Ticaret Dengesi

Kısaca: Bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkı. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü işleme gerçekleştiren her türlü işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir. ...devamı ☟

düzenle|Ağustos 2007 Bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkı. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü işleme gerçekleştiren her türlü işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir.

Bir ülkenin ihracatı ithalatını aşarsa bu ülkenin ticaret dengesinin lehte olduğu ya da dış ticaret fazlası verdiği söylenir; tersi durumdaysa ülkenin ticaret dengesinin aleyhtedir ya da dış ticaret açığı bulunmaktadır. Avrupa`da 16-18 yüzyıllar arasında etkili olan merkantilizm kuramına göre, lehte bir ticaret dengesi sağlamak son derece önemliydi. Bu, ülkede üretilen malları öteki ülkelere ihraç etmek ve öteki ülkelerden, özellikle de oluşturulacak kolonilerden ulusal servetin kaynağı sayılan değerli metallerle hammaddelerin ithal etmek yoluyla gerçekleştirilmeliydi.

18. yüzyıl ortalarında gelişen klasik iktisat kuramına göre bir ülkenin dış ticaretini sürdürebilmesi için ya da ödemler bilançosunun her zaman dengede olması gerekmezdi. Tersine, sürekli bir ticaret fazlası ülkenin ekonomik kaynaklarını eksik kullandığı anlamına geliyordu. Ayrıca bir ülke ya da ülkeler grubunda biriken fazlalık sonuçta bu ülkelerin ekonomilerinde ani ve düzensiz değişiklere yol açabilirdi. Böyle bir durum 1970`lerde ve 1980`lerde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler petrol fiyatlarında birden bire ve önemli oranda yükseltince ortaya çıktı. OPEC`in petrol satışları dolarla gerçekleştiğinden OPEC üyesi ülkelerde büyük miktarlarda dolar fazlası birikti. Gelişmekte olan ülkeler ise ticaret hadlerinin aleyhlerine bir eğilim göstermesinde ötürü, özellikle bunalım dönemlerinde dış ticaretlerinde önemli sorunlarla karşılaşırlar.

Kaynak

http://www.britannica.com/

ekonomi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

ekonomi finans merkantilizm opec

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ticaret dengesi
7 ay önce

Ticaret dengesi, belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkı. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede...

Ticaret dengesi, Ekonomi, Finans, Merkantilizm, OPEC, Taslak, ,
Cari denge
7 ay önce

Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet...

Cari denge, Dış ticaret dengesi, í–demeler dengesi, İhracat, İthalat
ödemeler dengesi
7 ay önce

Ödemeler dengesi, en geniş anlamıyla, bir ekonomide merkezi hükûmet bankalar gerçek kişiler tüzel kişi ve kuruluşlar gibi yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde...

Ödemeler dengesi, Banka, Hükümet, Tüzel kişi, İstatistik, Çift kayıt prensibi, Ticaret
Asya Kaplanları
7 ay önce

ülkelere ihracata odaklanmak Zenginleşmiş endüstrileşmiş ülkelerle ticaret dengesi Onyıllarca iki haneli büyüme rakamları Önceki yıllarda demokratik olmayan...

Asya Kaplanları, Asia`s Four Little Dragons, 1960, 1990, 1997, 21. yüzyıl, Amerikan, Asya, Asya`nın Kaplanları, Bono, Borsa
J eğrisi
7 ay önce

esnekliklerinin 1'den büyük olduğu görüşüne dayanır. Bu durumda dış ticaret dengesi kısa dönemde bozulur, esnekliklerin arttığı uzun dönemde iyileşir....

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
7 ay önce

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, (İngilizce: General Agreement on Tariffs and Trade) uluslararası ticareti, haklar ve sorumluluklar açısından...

Devalüasyon
7 ay önce

ticaret dengeleri iyileşir, kısa dönemde ise kötüleşir. Ticaret dengesini azaltmak düşük esnekliğe bağlıdır fakat esneklik yükselirse ticaret dengesi...

Devalüasyon, Altın, Banknot, Bilanço, Döviz, Enflasyon, Gümüş, Sikke, Sabit kur
Mutlak butlan
4 yıl önce

yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade eder. (Aklî dengesi yerinde olmayan birinin evlenmesi gibi.)...