Ieee 754

}

IEEE Kayan Nokta Aritmetiği Standardı kayan noktalı sayıların gösteriminde en çok kullanılan standarttır. İkilik sistemdeki sayılar bilimsel gösterimle gösterildikten sonra işaret, üst ve anlamlı kısmdan oluşan üç parça şeklinde ifade edilebilirler. Bu gösterime sonsuz, sayı değil ve sıfırın gösterimi dahildir. IEEE 754 standardına göre sayılar tek duyarlı(32bit) ve çift duyarlı(64 bit) şekilde gösterilebilirler.

Görünüm

Kayan noktalı sayılar IEEE 754 standardına göre üç kısımdan oluşur ve aşağıdaki şekilde gösterilir.

Bu şekilde işaret biti en anlamlı bittir. Daha fazla sayı gösterebilmek için yapılan üst kaydırma işlemi için kaydırma miktarı bit sayısına bağlı olarak belirlenir. Üstü göstermek için kullanılan bit sayısı k ise kaydırma miktarı 2k-1-1 şeklinde bulunur. Anlamlı kısmı ifade ederkense, bit sayısına bağlı olarak yuvarlama yapılır.

IEEE 754 Standardına göre bazı durumların karşılıkları şu şekildedir.

Bu standarda göre olağanlaştırılmış yapıda ve mutlak değeri küçük olan sayılar gösterilemez. Olağanlaştırılmış en küçük sayı için S = 0, E = 00000001, F = 0000..0 şeklindedir. Bu durumda sayı N = (+)(1+0)x21-127 = 2-126 olarak bulunur. Yani 0 ve 2-126 arasındaki sayılar gösterilemez.

Tek Duyarlı

Tek duyarlı gösterimde sayı 32 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 8'i üst 23 tanesi ise anlamlı kısmın gösterimi için kullanılır. Tek duyarlı gösterimde üst için kaydırma değeri 28-1-1 = 127 olarak hesaplanır.Tek duyarlı gösterimde 6,375 sayısını göstermek istersek;
6 a†’ (110)2
0,375 í— 2 = 0,75
0,75 í— 2 = 1,5 
 0,5 í— 2 = 1,0
0,375 = (0,011)2 a†’ 6,375 = (110,011)2

Sayıyı olağan duruma getirirsek: 110,011 = 1,10011x22
Sayı sıfırdan büyük olduğu için işaret biti: 0
Sayının üst değerinin saptırılmış hali: 2+127 = 129 a†’ 12910 = 100000012
Anlamlı kısım: 10011000000000000000000
Sayı son olarak;
0 10000001 10011000000000000000000 şeklinde ifade edilir.


Çift Duyarlı

Çift duyarlı gösterimde sayı 64 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 11'i üst ve 52 tanesi de anlamlı kısmı ifade etmek için kullanılır.
Bu gösterimde üst için sapma değeri 211-1-1 = 1023 olarak hesaplanır.IEEE 754 Standardına göre yuvarlama

Kayan noktalı sayıların gösteriminde bilgisayar donanımının sınırlamaları nedeniyle sayılar yuvarlanarak belirlenmiş bit sayısına indirgenmek durmundadır. Bu durumda gerçeğe en yakın yuvarlamayı yapmak için üç farklı method vardır.
 • 0'a yuvarlama
Sayı gösterilebilecek bit seviyesine kadar olan kısmıyla ifade edilir, fazlalık olan bitler atılır. Bu durumda sayı 0'a yaklaşır. Pozitif sayılar için yuvarlama alta doğru, negatif sayılar içinse üste doğrudur.
Örnek:
  .7783  eğer 3 bitlik alan uygunsa, .778
     eğer 2 bitlik alan uygunsa, .77


 • + sonsuza yuvarlama
Tüm sonuçlar sayıdan daha büyük olan en küçük değere yuvarlanır.
Örnek:
  1.23  eğer 2 iki bitlik alan varsa, 1.3
  -2.86  eğer 2 iki bitlik alan varsa, -2.8


 • - sonsuza yuvarlama
Tüm sonuçlar kendinden küçük en büyük değere yuvarlanır.
Örnek:
  1.23  eğer 2 iki bitlik alan varsa, 1.2
  -2.86  eğer 2 iki bitlik alan varsa, -2.9

Bu metodlarla yuvarlama yapılarak sayı gerçek değerine en yakın şekilde korunmuş olur.
Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sayı değil
4 yıl önce

sonsuzluk gibi başka sonu olmayan nicelikleri de temsil etmek için oluşturulan IEEE 754 standardının bir parçasıdır. 0 ile 0'ı veya ±∞ ile ±∞'u bölme 0 ile ±∞'u...

Kayan Nokta
7 ay önce

gösterime oldukça benzeyen bir notasyona sahiptir ve en sık kullanılan IEEE 754 standardına göre şekillendirilmiştir. Bilinen gösterim şekillerinde n bitlik...

Kayan Nokta, Bilgisayar donanımı, Bilimsel gösterim, Bit, Gerçel sayılar, IEEE 754, İkiye tümleyen, Kayan noktalı, Bilgisayarlar, İşaretsiz gösterim, Bire tümleyen
Cuda
7 ay önce

Özyineli(tekrarlanan) fonksiyonlar desteklenmiyor ve döngüye çevrilmeleri gerekiyor. IEEE 754 standardı double precision floating point sayılarda desteklenmiyor. İş...

Sinüs (matematik)
7 ay önce

algoritma yoktur. kayan nokta hesaplamaları için kullanılan en yaygın standart IEEE 754-2008 sinüs gibi trigonometrik fonksiyonların hesaplanması hakkında bilgi...

Sonsuz
8 ay önce

olduğu görevi (örn. Doğrulama) azaltır.” Kayan nokta aritmetiği standardı (IEEE 754) pozitif sonsuz ve negatif sonsuz değerlerini açıkça belirtir. Bunlar aritmetik...

IBM 360
7 ay önce

Mikro kodlu bilgisayarların ticari kullanımları IBM Akış Noktası Yapısı (IEEE 754-1985 akış-nokta standardı 20 yıl sonra yürürlükten kalkana kadar) EBCDIC...

IBM 360, 1964, 7 Nisan, Delikli kart, IBM, NASA
Varyans hesaplanması için algoritmalar
4 yıl önce

hesaplanabilmesidir. Kullanılan kompüterde bütün "floating" nokta operasyonlarının IEEE 754 çifte-hassiyetli aritmetik ile yapıldığı varsayılsın. Sonsuz büyüklükte...

Arpanet
8 ay önce

(1972 Güz Donemi Bilgisayar Konferansı, AFIPS Proc. Cilt 41, Bölüm 2, s. 741-754, 1972) Feinler, Elizabeth J.; Postel, Jonathan B. ARPANET Protokolü Elkitabı...

Arpanet, ,