İletim dizgesi

Elektrik iletim hattı (kısaca EİH), elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile, elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları; transformatör istasyonları ile son tüketici arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir.

İletim dizgesi

İletim dizgesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Elektrik iletim hattı

İlgili konuları ara

Yanıtlar