Iv. Mehmet Giray

Kısaca: IV . Mehmed Giray (Sofu) 1610–1674 Kırım Hanıdır. ‘Sofu Mehmed Giray Han’ olarak da bilinir. (1641 –1644) ve (1654–1666) senelerinde iki kez saltanat sürmüştür. Polonya ve Litvanya Prensliği ile ittifak politikasını savunmuştur. Mehmed IV han olmasının yanı sıra dini ve felsefi içerikli şiirleri olan meşhur bir şairdir. Şiirlerinde ‘Kâmil’ mahlasını kullanmıştır. Hanlığı döneminde imar ve kültür yaşamına yönelik çalışmalara önem vermiştir. Sofu Mehmed Giray Han döneminde Evliya Çelebi Kırım’ı zi ...devamı ☟

IV . Mehmed Giray (Sofu) 1610–1674 Kırım Hanıdır. ‘Sofu Mehmed Giray Han’ olarak da bilinir. (1641 –1644) ve (1654–1666) senelerinde iki kez saltanat sürmüştür. Polonya ve Litvanya Prensliği ile ittifak politikasını savunmuştur. Mehmed IV han olmasının yanı sıra dini ve felsefi içerikli şiirleri olan meşhur bir şairdir. Şiirlerinde ‘Kamil’ mahlasını kullanmıştır. Hanlığı döneminde imar ve kültür yaşamına yönelik çalışmalara önem vermiştir. Sofu Mehmed Giray Han döneminde Evliya Çelebi Kırım’ı ziyaret ederek, hanlık dönemindeki Kırım’daki hayatı, başşehir Bahçesaray’daki yaşamı ve han üzerine bilgilerin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Adil giray
3 yıl önce

sırada IV. Mehmet Giray'ın yerine dönemin Osmanlı Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın arzusu ile tahta geçti. Bu dönemde IV. Mehmet Giray Kazan, Nogay...

Canıbek Giray
6 yıl önce

oturması III. Mehmet Giray'ın isyanı nedeni ile mümkün olmadığından, iki kez hanlık yaptığı kabul edilmiştir. Hanlığı I. Ahmet, I. Mustafa ve IV. Murat dönemlerine...

Giray Hanedanı
3 yıl önce

diplomasisina göre protokolde Giray Han Osmanlı Sultanı'nın ardından gelmekteydi ve Vezir-i Azam'dan bir üst seviyedeydi. Semiz Mehmet Giray'ın, isyanından sonra...

I. Bahadır Giray
6 yıl önce

Yanbolu’ya gönderildi. 4 Haziran 1637'de Kırım Hanı İnayet Giray'ın azledilmesi üzerine, IV. Murad tarafından 7 Haziran 1637 tarihinde Kırım hanı olarak...

II. Devlet Giray
6 yıl önce

Mustafa tarafından azledilerek yerine babası I. Selim Giray IV. kez han ilan edilmiştir. II. Devlet Giray bunun üzerine Kuban’a geçerek Çerkezlere sığındı...

III. Mehmed Giray
3 yıl önce

Saltanatı Sultan I. Mustafa ve IV. Murad dönemine rastlar. Yedikule Zindanlarında yatmış, Rodos'a sürülmüş ancak Canıbek Giray'ı tahtan devirerek, İstanbul'a...

Kalafat Mehmed Paşa
3 yıl önce

Şahin Giray'a karşı isyanını destekledi. Fakat Kırım'a çıkan Selim Giray, Şahin Giray tarafından yenildi ve İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. Bu Osmanlı-Rus...

Kalafat Mehmed Paşa, 1778, 1779, 1 Eylül, 21 Ağustos, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Aynalıkavak Kasrı
3 yıl önce

sonunda, I. Abdülhamit döneminde harap bir durumda bulunan saray, IV. Devlet Giray tarafından tamir ettirilmiştir ve 1923 yılına kadar onun soyundan elinde...