Judith Butler

Judith Butler (d. Şubat 24 1956) post-yapısalcı ünlü Amerikalı düşünür. Feminizm, queer kuramı, politik felsefe ve etik konularında çalışmalar yapmaktadır. University of California, Berkeley 'de Retorik ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde profesör.

Judith Butler

Judith Butler (d. Şubat 24 1956) post-yapısalcı ünlü Amerikalı düşünür. Feminizm, queer kuramı, politik felsefe ve etik konularında çalışmalar yapmaktadır. University of California, Berkeley 'de Retorik ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde profesör.

Butler felsefe doktorasını Yale University 'sinden 1984 yılında aldı ve akabinde tezi Arzu Özneleri: Yirminci Yüzyıl Fransa'sında Hegelci Yansımalar adıyla basıldı.1980'lerin sonuna doğru , farklı öğretim/araştırma merkezleri arasında (en dikkate değer olanı Johns Hopkins University 'de Humanities Center), feminizmin "önkabullenilmiş terimlerini" sorgulamak için Batılı feminist teorinin içinde "post-yapısalcı" çalışmalarda bulundu.

Büyük Çalışmaları

Cinsiyet Sorunu: Feminizm ve Kimlik Bozulması (1990)

1990'da, Butler'ın kitabı Cinsiyet Sorunu farklı dillerde 100,000 kopyadan fazla satarak adeta patladı. John Waters'ın 1974 yapımı benzer isimli, başrolünü drag kraliçesi Divine'in oynadığı filmi Kadın Sorunu 'nu ima eden başlıklı kitap; Cinsiyet Sorunu, eleştirel bir şekilde Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Luce Irigaray, Monique Wittig, Jacques Derrida, ve, en çok, Michel Foucault'ın çalışmalarını tartışmaktadır. Kitap o kadar ünlendi ki entellektüel bir fanzin olan Judy'ye ilham kaynağı oldu.

Cinsiyet Sorunu kitabında Butler'ın iddiasının açıklanması zor olan noktası cins, cinsiyet ve cinselliğin kategorilerinin tutarlığının, -mesela erkek vücutlarda maskülen cins ve heteroseksüel arzunun sözde doğal tutarlılığı- kültürel anlamda zaman içersinde stilize hareketlerin tekrarı süresince yapılandığıdır. Bu stilize vücut hareketleri, tekrarı esnasında,gerekli ontolojik "çekirdek" cinsiyetin görünüşünü oluşturur. İşte bu Butler'ın, cins ve cinsellik ekseninde cinsiyeti performansa bağlı olarak kuramsallaştırdığı anlayıştır. Cinsiyet, cins ve cinselliğin performansı, ne yazık ki, Foucault'nun Disiplin ve Cezası'ndan ödünç alarak kendisinin "düzenleyici konuşmalar" olarak adlandırdığı yapının içinde cinsiyet kazandırılan, cinselleştirilen ve arzulanan nesneyi konumlandıran Butler'ın içinden gelerek yaptığı bir seçim değildir. Aynı zamanda "anlaşılabilmenin çatıları" veya " disiplin rejimleri" olarak adlandırılan bu olgular hangi cins, cinsiyet ve cinsellik seçeneklerinin toplumsal olarak tutarlı veya "doğal" olarak görülmesine izin verme konusunda karar almaktadır.

Kaynaklar

* Vikipedi

Yanıtlar