Ithalat

Kısaca: İthalat Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması. Dışalım da denir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir. ...devamı ☟

İthalat Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurda sokulması. Dış alım.

İthalat işlemi, gümrük ve kambiyo rejimine göre malın bedeli ve varsa gümrük vergileri ödenmekle tamamlanır. Bir malın ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl ilan edilen ithalat rejimine göre belirlenir. İthal edilebilecek mallar genelde iki kategoriye ayrılabilir: Serbestçe ithal edilebilecek mallar (libere); ithali izne bağlı (lisansa tabi) mallar. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir. İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir.

İthalat, başlıca akreditifli (mal yola çıkmadan önce bedeli banka tarafından malı gönderenin bankasına havale edilir), vesaik mukabili (malın, sevkine ilişkin belgeler ithalatçının bankasına geldiğinde mal bedeli ödenir), mal mukabili (mal geldiğinde belgeyi çekerek bedelin ödenmesi) şeklinde yapılabilir. Ayrıca yurt dışında çalışan ve gelir elde edenlerin belirli şartlarla bedelin transferi işlemine hacet kalmaksızın ithal eşyası getirebilmelerine bedelsiz ithalat denilmektedir. Nümuneler, reklam ve eşantiyon eşyası da bedelsiz ithalat kapsamındadır. İthalatta, malın ithal fiyatı CIF fiyattır. (Varış yerine kadarki sigorta ve navlun dahil, vapur veya trende teslim fiyatı.)

Çeşitleri1. Akreditifli İthalat: Alıcı, malın sevkinden önce bir banka aracılığıyla satıcının bulunduğu yerdeki bankası nezdinde malın sevk belgesinin teslimi karşılığında ödenmek üzere kredi açtırmasıdır.

2. Mal Karşılığı İthalat: Malın gümrüklenmesi işleminden sonra bedelini ödeyerek belgenin çekilmesi ile gerçekleşen ithalat.

3. Bedelsiz İthalat: Gümrük vergisi olmaksızın ülkeye sokulan mallar (özel eşyalar, hediyeler vb).

4. Belge Karşılığı İthalat: Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın, malın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalattır.

5. Kredili İthalat: Bedeli daha sonra ödenmek üzere yapılan vadeli ithalat.

6. Geçici Kabullü İthalat: İhraç etme amacıyla yapılan ithalat.

7. Ankonsinyasyon İthalat: Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi şartıyla yapılan ithalat.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

ithalat

Türkçe ithalat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. imports, import, importation

ithalat

1 .     Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım:
       "Devletin ithalatı, ihracattan fazla olursa iflasa sürüklenir."- C. Meriç.
2 .     Bir ülke için başka bir ülkeden alınan malların bütünü.

ithalat

Türkçe ithalat kelimesinin Fransızca karşılığı.
importation [la]

ithalat

Türkçe ithalat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Einfuhr, Import

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi
3 yıl önce

yılında 71.1 milyon Amerikan doları ihracata karşılık 1326.2 milyon dolar ithalat yapılmıştır. 2011 itibarıyla yılda yaklaşık 400 milyon dolar turizmden...

Montserrat
6 ay önce

Antigua ve Barbuda (2004) İthalat: 17 milyon $ (2001) İthalat ürünleri: Makine ve parça, gıda maddeleri, sanayi malları, yakıt İthalat ortakları: ABD, İngiltere...

Montserrat, ABD, ABD Virgin Adaları, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda (ülke), Birleşik Krallık Virgin Adaları
Saint Helena
6 ay önce

Krallık İthalat: 45 milyon $ (2004) İthalat ürünleri: Gıda, meşrubat, tütün, yakıt, yapı malzemeleri, motorlu araçlar, makine ve parçalar İthalat ortakları:...

Saint Helena, İngilizce
São Tomé
6 ay önce

Belçika %9.3, Türkiye %5.6, Güney Kore %4.1 (2005) İthalat: 48.87 milyon $ (2006 verileri) İthalat ürünleri: Makine ve parça, gıda maddeleri, petrol ürünleri...

Celal-Abad İli
3 yıl önce

(2008) Kayıtlı İşsiz Nüfus: 18.707 (2008) İhracat: 87.100.000 $ (2008) İthalat : 111.500.000 $ (2008) Doğrudan Yabancı Yatırımlar 16.800.000 $ ( 2008)...

Celal-Abad İli, Batken, Batken İli, Başkent, Bişkek, Issık-Kul İli, Karakol (şehir), Kırgızca, Kırgızistan, Narin İli, Nüfus
Ticaret dengesi
6 ay önce

Ticaret dengesi, belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkı. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede...

Ticaret dengesi, Ekonomi, Finans, Merkantilizm, OPEC, Taslak, ,
Ekonomi
6 ay önce

Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti...

İktisat, Arz, Açık Piyasa İşlemleri, Barter, Bütçe, Ceteris Paribus, Coase Teoremi, Deflasyon, Deflatör, Dezenflasyon, Döviz
DEQ
6 ay önce

teslim” terimi, satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden malları alıcıya teslim...