Iskandinavya

Kısaca: İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya, İskandinav ülkeleridir. Bu ülkelerin dilleri de biribirine benzemektedir. Bu dillere İskandinav dilleri denir. Danimarka'nın Danca, Norveç'in Norge, İsveç'in İsveççe, Finlandiya'nin Fince, İzlanda'nın İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar. ...devamı ☟

iskandinavya
Iskandinavya

İskandinavya Kuzey Avrupa’da Baltık, Norveç, Atlas Okyanusu ve Barents Denizleriyle çevrili; İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’yı içine alan yarımadanın bütününe verilen ad. İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya, İskandinav ülkeleridir. Bu ülkelerin dilleri de biribirine benzemektedir. Bu dillere İskandinav dilleri denir. Danimarka'nın Danca, Norveç'in Norge, İsveç'in İsveççe, Finlandiya'nin Fince, İzlanda'nın İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar.İskandinav ülkeleri; kırmızı ile işaretli ülkler asıl İskandinavya, turuncu ve sarı da kısmen İskandinav ülkelerinden sayılırlar
İskandinav ülkeleri; kırmızı ile işaretli ülkler asıl İskandinavya, turuncu ve sarı da kısmen İskandinav ülkelerinden sayılırlar
İskandinav Yarımadasının yüzölçümü 770.600 km2 dir. Yarımadada yaşıyan insan sayısı ise 22.800.000 civarındadır.

Tarihi

Orta Çağ'da bugün Norveç,İsveç,Danimarka ve İzlanda olarak bilinen ülkeler benzer kültürel, dilsel (Eski Norse) ve dinsel (Norse Mitolojisi) ortamı paylaşmışlardır. 12. yüzyıldan itibaren bugün Finlandiya olarak bilinen ülke İsveç Krallığı'yla ortak bir gelişim sürecini yaşamış ve giderek onunla eklemlenmiştir. Ortak geçmişin önemli örneklerinden biri de bugün Norveç,İsveç ve Finlandiya olarak bilinen ülkelerin Sami yaşam biçimini içselleştirmeleridir. Aslında , bütün Nordik ülkeleri azınlık gruplarını içlerinde barındırmaktadır ve bu gruplar diğer bir Nordik ülkenin nüfusu içinde yer almaktadır(Örneğin Sami(Lapp)Irkı).

Fince köken itibariyle Ural-Altay dil grubunun Ural kısmındadır. Orta Asya kökenli bu halk daha sonra Nordikleşmiştir. Fin dili yapısı Türk diline ve Altay dil grubuna çok benzer. Örneğin ben kelimesi Fince'de "Minä", sen kelimesi "Sinä" dır.

Yaklaşık 1000 yılında Hristiyanlığı benimsedikten sonra , yerel düzeydeki birleşme süreçleri Danimarka,Norveç ve İsveç'in ayrı krallıklar olarak kurulmasına yol açtı. 1200'lerin ortalarında Finlandiya İsveç'in bir parçası haline gelirken, İzlanda, Faroe Adaları,Şetland Adaları, Orkney, İskoçya ve İrlanda'nın büyük bir bölümü Norveç'in oldu(Bu akınlar Avrupa'lı tarihçiler tarafından Kavimler Göçü sayılır).16. yüzyıl boyunca bütün Nordik ülkeleri protestan reformunu izledi. Finlandiya'da çok az da olsa Ortodoks cemaati bulunmaktaydı.

14. yüzyılda, Danimarka, Norveç ve İsveç (Finlandiya dahil) Kalmar Birliği altında birleşti.Danimarka hızla öncü ülke haline geldi. Fakat 16. yüzyılın başlarında İsveç kendi bağımsız krallığını yeniden kurdu.Danimarka'nın Norveç üzerindeki egemenliği 1814 yılına kadar sürdü. Bu tarihten sonra Danimarka kralı Norveç'i İsveç'e verdi. İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları Danimarka'ya kaldı.

17. yüzyılda Avrupa'nın büyük güçlerinden biri haline gelen İsveç sömürgelerini bir bir kaybetti. Süreç 1809 yılında Finlandiya'nın Rusya'ya bağlanmasıyla daha da kötüleşti.

19. yüzyıl İsveç ile Norveç'in birleşmesine tanıklık etti. Ancak bu birleşme Norveç'in artan huzursuzluğundan dolayı 1905 yılında sona erdi. Aynı dönemde İsveç ve Danimarka arasında İskandinavyacılık doğmuştur. Bu hareket üç İskandinav ülkesini birleştirmeyi hedeflediyse de başarıya ulaşamadı.

Birinci Dünya Savaşı ve özellikle 1917'deki Rusya devriminin ortasında Finlandiya tarihte ilk defa bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İzlanda Danimarka'dan bağımsızlığını kazandı. Böylece 1952 yılında kurulan Nordik konseyinin üye ülkeleri ortaya çıkmış oldu.

