İdealar

Kısaca: Platon’un İdealar Kuramı üzerine neler inşa edebildiğini görmeden önce, idea kelimesinin Platon için ne ifade ettiğini anlamalıyız. İdealar yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildir. Nesnelerin olduğu kadar, nesnesel karşılığı bulunmayan, “adalet, eşitlik, güzellik” gibi soyut kavramların da, kendi ideaları vardır. Ve idealar evreninde, idealar, en üstlerinde Platon’un Tanrı ile özdeşleştirdiği “İyi İdeası”nın da bulunduğu bir sıra düzeni içindedirler. ...devamı ☟

Platon’un İdealar Kuramı üzerine neler inşa edebildiğini görmeden önce, idea kelimesinin Platon için ne ifade ettiğini anlamalıyız. İdealar yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildir. Nesnelerin olduğu kadar, nesnesel karşılığı bulunmayan, “adalet, eşitlik, güzellik” gibi soyut kavramların da, kendi ideaları vardır. Ve idealar evreninde, idealar, en üstlerinde Platon’un Tanrı ile özdeşleştirdiği “İyi İdeası”nın da bulunduğu bir sıra düzeni içindedirler.

Detaylı bilgi için bakınız: İdealar Kuramı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Platonculuk
3 yıl önce

düşünce duyular dünyası (idealar dünyası) ile gerçek dünya arasındaki karşıtlığa dayanır. Öğrencilerinin Platon'un idealar kuramını geliştirmeleri ve...

Platon
3 yıl önce

açıdan idealar teorisinin Sokrates'e ait olabileceği, ya da Sokrates'in idealar teorisinin farklı bir versiyonuna inandığı öne sürülmüştür. İdeaları algı...

Eflatun, Akademi, Alfred North Whitehead, Anaksagoras, Antik Yunanca, Aristoteles, Atina, Demokritos, Eflatun (anlam ayrım), Episteme, Felsefe Portalı
Nous
3 yıl önce

görülür. Buna göre akıl ile kavranan dünyanın ya da gerçekliğin, yani idealar dünyasının ilkesidir nous. İlk Çağ felsefesi Antik Çağ felsefesi Platonizm...

Nous, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Anaksagoras, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristotales, Aristotelizm, Aydınlanma Çağı
Logos
3 yıl önce

yasasına göre olup örtmektedir. Platon'a göre bilgi, logosta temelleri idealar hem düşünceler hem de bu düşüncelerin ilkesiz sonsuz nesneleridir. Düşünce...

Logos, Anaksagoras, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Herakleitos, Nous, Platon, Teozofi, İlahi İrade Yasaları, Pathos
Eros (felsefe)
3 yıl önce

kavranmasıyla algılananın ötesinde ölümsüz bir dünyaya, Platon'un deyişiyle "idealar dünyası"na çıkan bir yol olarak görürken, Platon "eros"un yoluyla güzelliğin...

Eros (felsefe), Agape, Aristoteles, Eros (mitoloji), Estetik, Herakleitos, Mitoloji, Platon, Platonik aşk, Platonizm, Plotinos
Diyalektik idealizm
3 yıl önce

Marx'ın düşüncesinden farklı olarak düşünce ile başlar ve değişim sonsuzdur. İdealar dünyasından fenomenler dünyasına doğru bir varoluşu öngören düşüncedir...

Realpolitik
6 yıl önce

Realpolitik, herhangi bir ideale veya kurama bağlanmaksızın tamamıyla mevcut gerçeklere uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak anlamında...

Realpolitik, ABD, Almanca, Bismarck, Türkçe, İngilizce, Dış politika
Sahte Dionisos
6 yıl önce

Dionisos'a göre, Tanrı evreni, kendisinde bulunan örnek ya da arketip İdealar aracılığıyla hiçten ve özgürce yaratmıştır. Tanrı, buna ek olarak final...

Sahte Dionisos, Kişi, Mistisizm Portalı, Ortadoğu, Suriye, Taslak