İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışı. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurtdışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çes...

IHRACAT (türkçe) anlamı
1. 1. dışsatım. Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması
2. dış satım:İhracatın artmayışına üzülüyorsunuz
3. durmayın üzerinde...- Ç. Altan.
4. 2. (İhrâc. C.) Memleketteki fazla malı başka memlekete göndermek
5. satmak
6. Çıkarmalar. İhraç etmeler.
IHRACAT (türkçe) ingilizcesi
1. adj. exportn. exportation
2. export
IHRACAT (türkçe) fransızcası
1. exportation [la]
IHRACAT (türkçe) almancası
1. n. Ausfuhr
2. Export

Ihracat hakkında detaylı bilgi

İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışı. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurtdışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çesitli aşamalardan geçerek gerçekleşir.

İhracatçı gerçek usulde vergi mükellef olup, bulunduğu ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat yapan firma ihracat yapacağı ülke için hazırlamış olduğu formu Odalardan temin ederek doldurur. Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekleyerek bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli incelemeden sonra belgeler tasdik edilir.

İhracatçı Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek alan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmektedir. Birlik üyelik belgesine sahip olmadan bu malların ihracı yapılamaz.Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki ihracat maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İhracat Vergileri

Alm. Exportsteur, Fr. Imports sur les exportations, İng.

Hayali Ihracat

Hayali ihracat hak edilmemiş bir devlet yardımının hileli yolla temini. Hayali ihracat, hukuki ve ekonomik açıdan sınırlandırılması oldukça zor olan bir kavramdır. Genellikle kabul gören bir tarife göre; devletin, ihracatı teşvik maksadıyla gerçek ihracatçıya temin ettiği ...

Hayalî Ihracat

Hayali İhracat, Devletin ihracatı arttırmak için uygulamaya koyduğu teşviklerden birisi olan İhracatta KDV iadesinin suistimal edilmesiyle ortaya çıkan bir dolandırıcılık türüdür.

Ülkelere Göre Ihracat Rakamları Listesi

İhracata göre ülkeler bu listede ''The World Factbook verilerine göre hesaplanmıştır.

Türkiye'de Illere Göre Ihracat Rakamları

Merhaba türkiye İhracat rakamlarında 2012 yılında Narenciye İhracatımız 132 Milyon dolar olarak İhracat rekor rakamına ulaşmıştır. Bu konu ile ilgili gelişmeleri www.turkiyeihracatcilarbirligi.

Factoring

Factoring Bir finansman tekniği. Adına factoring, adına. Factor denilen gerçek veya tüzel bir kişi ile, açık hesap esasına göre müşterisine vade tanıyarak satış yapan bir mal veya hizmet satıcısı arasında yapılan ve satışı yapılmış mal veya hizmetlerden doğan kısa vadeli ...

Forfeiting

Forfeiting, bir ihracat finansman biçimi. Forfeiting; bir ihracatçının yapmış olduğu vadeli satıştan doğan ve bir kambiyo senedi (bono, poliçe), garanti mektubu veya alacağın devrine izin veren başka bir araç ile belgelenmiş alacakların, ihracatçının kendisine veya anılan ...

İran

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.