Nordik ülkeleri savaş sonrası dönemde, özellikle sosyal alanda ortak politikalar uyguladılar(Örneğin İskandinav Sosyalizimi). Bütün Nordik Ülkeleri yüksek vergilerle oluşturulan kamu sektörüne ve geniş sosyal güvenlik sistemine sahip refah devletlerine dönüştüler. Bu gelişmelerin kökeninde iki savaş arasındaki dönemde bütün Nordik ülkelerinde Sosyal Demokrat hükümetlerin iktidara gelmesinin payı vardı.

Fiziki Yapı

İskandinavya Yarımadasının kıyıları girintili çıkıntılı olup, fiyortlarla doludur. Yarımadada, 2500 m’yi geçmeyen dağlar bulunur. Yarımadanın büyük kesimi düzlüklerle kaplıdır. Ayrıca bölgenin büyük kesiminde pekçok göl vardır. En önemli göllerinin arasında Vanera, Valtern, Malaren, Hjalmaren, Silijan ve Starsgölü sayılabilir. Adayı ağ gibi ören bir çok ırmak bulunur. İskandinavya’nın en önemli akarsularından Torne Lule, Pite Skellefte, Ume Angerman, Dal ve Klor ırmakları Baltık Denizine, Glomma Irmağı iseKuzey Denizine dökülür.

İklimi

İskandinavya’nın güney kısımlarında kışları uzun ve sert, yazları ise serin geçen bir iklim görülür. Kuzey kesiminde ise soğuk bir kutup iklimi hakimdir. Batı kesimlerdeki bol yağışlar, doğuya ve güneye doğru gidildikçe azalır.

Tarım imkanları; verimli toprakların azlığı ve elverişsiz iklim şartları yüzünden sınırlıdır. Buna karşılık İskandinav ülkelerinde hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık çok gelişmiştir. Dört İskandinav ülkesinin iktisadi zenginliği, batı milletleri arasında ön planda yer alır.

İskandinav Ülkeleriİlgili

iskandinavya

Türkçe iskandinavya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Scandinavia adj. Norse

iskandinavya

Türkçe iskandinavya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nordland adj. skandinavisch npr. Skandinavien

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

iskandinavya Haritaları

iskandinavya.jpg
iskandinavya.jpg
iskandinavya harita.jpg
iskandinavya harita.jpg
iskandinavya harita.png
iskandinavya harita.png
iskandinavya siyasi harita.png
iskandinavya siyasi harita.png

İskandinavya
3 yıl önce

İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile beraber Finlandiya...

İskandinav ülkeleri
3 yıl önce

düşük nüfusa hem de en düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. İskandinav haçı İskandinavya Kuzey Cermenleri İskandinavcılık ^ "Report for Selected Countries and...

Göteborg
3 yıl önce

Göteborg [ˌʝøtəˈbɔrj], İsveç'in ikinci ve İskandinavya'nın dördüncü büyük şehridir. Göteborg şehir merkezinin 570.000, metropolitan bölgesinin ise yaklaşık...

Göteborg, 1621, ABD, Avrupa, Avrupa Birliği, Chicago, Ericsson, Finlandiya, Gulf Stream, IFK Göteborg, In Flames
Kıta Avrupası
3 yıl önce

tamamı için kullanılır. İskandinav ülkelerinde ise Britanya Adaları, İskandinavya, İzlanda ve Finlandiya hariç Avrupa'nın geri kalan kısmı için kullanılır...

Kıta Avrupası, Ada, Avrupa, Birleşik Krallık, Coğrafya, Finlandiya, Taslak, Yarımada, İskandinav, İskandinavya, İzlanda
Kuzey avrupa
3 yıl önce

bazen Batı Avrupa'da kabul edilmektedir. Danimarka, Norveç ve İsveç İskandinavya ülkelerini oluştururlar. Bu ülkeler, İzlanda ile birlikte dil ve kültür...

Avrupa, Belarus ülke bayrağı, Belarus, Bulgaristan ülke bayrağı, Bulgaristan, Çek ülke bayrağı, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ülke bayrağı, Macaristan, Moldova ülke bayrağı, Moldova
Laponya
3 yıl önce

Laponya, (Fince: Lappi); Fennoscandia'nın (Fennoscandia veya Fenno-İskandinavya; İskandinav Yarımadası, Kola Yarımadası, Karelya ve Finlandiya'nın bulunduğu...

Mavi Rus kedisi
6 yıl önce

Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmış daha sonra II. Dünya Savaşı sonrasında İskandinavya ve İngiltere'ye, oradan da Amerika'ya gelmiştir. Ağırlıkları ortalama...

Kramfors
6 yıl önce

hattı üzerinde yer alan kent, tarih boyunca mobilya alanında önemli bir İskandinavya kenti olarak ün saldı. Christopher Kramm, İsveç'teki turunda bugünkü...