Kadı Burhaneddin

Kadı Burhaneddin 1344 yılında Kayseri'de doğdu. Asıl adı Burhaneddin Ahmed'dir. Babası, zamanın Kayseri kadısıdır. İlköğrenimini babasından aldı. Babasıyla birlikte gittiği Mısır'da İslâmî ilimler, astronomi ve tıp öğrenimi gördü. 19 yaşında hacca gitti. Babasının yerine Kayseri kadılığına getirildi.

Kadı Burhaneddin 1344 yılında Kayseri'de doğdu. Asıl adı Burhaneddin Ahmed'dir. Babası, zamanın Kayseri kadısıdır. İlköğrenimini babasından aldı. Babasıyla birlikte gittiği Mısır'da İslami ilimler, astronomi ve tıp öğrenimi gördü. 19 yaşında hacca gitti. Babasının yerine Kayseri kadılığına getirildi. Kayseri'de hüküm süren Eretnaoğullarına vezirlik yaptı. Sivas'ta sultanlığını ilan etti. 18 yıl hükümdarlık yaptı. 1398 yılında Akkoyunlular'la giriştiği mücadelede pusuya düşürülerek Sivas surları önünde başı kesilerek öldürüldü.

Kadı Burhaneddin serüven ve uğraş dolu bir yaşam sürmüştür. Bilgin, adil, zeki ve lafını esirgemeyen bir devlet adamı olduğu rivayet edilmiştir. Bu özelliklerinin yanısıra, içten ve yanık bir aşk şairidir. Şiirlerinde casaret göze çarpar ve bu yönüyle klasik şiirden ayrılır. Aşk şiirlerinin yanısıra din ve tasavvuf ile ilgili şiirleri de vardır. Bir Türkçe divanı ile iki tane de Arapça yazılmış eseri bulunmaktadır.

Eserleri

Azeri lehçesiyle yazdığı şiirlerinin toplandığı Divan'ı Türk Dil Kurumu tarafından bastırıldı (1944).

Ayrıca bakınız

Kadı Burhaneddin Devleti

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.