Platonculuk

Kısaca: Alm. Platonismus, Fr. platonisme, İng. ...devamı ☟

Alm. Platonismus, Fr. platonisme, İng. Platonism, es. t Eflatuniye

Platon'un kurduğu, sonradan kendisine bağlı öğrencilerinin geliştirdiği; duyulur dünya ile asıl gerçeklik olan idealar dünyasının karşıtlığı üzerine temellendirilmiş idealist felsefe öğretisi.

Platonculuk

Platon'un kurduğu, sonradan kendisine bağlı öğrencilerin geliştirdiği, duyu dünyasından ve zihin ürünlerinden farklı, kavranabilir bir gerçekliğin varlığını kabul eden öğreti.

Platonculuk

Türkçe Platonculuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
Platonism

Platonculuk

platon'un kurduğu, sonradan kendisine bağlı öğrencilerin geliştirdiği, duyu dünyasından ve zihin ürünlerinden farklı, kavranabilir bir gerçekliğin varlığını kabul eden öğreti.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yeni Platonculuk
3 yıl önce

Yeni Platonculuk veya Yeni Eflatcunculuk ya da Neoplatonizm, Plotinus'un çalışmalarıyla başlayan ve İmparator Justinyan'nın Platon'un akademisini M.S...

Agathon
3 yıl önce

kavram Stoacılar ve Yeni Platonculuk üzerinden Hıristiyanlığa ulaşmıştır.. Etik Ahlak Sokrates Platon Aristoteles Yeni Platonculuk Aristotelesçilik İlk Çağ...

Felsefe listesi
3 yıl önce

Dünya Düzeni - Hiççilik - Adcılık - İkiliksizlik - Yeni-Kantcılık - Yeni Platonculuk - Neokonfüçyüsçülük - Neopaganizm Oryantalizm - Ockham'ın Usturası -...

Plethon
6 yıl önce

Medici'nin sık sık onun bu konuşmalarını dinlediğini ve sonradan Batı'da Platonculuğun yayılması açısından o kadar yararlı olan Floransa Akademisi'ni kurma...

Plethon, 1355, 1452, Bizans, Filozof, Taslak, Yunanca
Hiyeroglif
3 yıl önce

Şemalar ve resimlerden oluşan hiyeroglif, Rönesans döneminde Yeni Platonculuk'un simgesi haline gelmiştir. Grekçe'deki hiyeroglifikon (ἱερογλυφικόν)...

Hiyeroglif, Urartu Hiyeroglifleri, Luv Hiyeroglifleri, Mısır Hiyeroglifleri
Whitall Perry
6 yıl önce

yazar. Bostonlu Quaker aileden dünyaya gelen Perry gençliğinden itibaren Platonculuk ve Vedanta ile ilgilenmiş ve bu ilgileri kendisini farklı kültürleri...

Helenistik felsefe
3 yıl önce

Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Helenistik felsefe adı verilir. Pisagor tarafından...

Okültizm
3 yıl önce

karşılığı ezoteriktir. Eski Yunan zamanlarındaki Pitagorasçılıktan, Platonculuktan, muhtelif gnostik inançlardan İslam'daki Sufi inanca ve psikoloji kaynaklı...

Okültizm, Akışkan, Anima mundi, Astral seyahat, Astroloji, Demiurgos, Esİ®r, Ezoterik, Gematria, Maji, Nümeroloji