İnce Memed

İnce Memed I, Yaşar Kemal'in ilk baskısı 1955 yılında yayımlanan romanıdır.
Yaşar Kemal’in baş yapıtı olarak değerlendirilen eser, Çukurova köylüsünün ağalığa karşı mücadelesini anlatır.

İnce Memed

İnce Memed ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İnce Memed I

İnce Memed (Grup Yorum) sözleri

Grup Yorum tarafından albümünde söylenen İnce Memed adlı şarkının sözleri.

çakmağı yandıran kavdır
demiri dövdüren tavdır
dayan ince memed
şimdi direnecek çağdır

ince memed toroslar�dan gürledi
buhurcular kulak verip dinledi
onyedi kurşunu yedi ölmedi

dayan ince memed dayan
n�idelim gardaş n�idelim oy
tut elimden ince memed
gidelim dağlar gidelim oy

kıratın boynunda püsküllü koza
kanlarım damladı çimene toza
kurtulursam eğer sorarım size

buhurcular bölük bölük geldiler
atlarımı delik delik deldiler
duvarın dibinde resmim aldılar

ak kağıt üstünde
tanıyın beni gardaş n�idelim oy
dayan ince memed dayan
n�idelim gardaş n�idelim oy
tut elimden ince memed
gidelim dağlar gidelim oy

türk halk şarkısı

İnce Memed (Ali Asker) sözleri

Ali Asker tarafından albümünde söylenen İnce Memed adlı şarkının sözleri.

Çektikleri onca kahır
Türkülerde yakılıdır
Eşkıya demiş adına (onlara)
Adı dağda yazılıdır
Onlar dağda yazılıdır

Oy oy İnce İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
İçimizde kara sevda
Anlımızda yazgı Memed

Yağlı kurşun çökertemez
Hoyrat kızın sözü kadar
Duman tüter dağ başında
Yiğittir türküsü kadar
Yiğittir türküler kadar

Oy oy İnce İnce Memed
Yüreğimde sancı Memed
İçimizde kara sevda
Anlımızda yazgı Memed

İnce Memed (Erdal Güney) sözleri

Erdal Güney tarafından albümünde söylenen İnce Memed adlı şarkının sözleri.

Çektikleri onca kahır
Türkülerde yakılıdır
Eşkıya denmiş onlara
Onlar dağda yazılıdır
Eşkıya denmiş adına
Adı dağda yazılıdır

Oy oy ince Memed
Yüreğimde sancı Memed
İçimizde kara sevda
Alnınızda yazgı Memed

Yağlı kurşun çökertemez
Hayrat kızın sözü kadar
Duman çökmüş dağ başına
Yiğittir türküler kadar

Acı tütün heybesinde
Toroslar' da silah çatar
Düşünür de dağ başında
Sevdası memleket kadar

İlgili konuları ara

Yanıtlar