Justinyen

Kısaca: Asıl adı Justiniaus.Doğu Roma İmparatorluğunun en kudretli hükümdarı.Zamanı devletinin en parlak dönemidir. ...devamı ☟

Justinyen
Justinyen

Asıl adı Justiniaus.Doğu Roma İmparatorluğunun en kudretli hükümdarı.Zamanı devletinin en parlak dönemidir.Köstence civarında Toresium adlı bir köyde doğdu(483).Babası cahil bir köylüydü.İmparator olmadan önceki ismi Flavius Anicivo'dur.Amcası Justin , İstanbul(Costantinapolis)'da yüksek bir memurdu.Justinyen'i yanına getirtti.Onu iyi okuttu ve çesitli devlet görevlerine atadı.Justinyen'in amcası I. Justin namıyla imparator olunca Justinyeni konsül ve ordu komutanı ilan etti.Amcasının ihtiyarlaması üzerine imparatorluğun yönetimine yardım etti.I. Justin 527 senesinde ölünce yerine imparator oldu.

Justinyen, memleketi imar etmek ve eski Roma İmparatorluğunu canlandırmak isteğindeydi.Bu amaç için çok çabaladı.Adam seçmek, görevlendirmek konusunda çok ustaydı.Karısı Teodora ile birlikte ülkeye düzen ve birlik getirdi.532 yılında çıkan Nika ayaklanmasını bastırdı.Narses ve Belisar gibi yetenekli komutanları orduların başına geçirdi.Belisar balkanları ve İtalyayı, Narses kuzey Afrika'yı fethetmek suretiyle İmparatorluğun sınırlarına dahil etti.

Justinyen imparatorluğun her tarafını kiliseler, kalaler ve hastahanelerle donattı.Bunlar arasında en muhteşem eser Ayasofya kilisesidir.Justinyen ayrıca eski Roma kanunlarını 12 ciltlik bir kitap halinde toplatmıştır.Bunun ardından imparatorluk medeni kanununu hazırlattı.Justinyen tüm bu iyileştirmeleri yaparken halktan ağır vergiler aldı.565 yılında öldüğü zaman gücünün doruğunda bir devlet, ancak aç bir millet bırakmıştı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.