ICAZET ALMAK (türkçe) anlamı
1. izin
2. onay almak.diploma almak.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mevlevi

Mevlevi, Mevlânâ Celâleddin Rûmi'nin özel olarak yaptığı zikir ve törenleri göz önünde tutarak ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikata giren kimsedir. Mevlevi adı, tarikat kurallarına göre çile dolduran, belli sınavlardan, denemelerden geçerek yetkili ...

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936) Türk şair, düşünür, veteriner, öğretmen, vaiz, yüzücü, milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Marşı'nın şairi.

Kara Şems

Kara Şems Anadolu’da yetişen büyük velilerden. Tasavvufta Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyye (Sivasiyye)nin kurucusudur. İsmi, Ahmed, künyesi Ebü’s-Sena, lakabı Şemseddin’dir. Kara Şems diye şöhret bulmuştur. Babası Ebü’l-Berekat Muhammed’dir. 1519 (H.926) da Zile’de ...

Merkez Efendi

Merkez Efendi Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen alim ve evliyanın büyüklerinden. İsmi, Musa olup, Merkez Muslihuddin lakabıyla Ünlü oldu. 1463 (H.868) yılında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmudlu köyünde doğdu. Uşak'ta doğduğunu iddia edenler de ...

Somuncu Baba

Somuncu Baba Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden. İsmi Hamid veya Hamideddin'dir. Hamid-i Aksarayi veya Hamid-i Kayseri diye şöhret bulmuştur. Fakat Somuncu Baba lakabıyla Ünlüdur. 1349 (H.750) senesinde Kayseri'de doğdu. ...

Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa

Şirvanlızade Mehmet Rüşdi Paşa, Abdülaziz saltanatında 15 Nisan 1873 - 15 Şubat 1874 tarihleri arasında on ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.