İslam Hukuku

Kısaca: İslam Hukuku (fıkıh), müslüman ferdin, doğumundan ölümüne kadar, hayatının her alanında kendisinden uyması beklenen, tutum ve davranışlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyen bir sistemdir. Bu sistem içerisinde ferdin ibadet hayatı yer aldığı gibi, diğer fertlerle ilişkilerini konu içeren sosyal hayatı, devletle ilişkilerini içeren hukuki hayatı da girer ...devamı ☟

İslam Hukuku
İslam Hukuku

İslam hukuku ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fıkıh

İslam Hukuku

Din temeline dayanan hukuk, şeriat.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İslam hukuku
3 yıl önce

İslam hukuku dinsel kökenli (İslam dininden kaynaklanan) hukuk kurallarını ve bunların uygulanma esaslarını tanımlar. Kimi zaman Fıkıh bilimi ile aynı...

Fıkıh
3 yıl önce

uygulandıktan ve bu imparatorluk dağıldıktan sonra oluşan İslam dinine mensup ülkelerde uygulanmaktadır. İslam Hukuk Usulü (Yöntemi) ana kaynakalar (Kuran ve Sünnet)...

Fıkıh, Fıkıh
şeriat
3 yıl önce

Şeriat (Arapça: الشريعة), İslam hukuku anlamında İslam'da farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara...

ݞeriat, ݞeriat
İslam
3 yıl önce

sonra ikinci büyük dinidir. Muhammed, İslam dinini yaymasının yanı sıra siyasi bir yapılanmaya gitmiş ve İslam Devleti'ni de kurmuştur. Daha sonraları...

Ticaret hukuku
3 yıl önce

olarak kabul edilmiştir. Rekabet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Ticaret Hukuku pek çok hukuk dalına göre çok geç tarihlerde ortaya...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Hukuk
3 yıl önce

yanında İslam Hukuku, Hindistan İngiltere'nin bir parçası haline gelince terk edilmiştir ve yerine Kara Avrupası Hukuku uygulanmıştır. Doğu Asya hukuk gelenekleri...

Hukuk, 1926, Adalet, Avukat, Birleşmiş Milletler, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik