Proteaz

Kısaca: Proteinlerin parçalanmasından sorumlu enzim grubu. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Proteaz
11 ay önce

parçalanmasından sorumlu enzim grubu. Proteazlar veya peptidazlar peptid bağlarının hidroliz reaksiyonu ile yıkımını katalizler. Proteaz enzimleri hayvan, bitki, bakteri...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Biyomühendislik
11 ay önce

kaynak olarak düşünülürler. Bitkilerden elde edilen proteazların yanında, bakterilerden de proteaz amilazlar ve glikoz-izomeraz gibi endüstriyel öneme...

Biyomühendislik, Biyoloji, Mühendislik
Pankreatin
11 ay önce

Pankreatin pankreasın ekzokrin hücrelerinin sentezlediği amilaz, lipaz ve proteaz gibi enzimlerin ortak adı. Bu enzim karışımı ticari olarak da satılmakta...

Kromozom 21 (insan)
4 yıl önce

lökosit adhezyon eksikliği SOD1: süperoksid dismutaz 1 TMPRSS3: transmembran proteaz, serin 3 Kromozom 21 üzerinde bulunan genlerle ilgili olan hastalıkların...

Aat
11 ay önce

AAT, Alfa-1-Antitripsin adı verilen proteaz inhibitörünün kısaltmasıdır. A1AT de denilmektedir. Plazmada yüksek konsantrasyonda bulunmakta (1.5-3.5 gr/l)...

AAT, Akciğer, Biyokimya, Doku, Enflamasyon, Enzim, Genetik, Hücre, Karaciğer, Mutasyon, Plazma
Hidrolaz
11 ay önce

glikozilazlar, glikozit hidrolazlar) EC 3.3: eter bağları EC 3.4: peptit bağları (proteaz/peptidazlar) EC 3.5: karbon-azot bağları, peptit bağları hariç EC 3.6:...

Hidrolaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Kimya, Kimyasal bağ, Taslak
Kompleman sistemi
11 ay önce

miktarını içerir. Bazı tetikleyiciler tarafından uyarıldığında, sistemdeki proteazlar özgül proteinlere sitokinleri salgılatmak üzere ayrılırlar ve daha ileri...

Protein listesi
11 ay önce

{{Pıhtılaşma}} Fibrin Trombin Faktör XIII Protein C Protein Z Protein Z-ilişkili proteaz inhibitörü Protein S Kompleman proteinleri C1-inhibitörü C3-konvertaz C-reaktif...

Protein listesi, Aktin, Antikor, Bağışıklık sistemi, EC numarası, Enzim, Hemoglobin, Histon, Hormon, Kan plazması, Keratin