Proteaz

Kısaca: Proteinlerin parçalanmasından sorumlu enzim grubu. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Proteaz
2 yıl önce

parçalanmasından sorumlu enzim grubu. Proteazlar veya peptidazlar peptid bağlarının hidroliz reaksiyonu ile yıkımını katalizler. Proteaz enzimleri hayvan, bitki, bakteri...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Biyomühendislik
2 yıl önce

kaynak olarak düşünülürler. Bitkilerden elde edilen proteazların yanında, bakterilerden de proteaz amilazlar ve glikoz-izomeraz gibi endüstriyel öneme...

Biyomühendislik, Biyoloji, Mühendislik
Pankreatin
2 yıl önce

Pankreatin pankreasın ekzokrin hücrelerinin sentezlediği amilaz, lipaz ve proteaz gibi enzimlerin ortak adı. Bu enzim karışımı ticari olarak da satılmakta...

Kromozom 21 (insan)
6 yıl önce

lökosit adhezyon eksikliği SOD1: süperoksid dismutaz 1 TMPRSS3: transmembran proteaz, serin 3 Kromozom 21 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların...

Aat
2 yıl önce

AAT, Alfa-1-Antitripsin adı verilen proteaz inhibitörünün kısaltmasıdır. A1AT de denilmektedir. Plazmada yüksek konsantrasyonda bulunmakta (1.5-3.5 gr/l)...

AAT, Akciğer, Biyokimya, Doku, Enflamasyon, Enzim, Genetik, Hücre, Karaciğer, Mutasyon, Plazma
Hidrolaz
2 yıl önce

glikozilazlar, glikozit hidrolazlar) EC 3.3: eter bağları EC 3.4: peptit bağları (proteaz/peptidazlar) EC 3.5: karbon-azot bağları, peptit bağları hariç EC 3.6:...

Hidrolaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Kimya, Kimyasal bağ, Taslak
Kompleman sistemi
2 yıl önce

miktarını içerir. Bazı tetikleyiciler tarafından uyarıldığında, sistemdeki proteazlar özgül proteinlere sitokinleri salgılatmak üzere ayrılırlar ve daha ileri...

Protein listesi
2 yıl önce

{{Pıhtılaşma}} Fibrin Trombin Faktör XIII Protein C Protein Z Protein Z-ilişkili proteaz inhibitörü Protein S Kompleman proteinleri C1-inhibitörü C3-konvertaz C-reaktif...

Protein listesi, Aktin, Antikor, Bağışıklık sistemi, EC numarası, Enzim, Hemoglobin, Histon, Hormon, Kan plazması, Keratin