Hz

Hz aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Hz

Hz aşağıdaki anlamlara gelebilir: *Hazreti veya Hz., yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan *Hertz veya Hz, frekans (sıklık) birimi }

Yanıtlar