İœniversitesi, 'üç anlatı'
Fuzûlî
6 yıl önce

Kathleen R. F. Burrill. The Quatrains of Nesimi, Fourteenth-century Turkic Hurufi. Mouton, 1973 ^ "Azeri Culture". 26 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi...

II. Mehmed
3 yıl önce

ve sonunda başkentte bir Hurufi katliamı yaşanmıştı. Fahreddin-i Acemi tarafından "kâfir oldukları" gerekçesiyle Hurufiler'in canlarının alınması gerektiği...

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu, Atatürk, Tarih
Sarı Saltuk
3 yıl önce

önemli olabilecek Nesimi, 1417/1418’de ölen Hallacı Mansur hayranı ve Hurufi’nin halifesi ünlü şair Seyyid Ali İmâdeddin Nesimi'dir / Seyyid Nesimi / Türkmen...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname