--}}

Adil Giray

Adil Giray (1617—1672) Kırım Hanı. 1666 ila 1671 yılları arasında saltanat sürmüştür. ''Adil Çoban Giray'' olarak da bilinir. Rodos'ta sürgünde olduğu sırada IV. Mehmet Giray'ın yerine dönemin Osmanlı Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın arzusu ile tahta geçmiştir. Bu dönemde IV. Mehmet Giray Kazan, Nogay ülkesi ve Dağıstan'da bulunmuştur. Adil Giray tahta geçtikten bir sene sonra Viyana'ya 'Ahmet Ağa' isimli bir elçi göndererek Habsburglar'a hanlığını beyan etti. Avusturyalılardan Kırım'da

Adil Giray (16171672) Kırım Hanı. 1666 ila 1671 yılları arasında saltanat sürmüştür. Adil Çoban Giray olarak da bilinir. Rodos'ta sürgünde olduğu sırada IV. Mehmet Giray'ın yerine dönemin Osmanlı Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın arzusu ile tahta geçmiştir. Bu dönemde IV. Mehmet Giray Kazan, Nogay ülkesi ve Dağıstan'da bulunmuştur. Adil Giray tahta geçtikten bir sene sonra Viyana'ya 'Ahmet Ağa' isimli bir elçi göndererek Habsburglar'a hanlığını beyan etti. Avusturyalılardan Kırım'da elçi bulundurmalarını talep etti, ancak bu talebi kabul edilmedi. Tutarsız davranışları ile halkın gönlünü bir türlü kazanamayan Adil Giray'a Şirin Beyleri isyan ettiyse de bu isyan Osmanlı'nın yardımı ile bastırıldı. Ancak, kendisine yönelik tepki ve isyanlar dinmedi. 1671 yılında I. Selim Giray Adil Giray'ı tahtan indirdi.

Kaynak

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

adil giray

(Arapça-Türkçe isim) Erkek ismi - Kırım ve-liahtı. (1548- Kazvin 1579) Devlet Giray'ın oğlu. Osmanlı-İran savaşında Osmanlılara yardımcı oldu. İkinci Şamah savaşını kazanan İranlılarca tut­sak edildi ve Kazvin'de öldü.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.