Jean-Baptiste Lamarck

Kısaca: Jean Baptiste de monet, Fransız tabiat bilgini (Picardie, Bazentin 1744-Paris 1829). Din adamı olmak üzere yetiştirildi, ama babasının ölümü üzerine askerlik mesleğine girdi. Bir kaza sonunda askerlikten de ayrılarak kendini tabiat tarihi üstündeki çalışmalara verdi. İlk eseri Flöre Française'dir (Fransa Florası) [1778]. ...devamı ☟

Jean-Baptiste Lamarck
Jean-Baptiste Lamarck

Jean-Baptiste Lamarck(asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) (1 Ağustos 1744 - 1829) Fransız zoologdur. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. "Kazanılmış karakterlerin iletimi" tezi oldukca büyük tartışma yaratmıştır. Jean Baptiste de monet, Fransız tabiat bilgini (Picardie, Bazentin 1744-Paris 1829). Din adamı olmak üzere yetiştirildi, ama babasının ölümü üzerine askerlik mesleğine girdi. Bir kaza sonunda askerlikten de ayrılarak kendini tabiat tarihi üstündeki çalışmalara verdi. İlk eseri Flöre Française'dir (Fransa Florası) [1].

Lamarck'ın ilk defa dikotomik anahtarlar kullandığı bu eser birçok defa basıldı; son basımı Candolle ile birlikte hazırlandı. Bir süre sonra, Poiret ile işbirliği yaparak Encyclopedie Botanique et l'İllustration des Genres (Botanik Ansiklopedisi ve Bitki Resimleri) [2] adlı eserini yazdı; eser çok tutuldu. Botanikçi olmakla beraber 1793'te Museum'da Omurgasız Hayvanlar kürsüsüne davet edildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı.

Bu yön değişikliği, bilim için çok verimli oldu. Aynı yıl Recherches sur les Caııses des Principaux Phenomenes Physiques (Fiziksel Olayların Ana Sebepleri Üstüne Araştırmalar) adlı eserini yayımladı. Daha sonraki eserleri: Recherches sur l'Organisation des Etres Vivants (Canlı Varlıkların Yapısı Üstüne Araştırmalar) [3]; Hydrologia (Su Bilimi) [4]; Phılosophie Zoologigue (Zooloji Felsefesi) [5]; Systeme Analytique das Connaissances de L'Homme (insan Bilgisinin Analitik Sistemi) [6] ve en büyük eseri olan Histoire Naturelle des Animaux sans Vertebres (Omurgasız Hayvanların Tabii Tarihi) [7].

Çağına göre çok dikkatli bir gözlemci ve ileri bir düşünür olan Lamarck dönüşümcülüğün babası oldu ve devrimi açıklayıcı bir nazariye ileri sürdü. Ne var ki Darwin onu gölgede bıraktığı için onun ününe ulaşamadı. Biyoloji alanındaki dehası sağlığında bilinmedi ve yüzyıl kadar da öylece kaldı. Uzun süren hayatı boyunca, bütün kazancını sabır isteyen bilimsel çalışmalarına harcadığı için fakir bir hayat yaşadı. Acılara ve maddi güçlüklere dayanmasını bildi.

Üç defa evlendi, sekiz çocuğu oldu. Ömrünün sonuna doğru kör oldu, değerli «herbaryum»unu satmak zorunda kaldı. Kızları kendi kazançlarıyla geçinmek zorunda kalarak son kitabına kadar ondan kalan bütün eşyayı sattılar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jean-Baptiste Lamarck Resimleri

Lamarkizm
6 yıl önce

Lamarkizm veya Lamark kalıtımı, Fransız doğa bilimci Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) tarafından öne sürülen bir varsayım olup buna göre bir canlının...

1809
3 yıl önce

Jean-Baptiste Lamarck Zoolojik felsefe isimli kitabını yayınladı 21 Mayıs – Avusturya Arşidükü Karl Louis Aspern Savaşı'nda Napolyon’u yenilgiye uğrattı...

1809, 12 ޞubat, 14 Ekim, 1732, 1749, 18. yüzyıl, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808
Türlerin transmutasyonu
6 yıl önce

Türlerin transmutasyonu, Jean-Baptiste Lamarck'ın 1809 yılında bir türün başka bir türe değişimini açıklayan teorisi için kullandığı bir terim. Bu ifade...

Georges-Louis Leclerc
6 yıl önce

yazarı. 1773’te kont unvanı almıştır. Buffon'un değerli çalışmaları, Jean-Baptiste Lamarck ve Georges Cuvier de dahil olmak üzere, gelecek iki nesil boyunca...

Edinilmiş özelliklerin kalıtımı
6 yıl önce

zamanından beri mevcut olmakla beraber, genelde Fransız tabiatçısı Jean Baptiste Lamarck'a atfen, Lamarkizm olarak değinilir. Edinilmiş özelliklerin kalıtımı...

1 Ağustos
3 yıl önce

Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (ö. 1676) 1744 - Jean-Baptiste Lamarck, Fransız doğa bilimci (evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen)...

1 Ağustos, 1 Ağustos
Georges Cuvier
3 yıl önce

değişimle bozulurdu şeklinde düşünmektedir. Bu yönüyle çağdaşı Jean-Baptiste Lamarck'a şiddetle karşı çıkmaktaydı. Cuvier salt akademik değil, aynı zamanda...

Sándor Ferenczi
6 yıl önce

olan düşüncelerinden, Darwin'in doğal seleksiyon kuramından ve Jean-Baptiste Lamarck ve Ernst Haeckel'in filogenetik ve ontogenetik kuramlarından etkilendi...