İsis

Kısaca: İsis (Mısır Mitolojisi) ...devamı ☟

İsis, Osiris'in (aynı zamanda kocasıdır), Nephthys ve Set'in kardeşidir, Nut ve Geb'in kızları ve çocuk Horus'un annesidir. Bazı kaynaklara göre Anubis de İsis ile Osiris'in oğludur.

Bir çift boynuzun arasında güneş diski bulunan akbababa şeklinde bir şapka giymiş kadın olarak gösterilir. Çok seyrek olarak, bir çift koç boynuzu ya da Ma'at tüyü ile beraber Güney ve Kuzey çift tacını giyer. İsis bir tanrıça olarak değil ama kadın olarak ise sıradan saç biçimiyle gösterilir, ancak her zaman alnında bir yılan figürü bulunurdu.

Osiris'in karısı olarak ise, İsis, yeryüzü krallığı boyunca karısına yardımcı olmuştur. Piramit yazıtlarında, İsis'in kocasını ölümünü önceden gördüğünü göstermektedir. Onun ölümünün arkasından, İsis, kocasının yeraltı dünyasında huzur içinde yatması ve uygun şekilde gömülmesi için gövdesini yorulmaksızın aramıştır. Büyüleri sayesinde, Osiris'i hayata geri döndürmüş, kendini ondan erkek çocukları Horus'a hamile bıraktırmıştır.

İsis, tanrılar ile insanoğlu arasında hayati bir bağlantıdır. Firavun yaşayan Horus olarak onun oğlu olarak kabul edilirdi. Piramit yazıtlarında, İsis'in kutsal memelerinden emzirilen olarak gösterilmiştir. İsis'i genç Horus'u kucağında gösteren çok sayıda heykel ve resim vardır. Sıklıkla, ana kraliçenin resmi ve o anki firavun aynı yerde resmedilmiştir. İsis, Horus'u çocukluğu boyunca onu öldürmek isteyen amcası Seth'ten korumuştur. Onun bir gün büyüyüp babasının intikamı alması onun hayatındaki boşluğu doldurmuştur.

Ölüler kitabında, hayat verici ve ölümün gıdası olarak gösterilmiştir. Ölümün yargıçlarından biri olarakta düşünülebilir. Ona atfedilen bir başka rol ise Horus'un dört oğlundan biri olan İmsety'nin koruyuculuğudur.

İsis, büyük bir büyücü ve büyü yeteneklerinin kullanması ile meşhurdur. Örneğin, ilk kobrayı, onun zehirli ısırığını kullanarak Ra'ya gizli ismini itiraf ettirmek için yaratmıştır.

Mısır tarihinin başından sonuna kadar, İsis, Mısır'ın en büyük tanrıçası olmuştur. Yararlı bir tanrıçadır ve sevgisi tüm yaşayan canlıları kapsayan bir annedir.

Ona tapınma Mısır'ın sınırlarının çok ötesinde İngiltere'ye bile yayılmıştır. Klasik yazarların eserleri, O'nu Persephone, Tethys, Athene, Osiris'i ise Hades, Dionysos ve diğer yabancı tanrılar ile eşleştirmiştir.

Aslında, erken Hristiyanlık, O'nun bazı özelliklerini Bakire Meryem'e atfetmiştir. Şevkatli ve koruyucu anne olarak, onun kültüne yakın olan doğu insanlarına İsis çekici gelmiştir. Hiç kuşkusuz, bir çok Madonna ve çocuk ikonaları, çocuğu Horus'u emziren İsis görüntülerini çağrıştırır.

İsis

Isis İngilizce anlamı ve tanımı

Isis anlamları

  1. (noun) The principal goddess worshiped by the Egyptians. She was regarded as the mother of Horus, and the sister and wife of Osiris. The Egyptians adored her as the goddess of fecundity, and as the great benefactress of their country, who instructed their ancestors in the art of agriculture.
  2. (noun) Any coral of the genus Isis, or family Isidae, composed of joints of white, stony coral, alternating with flexible, horny joints. See Gorgoniacea.
  3. (noun) One of the asteroids.

Isis tanım:

Kelime: Isis
Söyleniş: 'I-s&s
İşlev: noun
Kökeni: Latin Isid-, Isis, from Greek, from Egyptian 'st
: an Egyptian nature goddess and wife and sister of Osiris

İsis

Fransızca İsis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Isis, Egyptian goddess of fertility

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İsis
3 yıl önce

İsis (İzis, Aset), Osiris'in (aynı zamanda karısıdır), Seth ve Nephthys'in kardeşidir, Nut ve Geb'in kızları ve çocuk Horus'un annesidir. Bazı kaynaklara...

Osiris
3 yıl önce

çocuğuydu. Set, Nephthys ve İsis’in kardeşiydi, aynı zamanda İsis’in kocasıydı. Horus, İsis'ten oğluydu. Bir hikâyeye göre Nephthys, İsis gibi davranarak ve Osiris’i...

Osiris, Amun, Amunet, Antik Mısır, Anubis, Apis, Aten, Atum, Bast, Geb, Hathor
Neftis
6 yıl önce

Seth, Osiris ve İsis'in kız kardeşiydi. Kötü bir tanrı olan Seth'in eşi olarak da tapınılırdı. Her manada İsis'in tersi idi. İsis doğum, büyüme ve gelişmeyi...

Neftis, Amun, Amunet, Ankh, Antik Mısır, Anubis, Atum, Bast, Ebu Simbel, Geb, Giza
Set (mitoloji)
3 yıl önce

Nephthys kocasından yeterince ilgi göremediği için büyüyle kendini İsis gibi gözüktürmüştür.-İsis ve Nephthys birbirlerine çok benzlerler- Bir akşam Osiris'in...

Set (mitoloji), Amun, Amunet, Antik Mısır, Anubis, Apep, Aten, Atum, Bast, Geb, Hathor
Sobek
6 yıl önce

(El-Fayum)'dur. Eşinin Tawaret ve oğlunun Anubis,kardeşlerinin de Seth,Osiris,İsis ve Nephthys olduğu söylenir. Öbür adları Sebek, Sobk, Suchos, Sebek-Ra, Soknopais...

Sobek, Amun, Amunet, Antik Mısır, Anubis, Apis, Aten, Atum, Bast, Geb, Hathor
Horus
3 yıl önce

mitolojisinde gök tanrısıdır. Osiris ve İsis'in oğludur. Horus, şahin başlı tasvir edilir, bazı tasvirlerde firavunlar İsis'in kucağında sembolize edilmiştir....

Horus, Amun, Amunet, Antik Mısır, Anubis, Apis, Aten, Atum, Bast, Ezoterizm Portalı, Firavun
Geb
3 yıl önce

sembolü kazdı. Yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizilirdi. Ayrıca Set, İsis, Osiris ve Neftis'in de babalarıydı. Gökyüzünün ve yeryüzünün tanrısıydı...

Geb, Amun, Amunet, Antik Mısır, Anubis, Apis, Aten, Atum, Bast, Dünya, Hathor
Mısır Ölüler Kitabı
3 yıl önce

sonra bazı ruhların tekrar yeryüzünde doğduğu, bazı yükselmiş ruhların ise İsis ve Osiris’in hükümranlığındaki organizasyonlarda görevler aldığı anlatılır...

Mısır í–lüler Kitabı, Amenti, Ka, Osiris, Psikostazi, Tibet í–lüler Kitabı, Vicdan, İsis