Izomeri

Kısaca: İzomeri Alm. Isomerie (f), Fr. Isomérie (f), İng. Isomerism. İki veya daha çok kimyasal bileşiğin aynı sayıdaki (orandaki) aynı elementten meydana gelmesi olayı. Bu bileşiklere izomer bileşikler denir ki; bunların molekül ağırlıkları aynı olmasına rağmen, fiziksel veya kimyasal özellikleri veya her ikisi de farklıdır. İzomeri olayı daha çok organik bileşiklerde görülür. Fakat inorganik bileşiklerde de rastlanır. Yapısal izomeride bileşiklerin bileşimi ...devamı ☟

İzomeri Alm. Isomerie (f), Fr. Isomérie (f), İng. Isomerism. İki veya daha çok kimyasal bileşiğin aynı sayıdaki (orandaki) aynı elementten meydana gelmesi olayı. Bu bileşiklere izomer bileşikler denir ki; bunların molekül ağırlıkları aynı olmasına rağmen, fiziksel veya kimyasal özellikleri veya her ikisi de farklıdır. İzomeri olayı daha çok organik bileşiklerde görülür. Fakat inorganik bileşiklerde de rastlanır.

Yapısal izomeride bileşiklerin bileşimi aynıdır. Fakat atomların uzayda dizilişi farklıdır. İskeletin dizilişi farklı olduğu gibi bağlanmalar, fonksiyonel ve atomik gruplar da farklıdır. Mesela, normal bütan ile 2-metil propan birbiri ile izomerdir ve burada iskelet düzeni farklıdır:

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

izomeri

Cisimlerin niteliği.

izomeri

Türkçe izomeri kelimesinin İngilizce karşılığı.
[izomer] n. isomer

izomeri

izomer cisimlerin niteliği.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cis-trans izomer
2 yıl önce

Organik kimyada stereoizomerin dalı olan cis-trans izomer, geometrik izomer, yapıca izomer ya da E-Z izomer gibi isimlerle ifade edilen durum, bir moleküldeki...

Nükleer izomer
6 yıl önce

Nükleer izomer, nükleonlarından birinin veya daha fazlasının uyarılması sonucu yarı kararlı duruma geçen atom çekirdeğidir. Bir nükleer izomer uyarılmamış...

Oktan
2 yıl önce

bir alkandır. Kimyasal formülü CH3(CH2)6CH3dür. 18 adet izomeri bulunur. Oktanın 18 izomeri vardır : Oktan 2-Metilheptan 3-Metilheptan 4-Metilheptan...

Oktan, Alkan, Bütan, Kaynama noktası, Kimyasal formül, Metan, Oktan (anlam ayrım), Oktan (yakıtlar), Propan, Su, Viskozite
Sistein
2 yıl önce

gibi bu aminoasitin de hem L- hem de D- izomeri vardır. Ancak aktif olan, diğer bir deyişle doğada var olan izomeri L- Sistein’dir. Bu yazıda ya da bilimsel...

Sistein, Aminoasit, Protein, Disülfit, Thiol
Deken
3 yıl önce

ve geometrisine bağlı olarak birçok deken izomeri vardır. Dek-1-en, endüstriyel öneme sahip tek izomerdir. Bir alfa olefin olarak, kopolimerlerde bir...

Amil Alkol
2 yıl önce

Amil alkol, genel formülü C5H11OH olan ve sekiz izomeri bilinen organik bir bileşik. Bilinen sekiz izomeri içinde en önemlisi izoamil alkoldür (K.N. 131 °C)...

Amil alkol, Alkol, Fermentasyon, IUPAC, Patates, Tahıl, Fuzel yağı, Ekstraksiyon, Destilasyon, Sentez, Pentanol
Eter
2 yıl önce

aynı karbon sayılı alkoller ile izomerdir. Bütün eterlerin alkol izomeri olmasına karşın bütün alkollerin eter izomeri yoktur. Bunun nedeni de en küçük...

Heptan
3 yıl önce

noktası −90,61 °C, kaynama noktası ise 98,42 °C'dir. Heptanın dokuz tane izomeri vardır. Heptan (n-heptan), H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3 2-Metilhekzan (izoheptan)...