Jean Baptiste Say

Kısaca: Jean Baptiste Say 1767-1832 yılları arası yaşamış Fransız ekonomist. Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eserinin etkisinde kalarak ekonomiyle ilgilenmeye başladı. 1799'da hükümette görev aldı. 1803'te yayımladığı iki ciltlik Ekonomi Politiğin İncelenmesi adlı eserinde Smith'in öne sürdüğü görüşleri daha sistematik olarak açıklamıştır. ...devamı ☟

Jean Baptiste Say
Jean Baptiste Say

Jean Baptiste Say 1767-1832 yılları arası yaşamış Fransız ekonomist. Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eserinin etkisinde kalarak ekonomiyle ilgilenmeye başladı. 1799'da hükümette görev aldı. 1803'te yayımladığı iki ciltlik Ekonomi Politiğin İncelenmesi adlı eserinde Smith'in öne sürdüğü görüşleri daha sistematik olarak açıklamıştır. 1813 yılında İngiliz ekonomisini incelemek üzere Fransız hükümeti tarafından İngiltere'ye gönderildi. 1830'da Collége de France'da siyasal ekonomi profesörü oldu.

Üretim alanında Say'ın önemle üzerinde durduğu konu, teknolojik yeniliklerin birbirini takip etmesi ve üretimde hızlı artışlara yol açması olmuştur. Say, teknolojik ilerlemeden ve üretimdeki hızlı artıştan etkilenmiş, gelecekte bütün malların fiyatı olmayan ya da çok düşük fiyata alınabilen mallar haline geleceğini düşünmüştür.

Say, bir malın kıymetini, üretimi için gerekli emek miktarı ile belirleyen görüşe karşı çıkmıştır. Herşeyden önce, üretim sadece emek ile değil, fakat emek ile birlikte başta toprak olmak üzere doğal kaynakların ve kapitalin kullanımını gerektirir. Böylece Say, 19 yy. ekonomi literatüründe gelenek haline gelen emek, toprak ve kapital üçlüsünü ortaya koymuştur. Bir malın kıymetini bu nedenle, üretimi için gerekli emek miktarı değil, o malın tüketiciye sağladığı fayda belirleyecektir. Üretimi, fiziksel ürün üretimi olarak değil, fayda üretimi olarak tanımlamak gerekir. Bu şekilde Say, marjinal fayda teorisine çok yaklaşmıştır.

Say, asıl olarak mahreçler yasası adıyla bilinen ekonomi ilkesiyle tanınır. Bu yasaya göre her arz kendi talebini yaratır. Böylece bunalımı talepteki genel bir yetersizliğe değil, kimi piyasalarda geçici olarak aşırı üretim varken kimilerinde eksik üretim olmasına bağlıdır. Bu dengesizlik fazla üretimi olan malın üreticileri, üretimlerini tüketici talep miktarına göre düzenleyeceğinden kısa sürede ortadan kalkmaktadır. Say'ın bu yasası, kapitalist sistemi, kendi kendine düzenleyen ve dengeleyen bir sistem olarak kabul etmektedir. Say girişimci ile kapitalist kavramları arasında ayrımı ortaya koyan ilk önemli ekonomisttir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jean-Baptiste Say
3 ay önce

Jean-Baptiste Say (1767 - 1832) Lyon'da doğmuştur. Orduya gönüllü olarak iştirak etmiş, sigorta memuru olmuş, gazetecilik yapmış ve en sonunda "Traité...

Say Kanunu
3 yıl önce

Say kanunu, Mahreçler (piyasa) kanunu olarak da bilinir, Jean Baptiste Say tarıfından ileri sürülmüştür, "Her arz kendi talebini yaratır" biçiminde açıklanabilir...

Say Kanunu, Ekonomi, Finans, Taslak, Tam istihdama, Takas, Jean Baptiste Say
Klasik ekonomi
4 ay önce

ilk modern iktisadi düşünce okulu olarak kabul edilir. Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ve John Stuart Mill, bu düşünce okulunu geliştiren...

Jean-Baptiste Lamarck
3 ay önce

Jean-Baptiste Lamarck (asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) (1 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829), Fransız doğa bilimci....

Jean-Baptiste Lamarck, 1744, 1829, 1 Ağustos, Evrim, Fransız, Kişi, Taslak, Zoolog
1832
3 ay önce

Mustafa Behçet Efendi Müştak Baba Rasmus Christian Rask Sadi Carnot Jean-Baptiste Say Walter Scott Solomon Tshekisho Plaatje Évariste Galois ^ Bilim ve...

1832, 18. yüzyıl, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836
Ekonomik düşünce tarihi
3 yıl önce

iktisat alanında olduğu görülür. Smith'den sonra Rev. Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ve John Stuart Mill Klasik iktisatçılar olarak devam...

Ekonomistler listesi
3 ay önce

Jeffrey Sachs Henri de Saint-Simon Paul Samuelson Thomas Sargent Jean-Baptiste Say Louis Say Herbert Scarf Thomas Schelling Gustav von Schmoller Theodore...

Ekonomistler listesi, Adam Smith, Alan Greenspan, Arthur Cecil Pigou, Arthur Melvin Okun, Bertil Ohlin, Daniel Kahneman, David Ricardo, Frederic Bastiat, Friedrich Engels, Jan Tinbergen
Jean-Philippe Rameau
3 ay önce

Fransız besteci ve müzik teorisyenidir. Fransızca opera besteciliğinde Jean-Baptiste Lully yerini almıştır ve yine Fransız François Couperin ile klavsen...