Iceni

Iceni ya da Eceni, Roma Britanyasında, aşağı yukarı günümüz İngilteresinin Norfolk yönetim bölgesine rastgelen bölgede M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında yaşamış olan Briton kabilesi. Britanya'yı işgali sırasında, M.Ö. 54 yılında, Jül Sezar'a teslim olan Cenimagni kabilesi bir ihtimale göre Iceni'lerin bir koludur.Jül Sezar, Commentarii de Bello Gallico 5.21

Roma işgali

Tacitus, Iceni topraklarının M.S. 43 yılına kadar fethedilemediğini ancak Romalılarla gönüllü bir ittifak yaptıklarını aktarır. Ne varki 47 yılında kendilerini silahsızlandırmakla tehdit eden eyalet valisi Publius Ostorius Scapula'ya karşı ayaklandılar. Müstamkem bir mevkide Ostorius tarafından şiddetli bir savaş sonunda yenilgiye uğratıldılar ancak özgür olarak yaşamalarına izin verildi.Tacitus, Yıllıklar 12.31 Savaşın geçtiği alan Cambridgeshire'deki Stonea Camp'da görülebilir. ,
M.S. 61 yılında ikinci ve daha büyük bir ayaklanma oldu. Varlıklı bir ön-Romalı olan Iceni kralı Prasutagus öldü. İmparatorluğa bağlı müvekkil krallıklar, kral tarafından ölümünden sonra genellikle Roma'ya bırakılırdı ancak Prasutagus krallığını kızları ve Roma imparatoruna ortaklaşa olarak miras bıraktı. Romalılar bu kararı reddettiler ve procurator Catus Decianus tüm mülkünü haczettirdi. Prasutagus'un dulu Boudica kırbaçlatıldı, kızlarına tecavüz edildi. Aynı zamanda Romalı bankerler de verdikleri borçları geri istediler. Eyalet valisi Gaius Suetonius Paulinus Gallere sefer çıktığı sırada, Boudica önderliğindeki Iceniler ve komşu Trinovanteler büyük bir isyana kalkıştılar ve Vali Suetonius Paulinus ve Lejyonları tarafından kesin olarak yenilgiye uğratılmadan önce, Camulodunum (Colchester), Londinium (Londra) ve Verulamium (St Albans) şehirlerini yıkıp, talan ettiler. Britonlar sayıca Romalılardan fazla olduğu halde, Roma lejyonlarının mükemmel disiplin ve taktiği onlara mutlak bir zafer kazandırdı. Cambridge Latin Course Textbook, Unit 2 (Cambridge Latince kursu metin kitabı, ünite 2)Savaşın yapıldığı yer tam olarak bilinmemektedir. Agricola 14-17; Yıllıklar 14:29-39; Cassius Dio, Roma Tarihi 62:1-12 Günümüzde, Boudica'yı kılıç kullanıp atlı araba sürerken tasvir eden bir heykel, Londra'da, Thames nehrinin kuzey kıyısındaki Westminster Köprüsünde görülebilir.

Kaynaklar

}
  • {{Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Iceni |tarih=06 Şubat 2008 |dil=İngilizce |madde=Iceni }}

Bibliyografya

  • Tom Williamson (1993), The Origins of Norfolk (Norfolk'un kökeni), Manchester University Press


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Iceni Resimleri