Ii. Ahmed

Kısaca: Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. ...devamı ☟

II. Ahmed
II. Ahmed

Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.

Detaylı bilgi için bakınız:

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

III. Ahmed
1 yıl önce

kalan Sultan III. Ahmed, çıkan Patrona Halil İsyanı sonucunda, 1 Ekim 1730 tarihinde padişahlıktan çekilmek zorunda kaldı. Sultan III. Ahmed'in padişahlığının...

III. Ahmet, 1673, 16 Aralık, 1703, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1724
I. Ahmed
1 yıl önce

I. Ahmed (Osmanlı Türkçesi: احمد اول, Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Bahtî; 18 Nisan 1590, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul), 14. Osmanlı...

I. Ahmet, 11 Kasım, 1590, 1603, 1604, 1605, 1606, 1610, 1612, 1615, 1617
Gedik Ahmed Paşa
1 yıl önce

Gedik Ahmed Paşa (ö. 18 Kasım 1482, Edirne), II. Mehmed saltanatında, 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bilindiği...

Gedik Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa
Ahmed Resmî Efendi
5 yıl önce

Peace: Ahmed Resmi Efendi 1700-1783; Virginia H. Aksan (İngilizce) Sefaretnâme Yirmisekiz Mehmed Çelebi ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-resmi...

Ahmed Resmî Efendi, 1700, 1720, 1757, 1763, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı, 1769, 1771, 1783, 18. yüzyıl, Anadolu
Hersekzade Ahmed Paşa
5 yıl önce

Hersekzade Ahmed Paşa (1459, Hersek-Novi - 1517, Kızılçöl, Maraş) II. Bayezid saltanatında 1497-1498, 1503-1506, 1511 tarihlerinde dört defa ve I. Selim...

Hersekli Ahmed Paşa, 1497, 1498, 1503, 1506, 1515, 1516, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Ahmed-i Dâ'i
5 yıl önce

hiçbiri basılmamıştır. Ahmed-i Dâ'i'nin kendi el yazısıyla olan dîvanı da basılı olmayıp Bursa'da Orhan Gazî Kütüphanesi'ndedir. Ahmed-i Dâ'i bu divanı Hacı...

Ahmed-i Dâ`i, 14. yüzyıl, 1402, 1410, 1413, 1421, 15. yüzyıl, Edebiyat, Edebiyat Portalı, Germiyan, Kadı
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
5 yıl önce

sonucu olayda Dukakinoğlu Ahmed Paşa'nın tertibi olduğunu öğrendiğinde huzuruna getirtip bizzat kendi hançeriyle Dukakinoğlu Ahmed Paşa'yı yaralayıp yanında...

Dukakinoğlu Ahmed Paşa, 1512, 1515, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hadim Ali Paşa, Hadim Sinan Paşa, Hadim Süleyman Paşa, Hersekli Ahmed Paşa
Ahmed Yesevî
5 yıl önce

adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan "Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî"...