İason (Yunanca Ιάσων), Yunan mitolojisinde altın postu arayan Argonotların önderidir.

İason

İason (Yunanca Ιάσων), Yunan mitolojisinde altın postu arayan Argonotların önderidir. Yunanistan`da Yason (İason)`un başkanlığında kahramanlar bir araya gelirler ve “Altın Post”u ele geçirmek için Kolhida`ya gitmeye karar verirler. Argonotlar, “Argo” (bu geminin adından dolayı onlara Argonot denmiştir) adlı bir gemi yaparlar ve Kolhida`ya doğru yola çıkarlar. Uzun ve çok zor bir yolculuktan sonra Aiet`in güçlü ve zengin krallığına varırlar. Kral, Yunanlı kahramanları saygıyla karşılar ve gelmelerinin nedenini öğrenir. Aiet, İaosun`un şartlarını yerine getirmesi halinde “Altın Post”u Yunanlılara vermeye karar verir. İason önce ateş püskürten öküzlere boyun eğdirecek, başlarına boyunduruk geçirecek ve büyük bir tarlayı sürecektir. Sonra İason`un ejderhayı öldürmesi ve onun dişlerini toprağa ekmesi gerekir. Bu dişlerden savaşçılar çıkmaktadır. İason`un bu savaşçılarla savaşması ve onları yenmesi gerekir. Yunanlılar ancak bundan sonra “Altın Post”u alabileceklerdir. Bu şartları, Aiet`in dışında kimsenin yerine getirmesi mümkün değildir. Bundan dolayı kral İason`un öleceğinden emindir. Kralın kızı Medea`nın yardımı olmasa, Yunanlıların liderinin, Aiet`in şartlarını yerine getiremeyeceği açıktır. Kralın kızı, ilk görüşte İason`a aşık olmuş ve ona yardım etmeye karar vermiştir. Medea bir büyücüdür. Onun yardımıyla İason kralın şartlarını kolayca yerine getirir ve Aiet`den “Altın Post”u ister. Kral, Yunanlılara kimin yardım ettiğini hemen anlar ve “Altın Post”u vermeyeceğini açıklar. Bunun üzerine İason, postu ele geçirmeye karar verir. Ne var ki Medea`nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmesi olanaksızdır. Kralın kızı, postu bekleyen korkunç ejderhayı uyutur ve Yunanlılar “Altın Post”u ele geçirmeyi başarırlar. Hızla gemilerine binerler ve ülkeleri Yunanistan`a doğru yola çıkarlar. Medea da İason`la birlikte gider. Aiet, postun götürüldüğünü ve kızının kaçtığını öğrenir öğrenmez, hemen ordusunu toplar ve Yunanlıların peşine salar, ama askerler “Altın Post”u geri almayı başaramazlar.

İason`un geldiği yer Ordu`daki Yason denilen yerdir. Orada Yason kilisesi de vardir

mitoloji-taslak

Yunan mitolojisi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar