İslam Hukuku

İslam Hukuku (fıkıh), müslüman ferdin, doğumundan ölümüne kadar, hayatının her alanında kendisinden uyması beklenen, tutum ve davranışlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyen bir sistemdir. Bu sistem içerisinde ferdin ibadet hayatı yer aldığı gibi, diğer fertlerle ilişkilerini konu içeren sosyal hayatı, devletle ilişkilerini içeren hukuki hayatı da girer

İslam hukuku

İslam hukuku ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fıkıh

İslam Hukuku

Din temeline dayanan hukuk, şeriat.

İlgili konuları ara

Yanıtlar