İleum

İleum İnce barsağın son bölümü. İleum, sindirim sistemi anatomisinde ince bağırsağın son bölümüdür. İnsanlarda yaklaşık 4 m uzunluğundadır ve kalın bağırsağın ilk kısmı olan çekumdan ileoçekal valv ile ayrılır. İleumun pH seviyesi 7-8 arasındadır.

Görevi B12 vitamini ve safra tuzlarını emmektir. İleum duvarının kendisi kıvrımlıdır ki bu kıvrımların her birinde, villi olarak adlandırılan çok küçük parmak benzeri çıkıntılar mevcuttur. Bu villiyi kaplayan epitel hücreler de çok daha küçük boyutta ve çok daha büyük sayıda mikrovilli olarak adlandırılan çıkıntılara sahiptirler. Böylece ileum enzim moleküllerinin adsorpsiyonu (tutunma) ve sindirim ürünlerinin emilimi için büyük bir yüzey alanı sunar. İleumu kaplayan hücreler protein ve karbonhidrat sindiriminin son devresi için gerekli olan proteaz ve karbonidraz enzimlerini içerirler.

İleum

Ileum İngilizce anlamı ve tanımı

Ileum anlamları

  1. (noun) See Ilium.
  2. (noun) The last, and usually the longest, division of the small intestine; the part between the jejunum and large intestine.

Ileum tanım:

Kelime: il·e·um
Söyleniş: 'i-lE-&m
İşlev: noun
Türleri: plural il·ea /-lE-&/
Kökeni: New Latin, alteration of Latin ilia, plural, groin, viscera
: the last division of the small intestine extending between the jejunum and large intestine
- il·e·al /-lE-&l/ adjective

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jejunum
3 ay önce

ve orta bağırsak, jejunum terimi yerine kullanılır. Jejunum Duodenum ve ileum arasındadır. Yetişkinlerdeki ince bağırsak ortalama 5.5-6m uzunluğundadır...

Jejunum, Anatomi, Anüs, Ağız, Duodenum, Kalın bağırsak, Karaciğer, Kolon (anatomi), Mide, PH, Pankreas
Bağırsak
3 ay önce

yedi metre uzunluğundadır. İnsanlarda ince bağırsak duodenum,, jejunum ve ileum olmak üzere üç kısma ayrılır. Kalın bağırsak veya kolon birkaç çeşit bakteriye...

Peyer plakları
3 ay önce

yamaları) ince bağırsakları çevreleyen lenf dokusu plaklarıdır. İnce bağırsağın ileum bölgesinde, yoğunlaşmış lenfoid yapıları şeklinde bulunan bölgelerdir. Sindirim...

Pernisyöz anemi
3 yıl önce

böylece ileumda (incebağırsağın son bölümü) zarara uğraması önlenir. Ayrıca, B12 yeterli miktarlarda ağız yoluyla emilebilir, intrinsik faktör veya ileum gerekmeden...

Pernisyöz anemi, 1934, Anemi, Antikor, B12 vitamini, Bağışıklık sistemi, Depresyon, Dil, Doktor, Enjeksiyon, Eritrosit
Çekum
3 ay önce

anlamına gelen caecus'tan köken almaktadır. İleumdan kimusu alır ve çıkan kolona ait kalın bağırsakta ileumdan ileoçekal valf (ICV) veya Bauhin valfi ile...

Çekum, Anatomi, Anüs, Apandis, Ağız, Duodenum, Jejunum, Kalın bağırsak, Karaciğer, Kolon (anatomi), Mide
İnsan sindirim sistemi
4 ay önce

duodenum ile ileum arasında bulunur. Yetişkin insanlarda boyu 2-8 metre arasında değişir. pH seviyesi yaklaşık 7-8 aralığındadır. ileum, ince bağırsağın...

Kalın bağırsak
3 ay önce

Kalın bağırsak, ince bağırsağı çevreleyerek etrafında bir kemer oluşturur. İleumun sağ tarafında çekumdan başlar, sağ lumbar ve karaciğerin altına kadar yukarı...

Kalın bağırsak, Anatomi, Anüs, Ağız, Duodenum, Jejunum, Karaciğer, Kolon, Kolon (anatomi), Mide, Osmoz
Bilirübin
3 yıl önce

Sterkobilinojenin büyük bölümü dışkıyla atılır. Kalanı bağırsaktan (terminal ileum ve kolon) emilerek yeniden karaciğere gelir ve işlenerek konjuge bilirubine...

Bilirübin, Alyuvar, Bağlantı tanıtmak, Bağırsak, Biyoloji, Dalak, Etçil, Hayvan, Hemoglobin, Kan, Kansızlık