İett

Kısaca: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (kısaca İETT), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İstanbul'da toplu taşıma hizmeti verir. ...devamı ☟

İETT
İETTİstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (IETT) İstanbul`da toplu taşıma hizmeti veren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı ulaşım işletmesidir.

Kurumun Tarihi

İstanbul`da toplu taşımacılık 30 Ağustos 1869 tarihindeki "Dersaadet`de Tramvay ve Tesisleri" inşasına dair sözleşme ile başladı. İlk atlı tramvay işletmeciliği 1871 tarihinde 4 hatta yapıldı. Aynı tarihte Tünel`in yapım çalışmaları başladı, 12 Ocak 1875`de işletmeye alındı. 2 Şubat 1914 günü Elektrikli Tramvay İşletmesi açıldı, 8 Haziran 1928 Cuma sabahından itibaren Anadolu Yakasında tramvay işletmesine başlandı.

Muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen tramvay, tünel, otobüs ve elektrik işletmeleri 1939 yılında devletleştirildi ve aynı yıl 16 Haziranda çıkarılan 3645 sayılı kanunla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşmuştu. 1945 yılında da Yedikule, Kurbağalıdere Havagazı Fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri devralınmıştır.

9 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı TEK kanununda değişiklik yapan yasa ile tüm elektrik hizmetleri TEKB`e devrolundu. 9 Temmuz 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasasında yer alan bir madde ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliğinin devam edeceği ve ayrıca aynı kanun kapsamında Beyoğlu Havagazı Üretim ve Dağıtım Tesisleri`nin İETT`ye bağlanacağı hükmü getirildi. Haziran 1993`te Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın emriyle havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri durduruldu.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.